Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Energetický vampirizmus

Ľahká korisť astrálnych parazitov

Mami, mami, prečo tu chodia také monštrá? – ticho sa opýtal vystrašený hlas.

Až teraz som si všimla veľmi zvláštne bytosti, ktoré sa doslova hromadili okolo opitého Artura…

Takmer mi začali vstávať vlasy dupkom, boli to skutočné „príšery“ z detských rozprávok, len tu sa zdali byť veľmi, veľmi skutočnými. Vyzerali ako zlí duchovia vypustení z džbánu, ktorým sa nejako podarilo „prilepiť sa“ priamo na hruď biedneho človeka a viseli na ňom strapcami a s veľkým potešením „požierali“ jeho takmer vyčerpanú životnú silu.

Fotografia a jej vplyv na život a osud človeka

Vedeli ste, že niekedy môže jedna fotografia zmeniť váš život, ovplyvniť vaše vzťahy s okolitými ľuďmi, vaše podnikanie, šťastie a zdravie? Pri pohľade na fotografie si väčšina ľudí neuvedomí, že každá z nich má vlastnú energetiku a niektorí ľudia môžu prostredníctvom fotografie ovplyvniť život a osud osoby zobrazenej na fotografii. Týka sa to papierových fotografií, fotografií na sociálnych sieťach, weboch atď.

Už oddávna ľudia verili v prepojenie medzi človekom a jeho zobrazením. Z pokolenia na pokolenie sa odovzdávali mystické príbehy, ktoré rozprávali o vzťahu človeka a jeho portrétu a tiež o ľuďoch, ktorí zomreli, akoby odovzdali plátnu umelca svoju životnú silu. Pomocou rodinných portrétov spôsobovali stredovekí čarodejníci a vedmy prekliatie daného človeka.

Čierna tantra

тантра„Pri každom pohlavnom kontakte dochádza k vzájomnej výmene potenciálu a kvalít medzi mužom a ženou. Pri tom existuje niekoľko variantov tejto výmeny. Každý človek nezávisle na tom, či je žena alebo muž, má energetický potenciál, ktorý sa produkuje organizmom počas dňa (JO) ako výsledok rozštiepenia organických a anorganických molekúl v bunkách. Pritom tento potenciál závisí od fyzického a emocionálneho stavu človeka a nie je rovnaký u tej istej osoby počas jeho života. S vekom sa tento potenciál znižuje (1) a vplývajú naň aj biorytmy organizmu človeka.

Energetický svet supermarketov

1_11Človek vidiaci za hranicu bežného popisuje svoje dobrodružné zážitky z návštevy nákupného strediska:

Nad posuvnými dverami visela podstata (bytosť) podobná medúze. Jej chápadlá zvinuté do pletenca sa spúšťali dolu a dotýkali sa hláv prichádzajúcich ľudí. Bytosť sa snažila dotknúť každého vchádzajúceho človeka.

Meditácia je kľúčom k energetickému vampirizmu

meditation„A na veľké prekvapenie meditujúcej, George opísal nasledujúce: „Vidím, ako sa nachádza za chrbtom Zhenes nejaký tvor podobný dinosaurovi, ktorého predná časť tváre sa natiahla do akéhosi „chobota“, ktorý sa prisal k ľavému ramenu a vidím ako životná energia tečie cez tento „chobot“ k tomuto tvorovi.“

…A najzaujímavejšie na tom bolo to, že životná energia prúdila od ženy k astrálnej bytosti (podstaty vyhynutého zvieraťa) a nie naopak!. Ale napriek tomu, popri tomto klasickom energetickom vampirizme, táto žena „lietala v oblakoch“ od „blaženosti“! Zvláštna situácia, človek pociťuje neopísateľné potešenie a sám stráca svoju životnú energiu?!

Zrkadlá

зеркало_jpgZdalo by sa, že zrkadlo je iba kúsok skla potiahnutý na jednej strane čiernou farbou. Každý človek si môže vytvoriť svoje vlastné zrkadlo. Tak čo neobyčajné môže byť na tomto predmete? Prečo v priebehu stáročí rôzni mystici a šamani používali pri svojich rituáloch zrkadlo? Dokonca aj vedci hovoria o zrkadle ako o unikátnej viacvrstvovej štruktúre. Predpokladá sa, že zrkadlá majú určitý druh pamäte. Všetky predmety, zvieratá a ľudia, ktorí sa kedysi odrazili v zrkadle, sa v ňom zaznamenávajú. Čím je vyššia energetika odrazeného, tým dlhšie sa bude záznam uchovávať v zrkadle a nie vždy je táto energetika pozitívna. Preto sa aj traduje rada, že pri kúpe starého domu by sa mali všetky staré zrkadlá zlikvidovať.

Fotografia a jej vplyv na život ľudí II.

butterflys energy fieldVedci objavili unikátnu vlastnosť fotografií, a to schopnosť určitým spôsobom „značkovať“ ľudí, ktorým hrozí nešťastie. Rovnako dokáže fotografia označiť aj objekty (lietadlá, autá, lode, stavby), ktorým hrozí havária, alebo iná nehoda. Základom know-how týchto fotografií je Kirliánov efekt. Podľa odborníkov, nejakú dobu pred tragédiou začínajú objekty v sebe akumulovať určitý druh energie. Na fotografiách energo-informačného poľa človeka alebo objektu, vytvorených špeciálnym spôsobom, sa táto energia zobrazuje ako čierna škvrna, preto tento efekt nazývajú „čierna značka“.

Fotografia a jej vplyv na život ľudí I.

nachinajushhij-fotografJedna jediná fotografia môže zmeniť život človeka, ovplyvniť jeho vzťahy, podnikanie, šťastie.. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že každá fotografia má svoju vlastnú energiu a niektorí ľudia môžu cez fotografiu ovplyvniť život človeka, ktorý je na nej zobrazený. To sa týka fotografií v albumoch aj na sociálnych sieťach na internete, a iných.

Výskum v oblasti energetického vampirizmu

imagesYCS58S3RTéma energetického vampirizmu sa ukázala tak naliehavá, že sa jej výskumom začala zaoberať skupina vedcov v Moskve pod vedením Dr. Sergeja Jakovleva.

„Vo vedeckom výskumnom centre sme vykonali sériu vedeckých experimentov v súčinnosti s autorom knihy „Energetický vampirizmus“ Alexandrom Astrogorom s cieľom zistiť, či je pravda, že určité mechanizmy vampirizmu sú príčinou vzniku rôznych ochorení. K tomu sme použili veľmi citlivú metódu morfologickej analýzy tekutých kryštálov krvi pomocou polarizačnej mikroskopie. Krv sme vybrali, pretože obsahuje informácie o všetkých procesoch v organizme a krv je tiež energetický akumulátor slnečnej energie.

Energetickí paraziti

0_d1d68_a8fe9c1b_origNa človeka môžu útočiť energetické inteligentné bytosti. O týchto subjektoch sa píše aj v starovekých zápisoch, ktoré spomínajú, že s nami žijú neviditeľné „éterické“ bytosti, ktorých hustota je tak malá, že sú vnímané ako neviditeľné tiene. Avšak súčasné zariadenia sú schopné odhaliť tieto neviditeľné bytosti v infračervenom, ultrafialovom a inom spektre.

Vedci z Rostova na Done v Rusku sa snažili skúmať a študovať týchto zástupcov energetických tvorov. Na základe mnohých experimentov vyvodili záver, že energetické bytosti majú rovnakú povahu ako guľový blesk, ale s tým rozdielom, že tieto bytosti konajú racionálne, inými slovami, ako rozumné bytosti.