Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Negatívne účinky žiarenia mobilných telefónov na deti

Výskum účinkov elektromagnetického žiarenia na študentov trval 14 rokov

Skupina ruských vedcov z Ústavu biochemickej fyziky N.M. Emanuela z Ruskej akadémie vied a Ruského národného výboru pre ochranu proti neionizujúcemu žiareniu dokončila 14 rokov trvajúcu vedeckú štúdiu o účinkoch žiarenia z mobilných telefónov na psychofyziologické parametre školákov. Ukázalo sa, že u aktívnych používateľov mobilných telefónov sa spomalila reakcia na svetelné a zvukové signály a výrazne sa u nich zvýšil počet chýb pri písaní. Rovnako sa znížili ukazovatele výkonnosti, oslabila sa pozornosť a sémantická pamäť.

Výsledky vedeckej štúdie už zaujali federálne dozorné orgány v Rusku a v auguste vydali odporúčania na obmedzenie používania mobilných telefónov a tabletov na školách.

Za týmto účelom sa v Khimki na základe lýcea č. 10, ktoré sa nachádza neďaleko Moskvy, zorganizovalo monitorovanie ukazovateľov detí – používateľov mobilných komunikácií, ktoré od roku 2014 pokračuje v rozšírenom objeme na základe lýcea č. 17.

„V súčasnosti máme výsledky jedinečného dlhodobého monitorovania detí, ktoré používajú mobilné prístroje. Je dôležité poznamenať, že okrem hlavnej skupiny, ktorá zahŕňala deti – používateľov mobilných telefónov (1161 ľudí), bola vytvorená aj kontrolná skupina, ktorej účastníci nepoužívali tieto zariadenia (370 osôb). Skutočnosť, že máme kontrolnú skupinu, je nespornou výhodou nášho výskumu,“ uviedla vedecká pracovníčka Ústavu biochemickej fyziky Natália Chorseva.

Vo výsledku sa ukázalo, že u detí, ktoré používajú mobilné telefóny, sa v porovnaní s kontrolnou skupinou spomalili jednoduché sluchové a vizuálne motorické reakcie. V 39,7 % prípadov zistili u používateľov mobilných prístrojov nárast miery únavy (v 30,3 % to bol výrazný nárast), v 50,7 % – sa znížil ukazovateľ pracovnej výkonnosti. Vedci zistili, že iba u 8,5 % detí bola úroveň formovania jemných motorických schopností ruky v rámci vekovej normy.

Autori štúdie sú si istí: zmeny psychofyziologických parametrov detí – používateľov mobilných telefónov, presvedčivo dokazujú, že chronický účinok elektromagnetického žiarenia nepriaznivo ovplyvňuje dieťa. Deti sú v ohrození, pretože ich lebka je tenšia ako u dospelých, majú menšiu masu mozgovej hmoty – z tohto dôvodu môže byť viac životne dôležitých štruktúr vystavených žiareniu z mobilných prístrojov.

Podľa vedcov bola otázka špecifík rozdelenia polí a množstva energie absorbovanej mozgom dieťaťa diskutovaná v posledných rokoch takmer na všetkých medzinárodných fórach. V roku 1996 bola publikovaná vedecká práca o výpočtoch absorpcie elektromagnetického žiarenia mozgovými štruktúrami, americkými vedcami (Gándhí, O., Lazzi G., Furse C).

V nej sa hovorí, že ak je u dospelých hĺbka prenikania žiarenia približne 37 mm (zachytáva približne 15 % mozgových štruktúr), potom u detí a dospievajúcich je už oveľa väčšia. Pre dieťa vo veku päť rokov je oblasť pokrytia mozgových štruktúr až 80 % a adolescentov až 60 %. Preto pri rozhovore cez mobilný telefón vystavuje dieťa takmer celý svoj mozog elektromagnetickému žiareniu, čo nevyhnutne znamená zmenu „fyziologickej odpovede“.

„Američania vo svojich vedeckých článkoch dokonca zaviedli špeciálny výraz „ťažký používateľ“ (heavy user) – osoba, ktorá dlho telefonuje. Práve títo ľudia mali nádory,“ poznamenal vedecký pracovník Laboratória rádiobiológie a hygieny neionizujúceho žiarenia Jurij Grigoriev. „Švédi, ktorí ukončili svoj výskum, sa obrátili na WHO, aby presunulo elektromagnetické žiarenie do kategórie 1 – s preukázanou karcinogenitou pre ľudí.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie