Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Tag Archives: žiarenie

Vo Francúzsku budú mobilné telefóny na školách zakázané

Od septembra 2018 študenti mladší ako 15 rokov nebudú môcť používať svoje mobilné telefóny počas celého školského dňa.

Francúzsky minister školstva oznámil o zákaze mobilných telefónov, ktorý nadobudne účinnosť v septembri 2018. Zákaz sa bude vzťahovať na všetkých žiakov nižších, základných a stredných škôl do veku 15 rokov. To znamená, že študenti nebudú môcť používať telefóny ani počas prestávok a obeda,  samozrejme, počas vyučovacích hodín zákaz platil aj doteraz.

Hladovka lieči dokonca aj ožiarených radiáciou

„Oficiálna medicína sa stavia skepticky k hladovke ako metóde, ktorá umožňuje liečiť choroby. Mnohí lekári dokonca nechcú počuť o žiadnych alternatívnych metódach liečby, nieto ešte o suchom hladovaní. K takým lekárom patrila aj moja teta. Viera k liekom a vedeckým výskumom bola u nej neotrasiteľná.

Preto keď ochorela, celý arzenál vedeckej chemoterapie otestovala na sebe. Testovanie prebehlo neúspešne. Ďalší môj príbuzný zomrel na rakovinu. Otec, strýko, dvaja starí otcovia, teta, to je zoznam mojich príbuzných, ktorí zomreli na rakovinu. Vek 63, 67 a 54 rokov to nie je vek na zomieranie, ešte mohli žiť. Ale otec už nemal túžbu bojovať, dedo nemal znalosti a teta bola skeptická voči alternatívnej medicíne.

Spôsoby zníženia účinkov rádioaktívneho žiarenia

Existuje mnoho škodlivých účinkov rádioaktívneho žiarenia a mnoho z nich môže zostať nepovšimnutých v priebehu času. Vystavenie nízkej úrovni radiácie po dlhšiu dobu môže viesť k narušeniu trávenia, k zmenám krvi a až k zničeniu mnohých bunkových štruktúr v kľúčových orgánoch a tkanivách organizmu. Všeobecné príznaky zahŕňajú aj únavu, nevoľnosť, citlivosť pri dotyku pokožky na hlave, zmeny farby pokožky na hlave a suchosť pokožky. V extrémnych prípadoch môžu nízke dávky žiarenia spôsobiť poškodenie mozgu, problémy s pamäťou, zhoršenie sluchu, zníženie psychomotorických schopností.

Zdravé bydlení. Česko–Slovenské feng šuej

img_328678_origZrcadlo v bytě – zdroj odrazových polí

„Zrcadlo, pověz, která z žen v celé zemi je nejkrásnejší?“ Túto otázku zrcadlu kladla v pohádce o Sněhurce zlá macecha. Já jsem si ji dnes dovolil položit jako parafrázi, zohledněnou podle kriterií moderní stavební biologie. „Zrcadlo, pověz, která žena je nejmouřejší?“ Správná odpověd zní: „Ta, která nemá v malé ložnici nasměrované velké zrcadlo na lůžka.“

Mobilné telefóny škodia včelám

isslieduiem-i-proiektiruiem-na-tiemu-pchiely-i-matiematika_13Britskí vedci dokázali, že mobilné telefóny zabíjajú včely. Mobilný telefón umiestnený pod úľom počas zvonenia, aj pri vypnutej hlasitosti, veľmi znepokojuje včely a núti ich zhromažďovať sa v roji. O minútu po vypnutí sa včely upokoja.

V ďalších experimentoch mobilný telefón umiestnený dlhodobo vedľa úľa spôsobil kolaps včelstva. Zdá sa, že pre včely, ktoré sú citlivé na nepatrné zmeny geomagnetického poľa, je trvalé pôsobenie elektromagnetického vplyvu a mikrovlnné žiarenie mobilného telefónu nepríjemné.

