Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Monthly Archives: august 2017

Vytesané obrazy slovanských bohov na pláži v USA

A-3rjuNPtRYObrazy slovanského vzhľadu vytesané v kameňoch aj s početnými nápismi v staroslovanskom jazyku sa nachádzajú na pláži Brighton Beach v newyorskej štvrti ležiacej na pobreží Coney Islandu. Všetky tieto artefakty sú zatiaľ voľne dostupné na hromadách kameňov na pláži a je možné ich vidieť hlavne pri odlive.

Vplyv hudby na protoplazmu rastlín

classical music in the greenhouseRastliny môžu komunikovať. Sú to tiež živé organizmy obdarené určitou úrovňou vedomia a zmyslami. Rovnako ako ľudia cítia bolesť a nechcú zomrieť. Môžu myslieť a chápu, že tento človek im ubližuje, alebo im robí dobro.

Vedecká štúdia o vplyve hudby na protoplazmu rastlín ukázala, že pod vplyvom hudby začína protoplazma „tancovať“, pohybovať sa v rovnakom hudobnom tempe a znehybnie po zastavení hudby.  Je to zaujímavé, pretože rastliny „počujú“, alebo cítia hudbu a reagujú na ňu.

Vo Švédsku sú vyhradené špeciálne obchody na alkohol

Systembolaget-1493700x469bildV Rusku sa momentálne diskutuje o vyhradenom predaji alkoholických nápojoch v špecializovaných obchodoch. V severnej Európe je tento spôsob predaja alkoholu zavedený už relatívne dávno.

Monopol na predaj alkoholu má štát a je kontrolovaný sociálnym blokom vlády, nie finančným, čo umožňuje vylúčiť primárny záujem o získanie zisku z obchodu. Predajcovia v obchodnej sieti nestimulujú predaj a nemotivujú kupujúcich, ale skôr naopak.

Tajomné tunely pod Zemou

1012466949Zaujímavé postrehy z návštevy tajomných tunelov opísal Georgij Sidorov v knihe „Сияние Высшних Богов и крамешники“.

„Po rýchlych raňajkách sme zapriahli jelene, naskákali na sane a pustili sa po miernom svahu. Po tridsiatich minútach sa úplne rozvidnelo a uvidel som nízke kopce, ku ktorým sme sa blížili.

-Tak, sme v cieli.-  ukázal na kopce. -Ešte trochu bližšie a pustíme jelene.-

To znamenalo, že tu nebudeme deň alebo dva, ale oveľa dlhšie. Po troch, štyroch kilometroch Svetozár zastavil sane, kývol na vyčnievajúci balvan a povedal:

Sovy namiesto chémie

Motti Charter ..Ekologický a ekonomický spôsob boja s hlodavcami využili izraelskí farmári. Na svojich pozemkoch umiestnili príbytky pre sovy, ktoré lovia hlodavce po tisícoch. Výsledky predčili všetky očakávania autorov myšlienky. Sovy nielen ochránili polia pred hlodavcami, ale naladili vzťahy izraelských farmárov s jordánskymi susedmi.

Pred 10 rokmi v severnej časti Izraela začali množiť sovy s cieľom eliminovania stavu poľných hlodavcov. V dôsledku toho sa údolie Beit Shean stalo najhustejšie obývaným sovami miestom na svete.

Lekári odporúčajú diabetikom konzumovať brokolicu

1466772167_brokoliPodľa predchádzajúcich vedeckých štúdií brokolica znižuje hladinu cholesterolu, posilňuje zdravie kostí, zlepšuje trávenie a dokonca zastavuje rast nádorov. Nový výskum ukázal, že brokolica môže bojovať proti cukrovke 2. typu. Vedci tvrdia, že výťažok z brokolice je schopný u diabetikov znížiť hladinu cukru v krvi, uvádza Zee News.

Približne 450 miliónov ľudí na svete trpí diabetom 2. typu  a 15 % z nich nemôže užívať metformín z dôvodu rizika poškodenia obličiek. Pracovníci Lundskej univerzity vykonali výskum na hlodavcoch a zistili, že sulforafan obsiahnutý v brokolici potláča produkciu glukózy bunkami pečene a expresiu génov spojených s diabetom. Účinnosť sulforafanu bola porovnateľná s účinnosťou metformínu.

Stromy dokážu liečiť a chrániť zdravie ľudí

miVedci z Centra  pre výskum environmentálnej epidemiológie (CREAL) v Barcelone zistili, že deti, ktoré vyrástli v priaznivých ekologických podmienkach medzi veľkým množstvom zelene, majú lepšie rozvinuté vnímanie a  pamäť.

Nedávno vedci uskutočnili vedeckú štúdiu v Kanade. Spočítali množstvo stromov v oblasti širšieho okruhu Toronta a potom analyzovali zdravotný stav väčšiny obyvateľov tejto oblasti. Výsledky ukázali, že ľudia žijúci v oblastiach s veľkým množstvom stromov sú menej náchylní k chorobám a oveľa menej vyhľadávajú lekársku pomoc.

Prirodný spôsob boja proti vonkajším parazitom u zvierat

7512Veterinárny lekár S. Guran preveril starodávny ľudový prostriedok – insekticídne vlastnosti čremchy obyčajnej. Dával na krk zavšiveným zvieratám (hovädzí dobytok, kozy) obojky zo sparených vetvičiek čremchy a menil ich po 2 – 3 dňoch.

Bojová jednota Slovanov na Jankovom Vŕšku

Pozývame Vás na 1. ročník osláv SNP a Dňa ÚSTAVY v slovanskom duchu (slovanská bojová jednota), ktorý sa uskutoční dňa 29. 8. 2017.

2017-08-29-jankov-vrsokZačiatok osláv sa uskutoční príchodom k rodnému domu Ludevíta Velislava Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci o 14.00 hodine, kde si účastníci pripomenú život a dielo jedného z najvýznamnejších predstavitelov slovenského národa a patróna Slovanov Ludevíta Velislava Štúra. Oslavy budú pokračovať o 14.40 hod. DOBOVÝM SPRIEVODOM – POCHODOM SLOVANSKEJ BOJOVEJ JEDNOTY a MOTORKÁRSKOU JAZDOU na Jankov Vŕšok. V sprievode nebudú chýbať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí majú chuť zapojiť sa do podujatia. Nebudú chýbať ani účastníci v dobových kostýmoch reprezentujúci BOJOVÉ VÍŤAZSTVÁ SLOVANOV.

Učitelia v Novosibirsku odmietajú vyučovať podľa moderných učebníc

29498-preschooler-1200_1200w_tn_V meste Novosibirsk v Rusku učitelia prvých stupňov niektorých škôl odmietli učiť deti podľa moderných učebníc a používajú sovietske šlabikáre, matematiku a prírodovedu. Pedagógovia vysvetlili, že súčasné učebnice sú určené pre deti s veľmi nízkou úrovňou inteligencie a normálne deti otupujú.

Agentúra AKSIO uskutočnila sociologický prieskum na tému vzdelávania. 83 % respondentov vyjadrilo nespokojnosť s existujúcim systémom. Dokonca aj medzi pedagógmi, vrátane vysokoškolských, iba 20 % verí súčasnému systému vzdelávania v Rusku.