Rastlinná ríša Archives - OZ Biosféra | OZ Biosféra

Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Rastlinná ríša

Rastliny vedome kontrolujú vývoj určitých druhov mikróbov v pôde

Vedci z laboratória Berkeley Lab dokazujú zložitý vzťah medzi rastlinami a pôdnymi mikróbmi. Vedci zistili, že rastliny v procese vývoja vytvárajú svoj vlastný koreňový mikrobióm, v rámci ktorého uprednostňujú svoje mikróby, ktoré konzumujú veľmi špecifické metabolity. Štúdia pomohla vedcom určiť spôsoby zvýšenia pôdneho mikrobiómu s cieľom zlepšenia ukladania CO2 a zvýšenia produktivity rastlín.

Mikróby v pôde zlepšujú schopnosť rastlín absorbovať živiny a odolávať suchu, chorobám a škodcom. Sprostredkovávajú konverziu uhlíka v pôde, ovplyvňujú množstvo uhlíka uloženého v pôde, alebo sa uvoľňujú do atmosféry vo forme oxidu uhličitého. Aktuálnosť týchto vlastností pre poľnohospodárstvo a klímu je v súčasnosti dôležitá ako nikdy predtým.

Vplyv hudby na protoplazmu rastlín

classical music in the greenhouseRastliny môžu komunikovať. Sú to tiež živé organizmy obdarené určitou úrovňou vedomia a zmyslami. Rovnako ako ľudia cítia bolesť a nechcú zomrieť. Môžu myslieť a chápu, že tento človek im ubližuje, alebo im robí dobro.

Vedecká štúdia o vplyve hudby na protoplazmu rastlín ukázala, že pod vplyvom hudby začína protoplazma „tancovať“, pohybovať sa v rovnakom hudobnom tempe a znehybnie po zastavení hudby.  Je to zaujímavé, pretože rastliny „počujú“, alebo cítia hudbu a reagujú na ňu.

Rastliny začali rýchlejšie pohlcovať oxid uhličitý

CO2 EmissionĽudia ročne uvoľňujú do atmosféry Zeme 10 miliárd ton oxidu uhličitého. Ako to ovplyvní rastlinstvo a stihnú rastliny absorbovať toľko CO2, aby to spomalilo klimatické zmeny?

Ekológovia desaťročia hodnotia vplyv takzvaného efektu zvýšenej koncentrácie CO2 v atmosfére, ktorý stimuluje rastliny absorbujúce oxid uhličitý. Rastliny rastú rýchlejšie a pohlcovaním CO2 zabraňujú hromadeniu skleníkových plynov vo vzduchu.

Rastliny majú svoje vlastné zmysly, cítia bolesť, radosť a smútok

elka_2Raz na vojenskom cvičení, keď som sa so svojou čatou presunul do určenej polohy a výpočty mojich staníc nasadili do bojových operácií, tak po obedňajšej prestávke vznikla u mňa myšlienka preveriť jeden nápad. V poľných podmienkach sa moja čata rozmiestnila v blízkosti lesného porastu a ja som sa rozhodol zistiť, ako rastliny reagujú na človeka a jeho konanie.

Vypýtal som si u fajčiarov zápalky a požiadal som svojich dobrovoľných pomocníkov, aby sledovali, čo sa bude diať. Spálil som zápalkou list na jednom strome. Na čo strom zareagoval zmenou svojej aury z modrozelenej farby na sýtočervenú. Týmto spôsobom s najväčšou pravdepodobnosťou strom „zakričal“ od bolesti a tento „krik“ bolesti počuli aj iné stromy v lesnom poraste. Alebo týmto spôsobom zasiahnutý strom mojím konaním varoval ostatné stromy, že spôsobujem bolesť, pretože stačilo, že som sa iba priblížil k iným stromom, pri ktorých som ani nepomyslel na to páliť im listy a ich aura sa menila podobne ako u stromu, ktorému som spálil list.

