Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Plnospektrálne svetlo

Dezinfekcia pomocou svetla

Použitím viditeľného osvetlenia z konca modrého farebného spektra sa dajú zabíjať škodlivé nemocničné baktérie a mikróby, ktoré majú za následok infekcie, ktoré pacienti získavajú v nemocničnom prostredí. Operačné miestnosti v nemocniciach by preto mohli byť jednou z hlavných oblastí využitia kontinuálnej dezinfekcie svetlom.

Riziká svetla v noci

Mnoho štúdií dokumentuje, že vystavenie organizmu svetlu v noci, keď sa má v tme vytvárať melatonín, zvyšuje riziko rakoviny prostaty, maternice a prsníkov. Je to pravdepodobne následok toho, že melatonín výrazne ovplyvňuje vývoj a hormonálnu produkciu vaječníkov i semeníkov.

Napríklad v Seatli (USA) sledovali 813 pacientov a 793 kontrolných osôb počas 5 rokov. Riziko rakoviny prsníkov bolo vyššie u žien, ktoré spali v osvetlených miestnostiach, a zvyšovalo sa súbežne s vekom a počtom hodín strávených v noci v osvetlených priestoroch. Jedna z veľkých štúdií zistila, že riziko vzniku rakoviny prsníkov sa u žien, ktoré pracovali v noci, zvyšuje o 36 % v porovnaní s tými, ktoré v noci nepracovali.

Dynamické osvetlenie v kanceláriách

Vplyv osvetlenia na bdelosť pracovníkov

V roku 2017 uverejnilo newyorské výskumné centrum Lighting Research Center (ďalej len „LRC“) štúdiu, ktorá ukázala obrovské rozdiely medzi administratívnymi pracovníkmi pracujúcimi pri dostatočnom osvetlení, ktoré podporuje prirodzený denný rytmus a tými, ktorí trávia celé dni v tmavom, pochmúrnom kancelárskom prostredí. Efektívne osvetlenie prináša pracovníkom viacero výhod – menej stresu, depresií a lepší spánok. Tím vedcov LRC na čele s doktorkou Marianou Figueiro zmeral úroveň osvetlenia u 109 účastníkov v 5 federálnych kancelárskych budovách, ktoré boli navrhnuté tak, aby do ich vnútra preniklo čo najviac denného svetla. Vedci však prišli na to, že ani otvorené priestory s množstvom veľkých okien neposkytujú pracovníkom v kanceláriách dostatok svetla, ktoré by podporovalo ich biologický rytmus. Môžu za to faktory ako napr. ročné obdobie, oblačnosť, orientácia stola alebo napr. pozícia, v ktorej sa práve nachádzajú rolety či žalúzie.

Elektrosmog

Čo je to elektrosmog?

„elektro“ (v zmysle súvisiace s elektrickým zariadením)

„smog“ (v zmysle znečistenie vzduchu spôsobené ľudskou činnosťou)

Ekvivalentom pojmu elektrosmog by mohlo byť elektromagnetické znečistenie alebo znečistenie elektrinou. Zdrojom elektrosmogu sú rôzne vysielače, elektrospotrebiče, motory a prenosové sústavy elektrickej siete. Jeho úroveň meriame pomocou špeciálnych meračov. Jeden taký máme aj my, ďalšia časť tohto blogu bude preto venovaná aj meraniam.

Vplyv LED osvetlenia na kvalitu mlieka

Vplýva osvetlenie negatívne na kvalitu mlieka?

Matt Hayes, šéfredaktor a pracovník sociálnych médií na Fakulte poľnohospodárstva a biologických vied a Alina Stelick, výskumníčka na Oddelení bromatológie v časopise Cornell Chronicle uverejnili článok o tom, ako vnímajú spotrebitelia vplyv LED osvetlenia na kvalitu mlieka. Ich postoj je negatívny a vplyv LED osvetlenia vníma väčšina spotrebiteľov dokonca horšie ako mikrobiálny obsah, ktorý sa v mlieku časom prirodzene akumuluje.

Štúdia preukázala, že mlieko chránené pred svetlom z LED diód si zachováva vysokú kvalitu počas dvoch týždňov. Zároveň poukázala na to, že modrá časť vlnového spektra LED osvetlenia má negatívny vplyv na kvalitu mlieka. Spotrebitelia v rámci štúdie výrazne uprednostňovali staršie mlieko chránené pred svetlom z LED diód pred čerstvým mliekom skladovaným v bežných nádobách, ktoré boli vystavené LED osvetleniu len štyri hodiny.

Existuje ešte skutočná tma?

Sme zašpinení svetlom?

Tma nad zlato. Zdá sa vám to absurdné? A čomu alebo komu je vlastne taká skutočná tma prospešná?

Znečistenie životného prostredia je enormným problémom dnešnej doby, to vieme všetci. Ale čo svetelné znečistenie? Vďaka výskumom astronómov sa môžeme dozvedieť, že jas nočnej oblohy exponenciálne narastá. Vedecké štúdie ukazujú, že ak sa aj naďalej bude jas nočného neba takýmto tempom zvyšovať, o 30 rokov budeme Mliečnu cestu vidieť iba na obrázkoch. Hviezdy zmiznú. Teda nie naozaj, len pre nás.

Vplyv osvetlenia na fungovanie biologických hodín

Prirodzené biorytmy tela a produkcia hormónov

Cirkadiánne rytmy sú prirodzené biorytmy tela, ktoré sa pravidelne striedajú počas dňa (striedanie bdenia a spánku). V priebehu jednotlivých cyklov sa pod vplyvom zmeny dĺžky osvetlenia mení hladina rôznych hormónov (napríklad serotonínu, melatonínu a kortizolu). Tvorba hormónu melatonín je dôležitá aj z pohľadu správneho fungovania cirkadiánneho rytmu.

Kvalita osvetlenia a jej vplyv na naše zdravie

Dôležitá úloha osvetlenia a jej vplyv na náš zdravý spánok

Vedecký výskum za posledné desaťročia významne zmenil pohľad na úlohu osvetlenia a jeho vplyv na človeka. Svetlo dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť jeho schopnosť vnímať, meniť jeho náladu, vyvolať pocit komfortu, alebo naopak, nepohody a regulovať ľudský cirkadiánny rytmus (rytmus spánku a bdenia vs. rytmus bazálnej teploty). Všetky tieto poznatky rozšírili vnímanie úlohy umelého osvetlenia. Najdôležitejším objavom v tejto oblasti je objav tretieho druhu fotoreceptorov v ľudskom oku, citlivých na modrú zložku svetelného spektra a schopných riadiť produkciu melatonínu.