Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Sila a dôležitosť pozdravu na rozlúčku

581229Dobrý pozdrav na rozlúčku má pre každého z nás veľký význam. Nezáleží na tom, či ideme do práce, na lekárske vyšetrenie alebo na ďalekú cestu. Každý by sa mal zamyslieť nad tým, aké slová hovorí osobe, s ktorou sa lúči. Za starých čias si toho boli ľudia dobre vedomí. Preto brali veľmi vážne rituály lúčenia a želania na cestu. Ľudia chápali, že vhodné slová a dobrý pozdrav na rozlúčku vytvára priaznivé okolnosti pre budúce deje.

V minulosti mal každý člen rodiny svoj rodový strom, ktorý sa vysádzal už pri narodení a s pomocou určitého rituálu sa vytvorilo spojenie medzi týmto človekom a stromom. Pokiaľ človek odišiel na dlhú a ďalekú cestu, blízki mohli sledovať na strome zmeny, ktoré sa rovnako diali aj s človekom. Pokiaľ videli, že sa človeku nedarí, mohli pozitívne vplývať cez tento strom na daného človeka.

Je dôležité rozlúčiť sa s človekom tak, aby mu to dodávalo silu a nasmerovalo ho to k pozitívnemu výsledku. Vaše posledné slová by mali byť pre neho ako ochranný talizman. V niektorých prípadoch by mala rozlúčka uvoľňovať, upokojovať a vzbudiť dôveru a v druhých naopak, naplniť silou, vzbudiť nadšenie, povzbudiť k aktivite alebo by mala byť oporou v ťažkých chvíľach. Všeobecne platí, že vaše slová na rozlúčku by mali poskytovať človeku morálnu podporu a posilniť ho duchovne.

Využite každú príležitosť povedať človeku, ktorý odchádza na cestu alebo začína nové dielo, dobré slová. Naši predkovia si už dávno všimli, že dobrá rozlúčka má obrovskú silu, preto používali veľké množstvo želaní na rozlúčku ako napríklad: „Veľa šťastia“, „S Bohom“, „Šťastnú cestu“, „Nech sa všetko podarí“, „Maj sa krásne“, atď.

Buďte štedrý, nešetrite dobrými slovami, pre vašich blízkych je to najlepšia ochrana. Nech sa stane pravidlom želať dobro na cestu pre vás blízkym ľuďom, keď odchádzajú na cestu, aj keď nie je ďaleká. Pre odchádzajúcich sú slová, ktoré počujú „za chrbtom,“ veľmi dôležité. Sú ako spojovacia niť medzi nimi a vami.

A pokiaľ je cesta ďaleká, tak tým je to dôležitejšie. Môžeme súbežne so slovami tiež mysľou vytvoriť ochranné pole okolo odchádzajúceho človeka a naprogramovať toto energetické pole, aby ho chránilo pred všetkými možnými negatívnymi situáciami.

путь-к-себе-странник

Podporte blízkeho človeka, povedzte mu dobré, optimistické slová. Povedzte mu: „Tebe sa všetko podarí“, „Želám ti veľa úspechov“ a človek sa bude cítiť silný, odhodlanejší. Bude cítiť za chrbtom podporu, preto bude veriť, že sa mu všetko podarí.

Slová, rovnako ako myšlienky, majú obrovskú silu. Dokážu materializovať a tvoriť realitu, preto musíme sledovať svoje slová, aby boli dobré, svetlé, tvorivé a inšpirujúce. Nie sú vždy nutné vyslovené slová, želanie je možné vytvoriť a nasmerovať aj mysľou. Ľudia sú rôzni a nie každý ma rád zasahovanie do života.

Naši predkovia mali rôzne rituály na rozlúčku a jedným z nich bol rituál, kedy si všetci ešte pred rozlúčkou sadli a v tichosti si všetci predstavili šťastný priebeh cesty odchádzajúceho a pozitívne naplnenie cieľu cesty. Tým sa spoločne vytvorené myšlienkové pole viacerými osobami skôr materializovalo a naplnilo.

V žiadnom prípade by sa nemal pred rozlúčkou a na rozlúčku konzumovať alkohol, pretože ten rozkladá energetické pole človeka. Následne životná energia uniká a človek je otvorený rôznym negatívnym vplyvom. Rovnako sa oslabuje aj energetické spojenie na diaľku s blízkymi osobami. Taktiež slová a myšlienky človeka, ktorý vyprevádza odchádzajúceho, alkohol značne energeticky oslabuje, a tým strácajú požadovaný potenciál.

Človek by mal odchádzať s maximálnym energetickým potenciálom a dobrým pocitom. V tom mu pomôžu vaše dobré,  úprimné slová a myšlienky na rozlúčku. Človek, tým, že želá a tvorí dobro pre iných, podporuje aj svoj osobný evolučný rast. Každý z vás môže byť „anjelom strážnym,“ neviditeľným ochrancom svojich blízkych aj na diaľku, preto nešetrite srdečnými slovami. Aj malé slovo môže zmeniť svet k lepšiemu.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie