Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Spoloční predkovia Slovanov žili už pred 5000 rokmi

Používanie skutočne vedeckých metód proti pseudohistorickým mýtom falzifikátorov nám umožňuje získať predstavu o tom, ako boli napísané celé „oficiálne dejiny“, ktoré sú predkladané v učebniciach a ponúkajú iba možnosť slepo veriť fantázii falzifikátorov. Jednou z týchto vedeckých metód je metóda genealógie DNA vyvinutá profesorom A. Klyosovom, ktorá umožňuje sledovanie genetickej línie národov a rodov, až tisícročia nazad.

Údaje, ktoré získal vedec o predkoch slovanských národov, jednoznačne naznačujú, že žili už asi pred 5 tisíc rokmi, a preto sa samotní Slovania neobjavili v 6. storočí nášho letopočtu akoby „z ničoho nič“, ale boli známi už predtým pod rôznymi inými názvami. Anatolij Klyosov o tom píše vo svojej knihe „História Árijcov a Erbínov“:

„Po prvé, ako už bolo naznačené, na Jadrane (Balkán a Taliansko) sú zastúpené alebo dokonca dominujú pobaltské, severné (severokarpatské a severoázijské) a karpatské vetvy, v ktorých sú hlavne predstavitelia Slovanov (Poliaci a Rusi; sú aj Ukrajinci s Bielorusmi, ale ich miera determinácie haplotypu je nízka).

Po druhé, tieto slovanské vetvy majú spoločných dávnych predkov, ktorí žili v III. tisícročí pred naším letopočtom, v II. tisícročí pred naším letopočtom. Preto o „zrodení Slovanov“ v prvých storočiach nášho letopočtu nemôže byť žiadna reč, a už vôbec nie o druhej polovici prvého tisícročia nášho letopočtu.

Spoloční priami predkovia súčasných (väčšinou) slovanských vetiev haploskupiny R1a žili asi pred 4 900 rokmi, na začiatku 3. tisícročia pred našim letopočtom. Pripomeňme, že jazykovedci a historici priraďujú „zrodenie Slovanov“ k formovaniu jazykov slovanskej skupiny, a nie objavenie sa ľudí určitej dedičnej skupiny s určitou kultúrou a zvykmi. Preto sa Slovania „neobjavili“ v 6. storočí nášho letopočtu, ale formovali sa určité črty ich jazykov.

Po tretie, zatiaľ nie je možné izolovať žiadnu konkrétnu „venédsku vetvu“ z vetiev haploskupiny R1a. Vo všetkých baltských, severných, karpatských vetvách prevažujú Poliaci a Rusi, v menšej miere Nemci, ešte v menšej miere – Ukrajinci a Bielorusi, zvyšok je rozptýlený po celej Európe v relatívne malom množstve a nie je v skutočnosti reprezentatívny v pobaltských, karpatských severných vetvách haploskupiny R1a, najpravdepodobnejších potomkov Venédov a Venétov.

Po štvrté, v dôsledku tretieho, väčšinu súčasných Poliakov, Rusov, Nemcov, Ukrajincov a Bielorusov z haploskupiny R1a možno považovať za potomkov Venédov a Venétov, aj keď vzťah medzi Venédmi a Venétmi zostáva problematický kvôli malému počtu nositeľov rozšírených haplotypov haploskupiny R1a v Taliansku.

Všeobecne je problematika pôvodu Venédov a Venétov podrobnejšie rozobraná v časopise „Historický formát“ z roku 2015 (č. 2, str. 75 – 102). Celkový obraz migrácií R1a cez ruskú nížinu sa začal postupne objavovať po odchode južnej vetvy Árijcov (R1a-Z93 a zostupné vetvy), keď na ruskej nížine zostali hlavne nositelia vetvy starých Rusov (R1a-Z280).

Súdiac podľa teritoriálneho rozloženia súčasných nosičov haploskupiny R1a, ako aj fosílnej DNA haploskupiny R1a, sa nositelia tejto haploskupiny v III. – I. tisícročí pred naším letopočtom presúvali cez východnú Európu rôznymi smermi a vklinili sa do strednej a západnej Európy až k Jadranu. Historici poznajú mnoho z týchto migračných presunov, volali sa Skýti, Sarmati, Kimbri, Galovia, Kelti, Vandali, Barbari a mnoho ďalších názvov, mnohým bol vlastný „zvierací štýl“ odevu a vojenská výbava.

Ako vidíme, súčasné slovanské národy, najmä Rusi, Poliaci, Bielorusi a Ukrajinci, sa v 6. storočí neobjavili z ničoho nič, ale mali dosť dlhú genetickú a kultúrnu tradíciu. Ich spoloční predkovia žili už asi pred 5 tisíc rokmi a boli známi v historických análoch pod rôznymi menami. Jednými z týchto predkov boli Venédi a Venéti…“

https://www.rinok.sk/Historia-Arijcov-a-Erbinov-Europsky-zapad-proti-europskeho-vychodu-d448.htm

www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie