Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Výstavy, akcie

Po stopách chrámov – univerzít našich predkov

photo_75-77727OZ Biosféra absolvovalo cestu zameranú aj na štúdium pôvodných chrámov – univerzít našich dávnych predkov, ktoré pôvodne slúžili na získavanie znalostí, poznania. Niektoré súčasné katedrály a chrámy boli vybudované ako univerzity, čiže školy podľa hlbokých znalostí geológie, sakrálnej geometrie, fyziky, energoinformačných tokov, geomantických energetických línií Zeme a iných znalostí. Po obsadení týchto stavieb relígiami sa aktívne falšovala ich história, vrátane dátumov ich vzniku a upravoval sa ich fasádny vzhľad podľa potreby.

Botanická záhrada v Petrohrade

IMG_0392Biosféra klub navštívil botanickú záhradu Petra Veľkého v Petrohrade na ulici profesora Popova. Botanická záhrada Petra Veľkého je jedna z najstarších botanických záhrad a najsevernejšie položená botanická záhrada v Rusku. V roku 1713 Peter I. vydal dekrét na vytvorenie Lekárskej záhrady, kde sa pestovali rôzne druhy liečivých rastlín. Táto výsadba sa vyvíjala až do dnešnej podoby botanickej záhrady.

Medzinárodný knižný veľtrh 2015 v Petrohrade

IMG_0298Biosféra klub navštívil jubilejný medzinárodný knižný veľtrh v Petrohrade, ktorý sa konal v dňoch 21. – 24.5.2015. Knižný veľtrh bol venovaný v tomto roku dvom významným témam: 70. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 – 1945 a Roku literatúry, ktorým bol určený rok 2015.

Knižného veľtrhu sa zúčastnili predstavitelia 20 krajín a 14 regiónov Ruskej federácie a tiež 10 múzeí, 12 vzdelávacích inštitúcií a 8 knižníc. Spolu v tomto roku veľtrh navštívilo 210 000 návštevníkov.