Projekt – Náučná a faktografická knižnica OZ Biosféra

magic book8Súčasný spôsob života, nenápadne programovaný ľuďom, spôsobuje neustály zhon, keď sa ľudia musia naháňať za peniazmi, aby uživili rodinu, zaplatili hypotéku, dane, dovolenku a na čítanie kníh čas nezostáva. Všeobecne sú knihy nahradzované elektronickými knihami, ale málokto si uvedomuje, že pri čítaní elektronickej knihy má človek menej intenzívne pocity a obrazotvornosť. Ako je to možné? Jednoducho, každý predmet má svoje torzné pole, vyžaruje určitú kvalitu biorezonancie, ten istý obsah v knižnej podobe má vyššie biorezonančné kvality ako v elektronickej. Vnímaví ľudia to môžu samy cítiť. Samozrejme, kvalita knihy je úmerne závislá od obsahu, ktorý nesie a od človeka, ktorý ju písal. Dobrá kniha môže liečiť, zlá pôsobiť negatívne. Preto si vyberajme, čo budeme čítať.

Kopernik povedal: „Človek nezostarne vtedy, keď dosiahne určitý vek, ale keď stratí svoje ideály“. Môžeme to vyjadriť aj slovami: „Človek nezostarne vtedy, keď dosiahne určitý vek, ale keď prestane čítať knihy“. Keď prestane namáhať svoje mozgové neuróny a vytvárať nové prepojenia medzi nimi. Stratí záujem o nové poznanie a znalosti.

Priatelia, čítajme knihy a buďme večne mladí.

kniznica1

Každý člen aj nečlen OZ Biosféra sa môže zapojiť do dlhodobého projektu vytvorenia knižného fondu náučnej knižnice OZ Biosféra, ktorý bude využívaný členmi OZ Biosféra:

 • na študijné a vedecké účely,

 • čerpanie znalostí a publikovanie na verejných web stránkach OZ Biosféra,

 • praktické využívanie znalostí vo vedecko výskumnom centre OZ Biosféra,

 • na vzdelávanie verejnosti na školiacich projektoch OZ Biosféra.

Dôležitým významom knižného fondu OZ Biosféra je okrem súčasných kníh aj zozbieranie zaujímavých historických publikácií a kníh i časopisov spred vojnového obdobia. Vytvorením knižného fondu OZ Biosféra sa priamo každý člen OZ Biosféra, aj nečlen, ktorý nás podporí, bude podieľať na zachovaní dedičstva našich predkov pre ďalšie generácie a využívaní znalostí v praxi cez naše ďalšie projekty.

Každý, kto nás chce podporiť v tomto projekte, to môže urobiť buď finančným darom, darovaním zaujímavej knihy, zaplatením členského príspevku, alebo iným spôsobom.

 kniznica2

 

Hlavné okruhy knižného fondu tvorí:

 

 • Náučná literatúra

 • Encyklopedická literatúra

 • Faktografická literatúra

 • Zviazané časopisy

 

Inšpiratívne témy publikácií vhodné do knižného fondu

Pestovanie, pôda, spracovanie produktov a chov:

 • Pestovanie – ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, sadovníctvo

 • Ekologické poľnohospodárstvo, pestovanie v režime bio

 • Využitie skleníkov, parenísk, fóliových krytov, vysokých záhonov

 • Pomológia – katalógy odrôd , regionálne a staré odrody, málo známe druhy a odrody

 • Šľachtenie, množenie, staré a netradičné techniky množenia rastlín

 • Množenie in vitro, laboratória, technika a technológie

 • Zber a uskladnenie plodov, sklady a pivnice na uskladnenie, rady ako uchovávať plody, technológie na skladovanie

 • Spracovanie a technológie na spracovanie plodov, rady a návody

 • Výroba olejov a éterických olejov, mydiel, technológie a postupy

 • Staré a inak zaujímavé kuchárske knihy

 • Výroba polotovarov z ovocia a zeleniny, staré a zabudnuté recepty a receptúry, konzervovanie, údenie, sušenie, džemy, marmelády

