Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Rusko v krivých zrkadlách 1, 2

Rusko v krivých zrkadlách 1, 2 (prvé vydanie – 2008)

Nikolaj Viktorovič Levašov

Dva diely v jednej knihe, rok vydania 2014, počet strán 696, tvrdý obal, jazyk ruský

rossia

Diel 1.

Na tejto knihe začal autor pracovať v roku 2003, aj keď predstava napísania takej knihy zrela viac ako jeden rok. Detská fascinácia a záujem o minulosť svojej vlasti a celej planéty časom nezmizli, ale stali sa jednou z jeho úloh. Analytické myslenie, nezvyčajné vlastnosti a množstvo prečítaných kníh nakoniec viedlo autora k myšlienke napísať knihu o skutočnej histórii Ruska a nie tej „verzii“, ktorú nanútili Slovanom-Rusičom „dobrodinci“ s príchodom dynastie Romanových k moci, ktorej zakladatelia súhlasili zradiť svoj ľud a veľkú minulosť svojich predkov výmenou za trón.

Vo svojej knihe autor ukazuje „hisTÓRiu“ zásadne novým spôsobom, ako neurobil nik iný pred ním. Svoje závery potvrdil skutočnými historickými dokumentami a mapami, s ktorými sa čitateľ zoznamuje hneď od začiatku.

Krok za krokom autor rekonštruuje skutočnú minulosť našej planéty a Ruska, ktoré mnoho tisíc rokov hralo kľúčovú úlohu vo vývoji pozemskej civilizácie, ktorá bola pôvodne kolóniou zriadenou na Zemi veľkým spoločenstvom humanoidných civilizácií. Samozrejme, vtedy sa ešte nenazývala Rusko, ale dôležitosť nie je v názve, ale v podstate, čo je za ním. A za Ruskom je úžasná minulosť národa, ktorý ju obýva, bez ktorého by nebolo veľa kultúr, národov a národností, ale aj súčasnej civilizácie. Kniha obsahuje 42 vysoko kvalitných ilustrácií.

 

Diel 2.

V druhom diely knihy autor predstavuje svoj pohľad na minulosť Ruska. Autor poukazuje nielen na otázku zámerného skreslenia minulých udalostí, ale tiež prvýkrát odhaľuje dôvod pre toto skreslenie, ukazuje kto a prečo stojí za tým a ako to všetko bolo možné. Autor navrhuje pozrieť sa na udalosti z dávnej aj nedávnej minulosti úplne pod iným uhlom pohľadu, presnejšie z niekoľkých uhlov súčasne.

Autor skúma rad udalostí v živote spoločnosti ako celku a ukazuje, že takmer každá udalosť v minulosti v akejkoľvek krajine pri takom pohľade nemôže byť vykladaná dvojako ako je to prospešné pre tých, ktorí sú pri moci. Vyvodzuje veľmi jednoznačné vysvetlenie, ktoré nezávisí na želaní a ambíciách vykladajúceho, ale iba od objektívnych procesov prebiehajúcich v ľudskom spoločenstve.

Vďaka tomuto prístupu sa autorovi podarí „očistiť“ kalné vody rieky času minulosti civilizácie na Midgard Zemi, a to najmä ruskej minulosti. Aj keď v priebehu existencie Slovansko-Árijskej ríše mala mnoho rôznych mien. O tom, ako sa mu to podarilo, sa môže čitateľ dočítať v tejto knihe.

Obchod Biosféra