Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

V Írsku do roku 2040 vysadia 440 miliónov stromov

Írsko realizuje rozsiahly projekt zalesňovania. V Írsku budú vysádzať každý rok 22 miliónov stromov, čiže do roku 2040 bude vysadených celkovo 440 miliónov nových stromov.

Podľa Úradu pre poľnohospodárstvo a rozvoj potravín je Írsko jedinou krajinou v Európe, kde boli úplne zničené lesy. Od polovice dvadsiateho storočia krajina postupne zvyšovala plochy lesov. V roku 2012 Národná inventarizácia lesov spočítala, že výmera lesov bola 731 650 ha, čo predstavuje 10,5 % rozlohy krajiny.

Napriek tomu, že plocha lesov Írska je za posledných 350 rokov na najvyššej úrovni, stále je výrazne pod európskym priemerom o viac ako 30 percent. Preto v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí sa v krajine každý rok vysadí 22 miliónov stromov a do roku 2040 440 miliónov nových stromov. Vláda zverejnila akčný plán v oblasti zmeny klímy, v ktorom sa navrhuje vysadiť 8 000 hektárov lesa ročne, ale nebol presne definovaný druh a počet stromov. Iba objasnili potrebu výsadby 2500 ihličnatých stromov alebo 3300 listnatých stromov na hektár s cieľom 70 % ihličnanov a 30 % listnatých drevín.

„Akčný plán v oblasti klímy zabezpečuje rozšírenie lesných plôch s cieľom znížiť emisie uhlíka využívaním pôdy od 2021 po 2030 a v nasledujúcich rokoch,“ dodalo ministerstvo poľnohospodárstva.

Nedávno bola vykonaná komplexná štúdia, z ktorej je možné vyvodiť záver, že „obnova stromov zostáva jednou z najúčinnejších stratégií na zmiernenie zmeny klímy“. Odvtedy veľké úsilie o masívnu výsadbu stromov priťahuje pozornosť.

Iniciatíva v oblasti zalesňovania si bude vyžadovať určité zmeny vo využívaní pôdy. Poľnohospodári budú musieť venovať časť svojej pôdy novým stromom. A hoci to bude kompenzované lesnými grantmi, správa o iniciatíve na zmenu klímy „uznáva nedostatok entuziazmu medzi poľnohospodármi.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie