Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vedci preukázali škodlivosť mobilných telefónov pre deti

Unikátna štúdia účinkov elektromagnetického žiarenia na školákov trvala 14 rokov.

Skupina ruských vedcov dokončila 14-ročnú štúdiu o účinkoch žiarenia mobilných telefónov a smartfónov na deti. Ukázalo sa, že aktívni používatelia mobilných telefónov reagovali pomalšie na svetelné a zvukové signály a výrazne sa zvýšil počet chýb v písaní. A tiež boli zaznamenané znížené ukazovatele výkonnosti, oslabená pozornosť a sémantická pamäť. Príslušné dozorné orgány v Rusku si už vypočuli argumenty vedcov a v auguste vydali odporúčania na obmedzenie používania mobilných telefónov a tabletov na školách.

Skupina vedcov z Ústavu biochemickej fyziky N.M. Emanuela z Ruskej akadémie vied a Ruského národného výboru pre ochranu pred neionizujúcim žiarením dokončili dlhodobú štúdiu o vplyve elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov na psychofyziologické ukazovatele školákov, ktorá vo svete nemá analógov.

Zamerané na tablety: výdavky na tablety pre školákov sa zvýšili o 30 %. Rodičia si vyberajú viac funkčné zariadenia pre deti.

Za týmto účelom v Moskovskom regióne v lýceu č. 10 zorganizovali monitorovanie ukazovateľov detí – používateľov mobilných komunikácií, ktoré od roku 2014 pokračuje v rozšírenom objeme na základe lýcea č. 17.

„V súčasnosti máme výsledky jedinečného dlhodobého pozorovania detí, ktoré používajú mobilné prístroje“, uviedla Natália Chorseva, kandidátka biologických vied, vedecký pracovník Ústavu biochemickej fyziky. N. M. Emanuela. „Je dôležité poznamenať, že okrem hlavnej skupiny, ktorá zahŕňala deti, používateľov mobilných telefónov (1161 ľudí), sa vytvorila aj kontrolná skupina, ktorej účastníci sa bez týchto zariadení (370 osôb) zúčastnili štúdie. Skutočnosť, že máme kontrolnú skupinu, je nespornou výhodou nášho výskumu.“

Výsledkom bolo zistenie, že deti používajúce mobilné telefóny v porovnaní s kontrolnou skupinou mali spomalené jednoduché sluchové a zrakovo-motorické reakcie. Tiež v 39,7 % prípadoch zaznamenali u používateľov mobilov nárast ukazovateľa únavy (v 30,3 % bol významný), v 50,7 % – sa znížil ukazovateľ práceschopnosti. Vedci zistili, že iba 8,5 % detí malo úroveň jemných pohybových schopností ruky v rámci vekovej normy.

„Za posledných päť rokov sa na základe lýcea č. 17 realizoval komplex preventívnych opatrení, do ktorých sú zapojení všetci účastníci vzdelávacieho procesu (školáci, rodičia, učitelia a administratíva). Jeho cieľom je znížiť negatívny vplyv mobilných telefónov“, hovorí Natália Chorseva. „A tieto opatrenia už priniesli výsledky. Zistilo sa, že bezpečný režim použitia (slúchadlá, hlasitý telefón, SMS, MMS) štatisticky významne zlepšuje všetky psychofyziologické parametre. Je to preto, že zdroj žiarenia je ďalej od vyvíjajúceho sa mozgu dieťaťa.“

Autori štúdie sú presvedčení: zmeny psychofyziologických ukazovateľov detí – používateľov mobilných telefónov, presvedčivo dokazujú, že chronické vystavenie elektromagnetickému žiareniu má negatívny vplyv na dieťa. Deti sú v ohrození, pretože ich lebky sú tenšie ako u dospelých, majú menšiu mozgovú hmotu, a preto môžu byť životne dôležitejšie štruktúry vystavené žiareniu z mobilných zariadení.