 • Pestovanie a spracovanie húb, substráty, podmienky, druhy, rady

 • Permakultúra, dizajn pozemku, zóny, klimatické podmienky na pestovanie

 • Voda na pozemku, rybníky, jazerá, retenčné nádrže, technológie

 • Trvalo udržateľný život, život na vidieku, spôsoby farmárčenia

 • Stromy- liečivý vplyv, druhy, katalógy zaujímavých stromov

 • Lesníctvo, zber a spracovanie lesných plodov a semien

 • Semenárstvo, zber a uskladnenie semien, stratifikácia

 • Pôda, flóra a fauna v pôde, druhy, regenerácia a obnova pôdy, typy

 • Výskum pôdy, laboratória, merače, rozbory

 • Organické hnojivá, spôsoby a možnosti hnojenia, technológie výroby hnojív a zálievok, výživa, mulčovanie, zelené hnojenie, mikroelementy

 • Lúky a pasienky, technológie výroby a druhy sena a tráv

 • Mykorhýza, symbióza húb a rastlín, využitie, technológie

 • Choroby a škodcovia rastlín, ekologické preparáty a prípravky

 • Biodynamické pestovanie, netradičné spôsoby

 • Vplyv mesiaca a planét na rastliny, pestovanie

 • Prírodný chov zvierat, technológie ustajnenia a kŕmenia, choroby a liečba

 • Chov rýb, hmyzu, dažďoviek, baktérií, využitie

 • Využitie a uskladnenie produktov zvierat, vajcia, mlieko, spracovanie, druhy produktov, bio produkty

 • Mlieko A1, A2, druhy, plemená kráv a iného dobytka

 • Technológie na dojenie, ustajnenie, ošetrovanie, kŕmenie

 • Včely a včelárenie, technológie a produkty, medonosné rastliny

 • Arboréta, botanické záhrady a unikátne zbierky rastlín

 • Zaujímaví pestovatelia, ovocinári, šľachtitelia

 • Zaujímavé tipy na exkurziu

 • Rôzne zaujímavé učebnice z prírodovedných odborov

 

Remeslá, stavby, spôsob života v harmónii s prírodou:

 • Staré a klasické remeslá, málo známe a zabudnuté remeslá a technológie

 • Reštaurovanie a obnova, rady a návody na konzervovanie dreva, kovu, kameňa, textílií, papiera

 • Výroba remeselných nástrojov, prípravkov, zlepšení a patentov

 • Drevostavby a prírodné stavby, stavby v zemi, stavby z odpadových surovín, materiály s pozitívnou energetikou

 • Mesačné drevo, zaujímavé vlastnosti dreva, hliny

 • Výroba prírodných farieb a farbív, vhodné rastliny

 • Stavba pecí a kachieľ, ornamenty, vzory, technológie

 • Kováčstvo, mediarstvo, kovotepectvo, odlievanie

 • Spracovanie dreva, rezbárstvo, šindle, zaujímavosti

 • Kameň- spracovanie, využitie, geológia, mineralógia

 • Textílie – technológie, druhy, vzory, energetika

 • Staré rady a zabudnuté techniky

 • Trvalo udržateľný spôsob života, výchova detí

 • Ekológia, ekotechnológie, život v súlade s prírodou

 

 Zdravie, príroda, liečiteľstvo:

 • Prírodné liečiteľstvo, techniky a rady

 • Liečivé rastliny, katalógy, preparáty, sušenie, príprava

 • Čaje, éterické oleje, masti, zábaly, recepty a rady

 • Hydroterapia, apiterapia, hipoterapia, akupunktúra, čínska medicína

 • Chodenie bosými nohami, liečba stromami, živá strava, voda

 • Prírodné vitamíny, antioxidanty, ovocie a zelenina

 • Prírodní liečitelia a ich knihy

 • Geomantické línie, geopatogénne zóny, meridiány, energetické miesta, zlatý rez, sakrálna geometria

 • Menhiry, dolmeny, šungit, zaujímavé kamenné útvary a miesta

 • Biosféra a zem, kozmické žiarenie, biopole, aura, bioenergetika

 • Elektrosmog, mikrovlnné žiarenie, ultrazvuk

 • Zhubný vplyv alkoholu, tabaku, chémie v potravinách

 • Voda, pramene, štruktúrovaná voda

 

 Iné:

 • Rôzne encyklopédie, britannica, veľká ruská

 • Knihy potvrdzujúce falzifikovanie histórie, Tartária, slovanská ríša

 • Staré mapy

 • Staré slovanské rozprávky a legendy

 • Knihy zaujímavých ľudí

 • Rôzne zviazané čísla časopisov a novín z obdobia pred rokom 1950

 www.biosferaklub.info