Rozumné rastliny

nature_plants_plant_015594_-650x406Existujú vedecky potvrdené dôkazy dokazujúce prítomnosť určitej inteligencie u rastlín. K takým dôkazom sa vzťahuje aj správa V. Karmanova v dokladoch  Akadémie vied ZSSR zverejnená v roku 1959. Správa má názov „Používanie automatizácie a kybernetiky v poľnohospodárstve“. V nej sa popisuje nasledujúci experiment: V skleníku Ústavu Agrofyziky Akadémie vied ZSSR nainštalovali citlivé prístroje, ktoré zaznamenali, že pri vysychaní pôdy výhonky fazule emitujú impulzy pri nízkych frekvenciách.

Arbuskulárna mykoríza – symbióza húb a rastlín

62l9p_mvjnqVäčšina suchozemských rastlín nemôže žiť bez symbiotických húb, ktoré im poskytujú potrebné živiny, a to najmä fosfáty.  Na snímke je malý smrekovec opadavý, ktorý od samého začiatku svojho života žije v symbióze s hubou. Symbióza rastlín s hubami je známa pod názvom mykoríza. Celková dĺžka hubových vlákien môže 5 krát prevýšiť celkovú dĺžku koreňov.

Koncom 20. storočia vyšlo najavo, že zdanlivo rôzne formy symbióz rastlín a mikróbov sú založené na veľmi podobných genetických, bunkových a molekulárnych mechanizmoch. Ich štúdium priviedlo väčšinu odborníkov k záveru, že všetka pozorovaná rozmanitosť symbióz rastlín s pôdnymi hubami a baktériami pochádza z jednej najstaršej primárnej formy takejto symbiózy – arbuskulárnej mykorízy (AM). Huby podieľajúce sa na AM prenikajú do rastlinných buniek a vytvárajú tam špecifické vnútrobunkové štruktúry – arbuskuly..

Vedci vysvetlili mechanizmus a účel otáčania sa slnečnice za slnkom

sunflower medical usesAmerickí vedci zistili, aké mechanizmy sú zodpovedné za orientáciu slnečnice (Helianthus annuus) na slnko a aký to má evolučný význam. Ukázalo sa, že schopnosť otáčať sa pod vplyvom slnečného žiarenia (heliotropizmus) je spojená koordinovanou prácou svetlocitlivých mechanizmov a denných rytmov rastlín. Výsledky výskumu boli zverejnené v časopise Science.

Rastliny reagujú na dotyk

2754midVedci z Austrálie experimentálne potvrdili, že rastliny môžu cítiť, keď sa ich niekto dotkne. Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Plant Physiology.

„Aj keď si ľudia myslia, že rastliny nič nepociťujú, keď sa ich dotýkajú, bolo preukázané, že v skutočnosti sú veľmi citlivé na dotyk,“ povedal vedúci výskumu Dr. Olivier Van Aken z Univerzity Západnej Austrálie v meste Perth.

Hľadanie vody pomocou rastlín indikátorov

Untitled-216Vo všetkých dobách rôzne národy pri hľadaní podzemných vôd kládli veľký dôraz na rastliny. Blízkosť zdroja podzemnej vody napovedá prítomnosť vlhkomilných rastlín so sviežim vzhľadom a jasnou zelenou farbou. Čím je hojnejšia, hustejšia a zelenšia vegetácia, tým viac vody sa tam nachádza.

Gigantizmus rastlín na ruskom ostrove Sachalin

rr9DeGCy11ESachalin je dlhý ostrov ležiaci v severnom Pacifiku. Je to najväčší ostrov patriaci Ruskej federácii s rozlohou 72 492 km² a administratívne spadá pod Sachalinskú oblasť. Je rozlohou takmer o tretinu väčší ako Slovensko.

Na mnohých miestach na Sachaline rastú bežné rastliny do gigantických rozmerov. Nie je problém nájsť niektoré byliny veľké ako mladé päť metrové stromy. Obyvatelia ostrova vedia, že tráva a byliny tu rastú nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. V dôsledku intenzívneho rastu môžu v krátkom čase dosiahnuť rozmerov, že si ich človek ľahko zamení s kríkmi.