Podľa vedcov sa o otázke špecifík rozdelenia polí a množstva energie absorbovanej mozgom dieťaťa diskutuje v posledných rokoch takmer na všetkých medzinárodných fórach. V roku 1996 bola publikovaná vedecká práca o výpočtoch absorpcie elektromagnetického žiarenia štruktúrami mozgu americkými vedcami (Gándhí, O., Lazzi G., Furse C).

Hovorí sa v nej, že ak je pre dospelých hĺbka prenikania žiarenia asi 37 mm (zachytáva asi 15 % mozgových štruktúr), potom je u detí a dospievajúcich už oveľa väčšia. Takže pre dieťa vo veku päť rokov je oblasť pokrytia až 80 % mozgových štruktúr a adolescentov až 60 %. Následkom toho, keď dieťa hovorí do mobilného telefónu, vystavuje takmer celý mozog elektromagnetickému žiareniu, ktoré nevyhnutne vedie k zmene „fyziologickej odpovede“.

„Američania vo svojich vedeckých článkoch dokonca uviedli špeciálny výraz „ťažký používateľ“ – osoba, ktorá dlho hovorí po telefóne. Práve u týchto ľudí sa vyvinuli nádory“, pripomenul popredný výskumný pracovník laboratória rádiobiológie a hygieny neionizujúceho žiarenia v laboratóriách A.I. Burnazjana, čestný predseda ruského národného výboru na ochranu pred neionizujúcim žiarením Jurij Grigoriev. „Švédi, ktorí ukončili štúdium, sa obrátili na WHO, aby presunuli elektromagnetické žiarenie do kategórie 1 – s preukázanou karcinogenitou pre ľudí.“

Vedci upozorňujú aj na skutočnosť, že v niektorých krajinách už boli zavedené úplné alebo čiastočné obmedzenia týkajúce sa používania mobilných komunikácií a Wi-Fi v materských školách a školách. Medzi tieto krajiny patrí Nemecko (Bavorsko), Francúzsko, Grécko, Taliansko, Veľká Británia, Belgicko, Bangladéš, Bielorusko, Uzbekistan a Azerbajdžan.

Spory o vplyve elektromagnetického žiarenia na rôzne ľudské orgány a najmä na mozog sa vedú už dlho, ale váhy sa nedávno začali nakláňať smerom k priznaniu jeho škodlivosti.

Ruský národný výbor pre ochranu pred neionizujúcim žiarením v roku 2001 na základe ruského a zahraničného výskumu odporučil, aby deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov nepoužívali mobilné telefóny. Platilo to aj pre tehotné ženy.

V roku 2011 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer) klasifikovala vysokofrekvenčné elektromagnetické polia vrátane polí z mobilných telefónov ako „pravdepodobne karcinogénne pre ľudí“. Odborníci agentúry zaradili elektromagnetické žiarenie do skupiny 2B – zahŕňa látky alebo faktory, o ktorých existujú obmedzené dôkazy (alebo nedostatočné dôkazy) v prospech nebezpečenstva pre ľudí. Je potrebné poznamenať, že nedávne experimentálne štúdie na zvieratách vo väčšine prípadov presvedčivo dokazujú negatívne účinky elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov na organizmus.

Nedávno dali ruské dozorné orgány svoje odporúčania týkajúce sa používania mobilných zariadení. Dokumenty podpísali vedúci oddelení Anna Popova a Sergej Kravcov. Odporúčania naznačujú, že raný vek začiatku používania mobilných zariadení a dlhá akumulovaná doba ich používania sú faktory, ktoré vedú k psychickým poruchám, ktoré sa u dieťaťa prejavujú hyperaktivitou, zvýšenou podráždenosťou, zníženou komunikačnou schopnosťou, poruchami spánku, zníženou dlhodobou pamäťou a mentálnym výkonom. To znamená, že dozorné orgány Ruska počúvli alarmujúce závery ruských a zahraničných expertov.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie