Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Projekt – Triezvosť ako norma života

triezvost+Podľa WHO svetovej zdravotníckej organizácie je spotreba čistého alkoholu na jedného obyvateľa na Slovensku 13,3 l a v Českej republike 16,45 l. Je to alarmujúce číslo. Zo všetkých obyvateľov Slovenska je až 77 % takých, ktorí občas alebo pravidelne pijú alkoholické nápoje. Ruský vedec Ivan Petrovič Pavlov, ktorý v roku 1904 získal Nobelovú cenu bol presvedčený, že pri ročnej spotrebe alkoholu na jedného človeka nad 5 l začína morálna degradácia národa. Podľa profesora Vladimíra Georgieviča Ždanova človek, ktorý konzumuje alkohol jeden až dvakrát do týždňa, si skracuje priemerne život o 20 rokov. Podľa WHO pri spotrebe 8l alkoholu na jedného obyvateľa dochádza k nezvratnému vymieraniu národa.

Alkohol je jeden z najväčších elementov degradácie ľudí v našom súčasnom svete a živote. Cieľom projektu je, aby sa ľudia plnohodnotne dozvedeli o účinkoch a vplyve alkoholu na masívnu deštrukciu fyzického, psychického, energetického a evolučného potenciálu človeka. Preto je to aktuálna a akútna téma, na ktorej je potrebné pracovať priebežne a dlhodobo.

Aktivity v rámci dlhodobého projektu „Triezvosť ako norma života“:

Triezvy rodi?ia, zdravé deti.

  • Publikovanie vedeckých článkov o vplyve alkoholu na človeka a spoločnosť
  • Preklady, vydávanie publikácií a kníh na tému vplyv alkoholu
  • Tvorba krátkych videí a reklamných pútačov na tému vplyv alkoholu
  • Organizovanie prednášok pre členov OZ, verejnosť, školy
  • Organizovanie podujatí, stretnutí a táborov
  • Výsadba „Alejí triezvostí“ po Slovenskej a Českej republike

 

www.biosferaklub.info