Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Podstata a rozum 1, 2

Podstata a rozum 1, 2 (prvé vydanie – 1999)

Nikolaj Viktorovič Levašov

Dva diely v jednej knihe, rok vydania 2013, počet strán 512, tvrdý obal, jazyk ruský

suschnost

Diel 1.

Táto kniha Nikolaja Levašova je logickým pokračovaním „Posledného apelu ľudstva“, tiež napísaná a prvýkrát vydaná v USA v roku 1999. V prvom diele autor formuluje potrebné a dostatočné podmienky pre vznik života na planétach. Jednoduchosť a krása znalostí umožňuje čitateľovi možno prvýkrát v živote zažiť osvietenie poznaním, keď vzniká pocit, že vedomosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou samotného človeka.

V tomto zväzku autor odhaľuje povahu a mechanizmy emócií, ukazuje úlohu emócií v evolúcií života všeobecne a v živote človeka osobne. Prvýkrát sa podáva vysvetlenie pocitu lásky a od tohto vysvetlenia nestráca pocit lásky krásu, ale naopak, umožňuje človeku pochopiť, čo sa s ním deje a vyhnúť sa zbytočnému sklamaniu. Okrem toho, autor vrhá svetlo na povahu pamäti, opäť prvýkrát popisuje mechanizmy tak krátkodobej ako aj dlhodobej pamäti. A na tomto základe odhaľuje mechanizmus vzniku vedomia.

Skoro všetko obsiahnuté v tejto pozoruhodnej knihe je prvýkrát skúmané do úrovne, ktorú najskôr pochopil a neskôr popísal Nikolaj Levašov. Pred ním o týchto informáciách takmer nikto nevedel a výsledky výskumov na túto tému vykonaných mnohými vedcami nemohli byť a neboli správne pochopené kvôli chybnému základu vedomostí. Autor prvýkrát jasne vysvetlil fyziku takých procesov, o ktorých súčasná veda ešte ani netuší. Vysvetľuje podstatu a fungovanie ľudských emócií, mechanizmus ich vplyvu na nás, zdôrazňuje, že je nutné vždy udržať svoje emócie pod kontrolou.

Nikolaj Levašov prvýkrát vysvetľuje čo je vlastne myseľ, kedy a kde sa rodí, kde „žije“ a prečo ju vedci doteraz neboli schopní nikdy „uloviť“. Ukazuje pravú mnoho úrovňovú štruktúru pamäti človeka, vysvetľuje kde sa v skutočnosti chránia informácie o všetkých našich inkarnáciách, ako funguje pamäť, odkiaľ sa berú a kde miznú výpadky pamäti…

Diel 2.

V druhom diele Nikolaj Levašov jasne a presne ukazuje potrebné a postačujúce podmienky pre vznik vedomia na určitej úrovni rozvoja života (živej hmoty). Pochopenie mechanizmov formovania pamäti a vedomia na úrovni hmotných tiel podstaty, umožňuje autorovi vysvetliť fenomén života po smrti, ktorý si mnoho ľudí pamätá z klinickej smrti. Vďaka tomu sa tieto skutočnosti z kategórie „nevysvetliteľných javov“ presunuli do kategórie „prírodných javov“ živej prírody. Aj fenomén reinkarnácie (pravidelné vtelenie podstaty do fyzického tela) z kategórie náboženských a mystických konceptov do kategórie skutočných prírodných javov. Rovnako aj pojmy ako karma, hriech, nebo, peklo prestávajú byť nástrojom manipulácie vedomia más v rukách vlády a náboženských vodcov a stávajú sa všetky prejavom rovnakých zákonov prírody. Pochopenie všetkého tohto robí človeka skutočne slobodným, robí ho tvorcom svojho vlastného osudu. Ani Boh, ani kráľ, ale sám človek určuje svoje konanie a nesie za ne plnú zodpovednosť (nielen morálnu).

Autor opätovne zdôrazňuje, že každý človek sa rodí iba potenciálne inteligentnou bytosťou. V skutočnosti sa všetci rodíme zvieratami. A len potrebné množstvo rôznorodých informácií získané v prvých rokoch života nám umožňuje posunúť sa na úroveň „rozumného zvieraťa“ a potom aj na úroveň rozumného človeka. To je veľmi dôležitá informácia, od ktorej závisí nielen aktuálny život, ale aj všetky naše budúce životy v nových fyzických telách.

Nikolaj Levašov tu prvýkrát podrobne rozoberá fyziku „karmických procesov“ a poskytuje komplexné informácie pre pochopenie pojmu hriech. Ukazuje, že v skutočnosti karma funguje nepretržite a každý človek dostáva, čo „si zarába“ všetkými svojimi myšlienkami, slovami a skutkami. Jednoducho, nie vždy sa to dá povšimnúť a nie vždy je možné vytvoriť jasnú väzbu medzi svojimi skutkami a náhle vzniknutou karmickou reakciou…