Mikrovlnný experiment – 1. část

Mobilní radiaceGenetická linie současné lidské civilizace na Zemi (Terra, Midgard) je velice náchylná na jistý druh frekvencí.

Na začátku 21. století jsme svědky nebývalého nárustu umělých zdrojů záření EMP (elektromagnetických polí), což činí náš život pohodlnější a bohatší, ale i s enormní daní a negativy, která si zatím nepřipouštíme a neuvědomujeme. Napadlo vás, že používání mobilních telefonů, bezdrátových zařízení, wi-fi, satelitních zařízení, jiných datových sítí a bydlení poblíž vysílačů mobilních operátorů vám poškozuje zdraví? Věřili byste, že se v dnešní době tyto životně důležité informace stále tají? Že vlivné společnosti finančně ovlivňují aktuální výzkumy a stanovování norem? Napadlo by vás, že již před mnoha desítkami let byl opakovaně laboratorně i v praxiprokázán škodlivý účinek elektromagnetických polí i o vysokých frekvencích? Pokud NE, nyní máte možnost odhalit s námi pravou podstatu.

Byliny, ktoré pomáhajú pri rádioaktívnom ožiarení

shipovnik-rosa_cinnamomea-300x225Riziko rádioaktívnej kontaminácie potravín, vody a nášho organizmu hrozí nielen pri nehodách v jadrových elektrárňach. Zdroje zvýšeného žiarenia sa môžu nachádzať aj na skládkach odpadov, v stavebných materiáloch, pri letoch vo veľkých výškach, atď.

Radiácia počas letu v lietadle

1955194_originalRozhodol som sa zmerať rádioaktívne žiarenie v lietadle a bol som trochu v šoku, pretože prekročilo všetky prijateľné normy. Môžete sami na fotografii zhodnotiť namerané údaje dozimetrom značky SOEKS. Snažil som sa s týmto problémom oboznámiť čo najlepšie, keďže dosť často lietam.

Pokiaľ je priemerná prípustná hodnota rádioaktívneho žiarenia na zemi 20  mikro-Röntgen/hod, tak v lietadle ukazovateľ môjho dozimetru dosiahol až 400  mikro-Röntgen/hod! Po prepočítaní, za päť hodín letu vo výške 11 000 metrov, cestujúci dostane dávku ožiarenia zodpovedajúcu jednému röntgenu hrudníka v nemocnici.  Ale sú určité, ale…

Ako sledovanie televízie ovplyvňuje Váš mozog

Herbert_E._KrugmanV roku 1971 sa americký psychológ Herbert Krugman rozhodol pomocou elektroencefalografie zistiť, čo sa deje v mozgu človeka, ktorý sleduje televíziu. Svoj experiment vykonal na svojej 22 ročnej sekretárke, ktorej na zadnú časť hlavy pripojil elektródy.

Herbert Krugman nahral a zanalyzoval aktivitu jej mozgu počas sledovania televízneho programu a počas čítania časopisu. V správe o experimente Krugman poznamenal, že po tridsiatich sekundách po zapnutí televízora v mozgu ženy prestali prevládať rýchle beta vlny spojené s koncentráciou pozornosti. Namiesto nich boli pozorované pomalšie alfa vlny, ktoré sú prejavom roztržitosti.

Vyšetrenie na počítačovej tomografii – CT je škodlivé pre DNA

CTVedci zo Stanfordskej univerzity v USA zistili, že radiačné žiarenie, ktorému je človek v procese vyšetrenia počítačovou tomografiou vystavený, je schopné ničiť bunky DNA. Vedci sa snažili pochopiť dopad vyšetrenia pomocou CT na ľudský organizmus.

Vedci odobrali vzorky krvi 67 osobám pred vyšetrením počítačovou tomografiou a po vyšetrení. Zistilo sa, že používanie počítačovej tomografie v medicínskej diagnostike môže poškodiť DNA. Vedci sa vyjadrili, že vyšetrenie má zničujúci účinok na bunky.