Kategórie

Naši partneri





Flag Counter

Nehomogénny vesmír

Nehomogénny vesmír (prvé vydanie 2002)

Nikolaj Viktorovič Levašov

Rok vydania 2013,  počet strán 312, tvrdý obal, jazyk ruský

vselennaia

Táto jedinečná kniha bola napísaná a prvýkrát vydaná Nikolajom Levašovom v roku 2002 v San Franciscu. Hlavným rozdielom medzi touto knihou a inými vedeckými monografiami je, že je v nej pre nás nová teória vesmíru, ľahko vysvetľujúca všetko, čo zostalo za hranicou chápania súčasnej vedy. Autor nepoužíva žiadne postuláty (vyhlásenia bez dôkazov) používané „vedou“ aby sa nejako vysvetlili pozorované procesy a javy, a aby ospravedlnili svoje výplaty. Nikolaj Levašov používal jedinú definíciu prijatú v modernej vede, definíciu hmoty, v ktorej sa uvádza, že hmota je objektívna realita definovaná našimi pocitmi. Žiadne iné postuláty autor nepoužil z dôvodu ich nepresnosti a škodlivosti kvôli nesprávnemu pochopeniu podstaty vecí. Väčšina materiálu uvedená v knihe je originálna teória vesmíru, ktorá bez preháňania vysvetľuje všetky fyzické procesy a javy pozorované na Zemi a vo vesmíre.

Hodnota tejto knihy je neoceniteľná! V nej je prvýkrát jasne a efektívne vysvetlená celá kozmologická teória počnúc povahou heterogenity priestoru, matričných priestorov, hviezd, čiernych dier a planetárnych systémov. Až do vysvetlenia kvalitatívnej štruktúry fyzicky hustej hmoty, procesov zrodenia života a rozumu na planétach, na ktorých vznikajú pre to potrebné a postačujúce podmienky. Taktiež je tam podrobne ukázaná a preukázaná jednota zákonov makro a mikrokozmu, veľmi zaujímavo vysvetlený vplyv hmotných objektov mikrokozmu na ich okolie.

Pre lepšie pochopenie materiálu autor osobne vytvoril veľké množstvo farebných ilustrácií ukazujúcich podstatu vysvetľovaných procesov a pomáhajúcich pochopiť to, čo bolo po stáročia skryté od ľudstva, za čo upaľovala inkvizícia, zabíjali vo vojnách, epidémiách a revolúciách. Aj keď autor túto knihu nazýva iba „abecedou a gramatikou nových vedomostí“, bez jej podrobného štúdia nebude možné pochopiť ani všetko ostatné zaujímavé, ktorého je tak veľa v našom mnohostrannom a nádhernom svete..