Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Počítače neprispievajú k zlepšeniu vzdelávania na školách

nRGgHzVPodľa zistení globálneho prieskumu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vynakladanie značných finančných prostriedkov na nákup školských počítačov a zavádzanie nových technológií vo vzdelávaní nezlepšuje prospech študentov.

Podľa analytikov, časté používanie počítačov na školách s veľkou pravdepodobnosťou zhoršuje úroveň prospechu študentov.

Prieskum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj skúma vplyv vzdelávacích technológií v školách na výsledky medzinárodných testov, takých, ako testovanie podľa programu Pisa, ktoré sa konali vo viac ako 70 krajinách a tiež na výsledky testov na určenie počítačovej zručnosti.

Prieskum informuje o tom, že v systémoch vzdelávania, ktoré investovali veľa do zavádzania informačných a komunikačných technológií nedochádza k zlepšeniu, podľa výsledkov testov PISA, v čítaní, matematike, prírodných vedách.

„Ak sa pozriete na také efektívne systémy vzdelávania ako sú vo východnej Ázii, tak tam sú veľmi opatrní vo využívaní technológií na vzdelávanie. Tí študenti, ktorí pravidelne používajú tablety a počítače, vykazujú horšie výsledky v porovnaní s tými, ktorí ich používajú s mierou,“ hovorí riaditeľ pre vzdelávanie OECD Andreas Schleicher.

Priemerná doba používania internetu na školách v minútach

Prvých 5 krajín

ScreenHunter_17-Sep_-16-10_59-300x94

Posledných 5 krajín

ScreenHunter_18-Sep_-16-10_59-300x100

Správa OECD uvádza:

  • Nízky prospech študentov, ktorí pravidelne používajú počítače v škole.

  • Študenti, ktorí používajú počítače v škole s mierou, napríklad jeden alebo dvakrát týždenne, majú „o niečo lepšie“ výsledky v učení ako tí, ktorí používajú počítač zriedka.

  • Výsledky preukázali, že nedošlo k žiadnemu zlepšeniu v čítaní, matematike a vedách v krajinách, ktoré vložili veľké investície do oblasti informačných technológií.

  • Vysoko efektívne vzdelávacie systémy, ako napríklad v Južnej Kórei a v Šanghaji, sa odlišujú veľmi nízkou hladinou používania počítačovej techniky na školách.

  • Singapur, kde sa používajú počítače vo vzdelávacom systéme iba mierne, sa zaraďuje na prvé miesto vo svete v počítačovej zručnosti.

Prieskum ukazuje, že neexistuje žiadna krajina, kde by časté využívanie internetu a počítačových technológií na školách prispelo k zlepšeniu prospechu väčšiny študentov.

Medzi šiestimi krajinami s najvyššou mierou používania internetu na školách, v troch bolo preukázané významné zhoršenie výsledkov v čítaní – Austrália, Nový Zéland a Švédsko. V troch krajinách zostali výsledky na rovnakej úrovni, bez akéhokoľvek zlepšenia – Španielsko, Nórsko, Dánsko.

Krajiny a mestá s najnižšou úrovňou používania počítačových technológií na školách ako Južná Kórea, Šanghaj, Hongkong a Japonsko, vykázali najlepšie výsledky v medzinárodných testoch.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie