Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Category Archives: Z našej knižnice Biosféra

Vědecké kursy v Berlíně

Z našej knižnice Biosféra: Dennica, r. 1906, Píla pri Tisovci

Vědecké kursy ku studování alkoholismu se konaly v Berlíně minulého roku na jaře za velké účasti obecenstva. Výběr přednášejících byl šťastný. Tím, že byli zastoupeni lékař, učitel, učenec, lidé v praktickém životě mnoho se pohybující, kteří mluvili o tomto ze své každodenní zkušenosti, dostalo se předmětu přednášek toho nejrůznějšího posuzování.

Jules Verne před soudem pro plagiát

Z našej knižnice Biosféra: Světozor, v Praze 1877

V 1863 Pont Jest v „Revue coutemporaine“ uveřejnil novellu pod titulem „Hlava Mimerova.“ Dvě léta potom vydal J. Verne proslulý svůj román „Cesta kolem země“, v kterém Pont Jest nalezl drahně věcí, které se s novellou jeho jako vejce s vejcem shodovaly. Dne 10 ledna stáli oba před soudem, Pont Jest co žalobník, J.Verne co obžalovaný.

Nejvznešenější úkol mateřství

Z našej knižnice Biosféra: Šťastný domov, číslo 14, 1912 – 1913

Ano, nejvznešenějším úkolem matky je kojení dítěte, jež byla porodila. Šťastné, třikrát šťastné matičky, jež dítky své samy jste kojily a odkojily a politováníhodné ty, jež dítě své z jakékoliv příčiny kojiti nemohou. A ty, které dítě své, ač by mohly kojiti nechtějí, toť nejsou pravé matičky svých robátek.