Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Štúdia vplyvu vyžarovania veží mobilných sietí na zvieratá potvrdzuje súvislosť s rakovinou

O 5G je už známe, že spôsobuje neobvyklé zdravotné problémy. Nový výskum nám poskytuje hlbší vhľad na dopady, ktoré má žiarenie veží mobilných operátorov na naše zdravie. Táto technológia nie je ani zďaleka neškodná a keďže vedci diskutujú o možných škodách z rôznych hľadísk, zhromažďuje sa čoraz viac dôkazov o tom, že by bolo rozumné prehodnotiť našu závislosť od mobilných technológií a sietí 5G. “Hasiči v San Franciscu tvrdia, že začali po zavedení 5G zariadení okolo ich hasičských staníc zaznamenávať niekoľko neobvyklých vedľajších účinkov. Medzi príznaky údajne patrili problémy s pamäťou a zmätenosť. Hasiči tvrdia, že príznaky ustali až potom, ako boli dotyčný presunutý na iné hasičské stanice, kde nebolo k dispozícii vybavenie 5G.“

A, bohužiaľ, nielen hasiči majú problémy. Aktivista Mark Steele tvrdí, že v anglickom Gatesheade došlo k zvýšeniu počtu problémov s pôrodmi a ďalších zdravotných problémov potom, ako boli v meste nainštalované nové bezdrôtové svetlá. Potraty, mŕtvo narodené deti, krvácanie z nosa a nespavosť patria medzi ďalšie dôsledky, ktoré zistil pri zhromažďovaní údajov z mesta.

„Vidíme čoraz viac detí umierajúcich v maternici, po inštalovaní retranslátorov za oknami spální miestnych obyvateľov. Toto je humanitárna kríza,” uviedol Steele, ktorý sa dostal kvôli tomu aj do sporu s radnicou mesta.

Ďalšie dôkazy naznačujúce možné poškodenie pochádzajú z nedávnej štúdie Ramazziniho inštitútu, v ktorej vedci potvrdili to, čo už mnohí dlho tušili: žiarenie okolo nás z veží bezdrôtových technológií má skutočne vážne biologické následky. Štúdia uskutočnila testy na potkanoch umiestnených v tesnej blízkosti veží mobilných operátorov, čím sa nakoniec vytvoril jasný vzťah s rakovinou.

„Vedci z renomovaného talianskeho inštitútu Ramazzini oznámili, že rozsiahla štúdia laboratórnych zvierat vystavených počas celého života normálnym úrovniam žiarenia veží mobilných operátorov, našla medzi nimi rozvoj rakoviny.

Štúdia amerického Národného toxikologického programu zameraná na oveľa vyššie hladiny rádiofrekvenčného žiarenia tiež oznámila o objavení zriedkavej formy rakoviny nazývanej schwannóm (neuroma) srdca u samcov potkanov pri zvýšenej dávke žiarenia. Štúdia Ramazziniho inštitútu navyše zistila zvýšený výskyt malígnych (gliových) mozgových nádorov u samíc potkanov a prekanceróznych stavov vrátane hyperplázie Schwannových buniek u samcov aj samíc potkanov.“

Podľa tejto štúdie je typ rakoviny zistený u potkanov podobný typu spojenému s účinkami používania mobilných telefónov.

„Tieto nádory majú rovnaký histotyp ako nádory pozorované v niektorých epidemiologických štúdiách medzi používateľmi mobilných telefónov. Tieto experimentálne štúdie poskytujú dostatok dôkazov na revíziu záverov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny týkajúcich sa karcinogénneho potenciálu vysokofrekvenčného žiarenia pre ľudské zdravie.“

„Táto štúdia vyvoláva obavy, že už len samotné bývanie v blízkosti veže mobilnej siete by už predstavovalo hrozbu pre ľudské zdravie. Vlády musia podniknúť kroky na zníženie vystavenia žiareniu z veží mobilných operátorov. Veže by nemali byť umiestnené v blízkosti škôl, nemocníc a domov, kde žijú ľudia. Zdravotnícke organizácie musia vzdelávať verejnosť v oblasti znižovania vystavenia všetkým bezdrôtovým zdrojom vysokofrekvenčného žiarenia – či už sú to mobilné veže, mobilné telefóny alebo Wi-Fi v školách,“ uviedol David O. Carpenter, MD, bývalý dekan University Albany School of Public Health. „Toto je obzvlášť naliehavé pri dnešných plánoch na inštaláciu malých 5G veží každých 300 metrov na každej ulici v celej krajine. Väčšie vystavenie ich pôsobeniu zvýši riziko rakoviny a iných chorôb, ako je precitlivenosť na elektromagnetické žiarenie.“

Podrobnejší prehľad o tomto výskume nájdete v štúdii Ramazziniho inštitútu o rádiofrekvenčných emisiách z mobilných telefónov. Štúdia vplyvu vyžarovania veží mobilných sietí na zvieratá potvrdzuje súvislosť s rakovinou.

https://ehtrust.org/worlds-largest-animal-study-on-cell-tower-radiation-confirms-cancer-link/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie