Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

O Nás

Špecialisti súčasných vedeckých sfér sa intenzívne snažia nájsť presvedčivé vysvetlenie výrazného nárastu prírodných katastrof a anomálií v mnohých oblastiach na planéte Zem. V posledných rokoch sme svedkami ako sa jednotlivci, štáty a dokonca celé národy predháňajú dosiahnuť bod, z ktorého niet návratu aj so svojími modernými vynálezmi, ktoré ako sa zdá, sú namierené proti zdravému, vyrovnanému a psychickému stavu ľudskej bytosti. Málokto si však kladie otázku kto v skutočnosti sme, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme ako ľudská rasa. Málokto sa zamýšľa nad tým, aké sú skutočné možnosti a schopnosti človeka.

 • V 21. storočí podľa WHO trpí podvýživou 60 % populácie.
 • Ročne degraduje 10 miliónov ornej pôdy na následok erózie.
 • Ročne je zničených 105 000 km2 lesov, čo je dvakrát viac ako je rozloha Slovenska.
 • Denne sa slovenská orná pôda zmenší o 5 ha.
 • Len v roku 2008 podľa IUCN vymrelo 717 druhov živočíchov.
 • Podľa WHO alkohol zabíja ročne 2,5 milióna ľudí na celom svete.
 • Podľa WHO fajčenie zabíja ročne 5 miliónov ľudí na celom svete…

Sme rozrastajúca sa skupina ľudí, ktorá si kladie otázky:

 • Komu je výhodné a kto má zisk z toho, že ročná spotreba čistého alkoholu v roku 2011 podľa WHO na hlavu obyvateľa Slovenska bola 13,33 l a Českej republiky 16,4 l?
 • Komu je výhodné, že reprodukčná schopnosť mužov sa každým rokom znižuje o takmer 2 %?
 • Máme považovať za normálne, že podľa EFA, do roku 2016 má trpieť alergiou každý druhý Európan a počet astmatikov má narásť do roku 2025 o 100 miliónov?
 • Prečo úroveň školstva a vzdelávania podľa PISA (krajiny OECD v roku 2003 – 500 bodov, v roku 2012 – 494 bodov, SK – 482 bodov) neustále klesá?

Na tieto a mnohé iné otázky budeme spolu hľadať odpovede.

Občianske združenie Biosféra – Česko Slovenský klub nových znalostí

sme založili s cieľom združovať ľudí z rôznych krajín, rôznych profesií a zamerania, ale hlavne zo Slovenska a Českej republiky, ktorým nie je ľahostajný vývoj, smerovanie a osud všetkých generácií spoločnosti a budúcich pokolení planéty Zem, našich bohatých, skutočných a veľkolepých slovanských dejín.Z nášho pohľadu sa plnohodnotný život človeka – Tvorcu skladá z celého komplexu častí, ktoré tvoria náš vektor cieľov. Pokiaľ jedna časť chýba, odráža sa to na evolučne správnom smerovaní a rovnováhe vývoja jednotlivca a celej civilizácie.

 • Pravé poznanie bez hraníc, znalosti, veda.
 • Pravdivé pozemské a galaktické dejiny, tradície.
 • Život v súlade s prírodou, pôda, trvalo udržateľný život.
 • Zdravie, materstvo, rodičovstvo.
 • Charakterové a morálne kvality, česť, pravda, spravodlivosť.

Občianske združenie Biosféra – Česko Slovenský klub nových znalostí

bude vytvárať platformy na stretávanie sa podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa môžu spolupodieľať na našich projektoch, prednáškach, seminároch, táboroch a expedíciách.Ďalším cieľom je vyhľadávanie, zbieranie, spracovávanie a publikovanie starých, zabudnutých, ale hodnotných informácií o prínosných, šetrných spôsoboch a technikách použiteľných v trvalo udržateľnom živote. Za týmto účelom sa buduje zbierka kníh a publikácií, ktorá bude tvoriť „Náučnú a faktografickú knižnicu Biosféra“, určenú pre členov združenia na výskumnú a publikačnú činnosť.

Dlhodobým cieľom je vybudovanie trvalo osídleného ekologického centra, zloženého z jednotlivých ekologických statkov s  cieľom aplikácie výskumu projektov a ekotechnológií na podporu trvalo udržateľného života. Jedným z cieľov je ochrana, množenie a pestovanie menej známych druhov a starých regionálnych odrôd ovocných a úžitkových stromov a rastlín.

Významným cieľom je testovanie prelomových technológií budúcnosti, založených na vplyve ľudského vedomia a myšlienky na fyzickú hmotu a tvorbu reality. Technológiami, založenými na metafyzike sa úspešne zaoberajú vedecké inštitúcie v zahraničí, s ktorými je rozvíjaná spolupráca.

Tak ako ideme a rastieme životom, snažíme sa hľadať odpovede, chápať deje, rozumieť súvislostiam a prepojeniam medzi nami a okolím. S tým kráča vlastná zodpovednosť za vykonané rozhodnutia v každodennom živote. Veríme v spravodlivú a dôstojnú budúcnosť.