Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Geológia, minerály

IG AtlasInžinierskogeologický atlas hornín Slovenska

Rudolf Holzer, Marek Laho, Peter Wagner, Martin Bednarik

Rok vydania 2009, počet strán 532, jazyk slovenský

V „Inžinierskogeologickom atlase hornín Slovenska“ (IG Atlas) sú unifikovaným spôsobom vyjadrené základné atribúty a charakteristiky horninového prostredia, ktoré sú rozhodujúce pre jeho správanie. IG Atlas obsahuje rozsiahlu informáciu o stave a vlastnostiach skalných a poloskalných hornín, ktoré boli zhromaždené a systematicky usporiadané počas dlhodobého výskumu hornín na viac než 250 lokalitách z celého územia Slovenska už od 60-tych rokov minulého storočia. Takáto súborná informácia z finálne spracovaných 146 lokalít je použiteľná na riešenie rôznych inžinierskogeologických, geotechnických, banských a iných úloh. Navyše, aj odborníci z iných oblastí, hodnotiaci horninové prostredie zo  špecifického pohľadu, môžu získať v IG Atlase množstvo cenných informácií.