Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Oddelené vzdelávanie dievčat a chlapcov je prínosom pre deti aj národ

129História a fakty

Do veku 18 rokov bolo vyučovanie detí v Rusku oddelené. 31. mája 1918 prichádza do platnosti rozhodnutie o zavedení povinného spoločného vzdelávania podpísané komisárom školstva Lunačarskim.

V tridsiatych rokoch začali byť mnohým, vrátane novej vlády na čele so Stalinom, viditeľné negatívne dopady „bezpohlavného“ vzdelávania. Už v tých rokoch sa stal zjavným deficit mladých mužov silných duchom, odvážnych s pevnou vôľou pri odvodoch do armády. A to aj napriek tomu, že v tej dobe bolo na vysokej úrovni fyzické, pracovné a patriotické vzdelávanie. Mládež robila previerky na zdatnosť pod heslom: „Rýchlejšie! Vyššie! Silnejšie!,“ atď.

Stalin sa pokúsil vrátiť školu k predošlému modelu. Dnes je to považované mnohými ako chyba „tyrana“.. V oddelených triedach sa deti lepšie rozvíjali, hlavne chlapci. Postupne v nich začali miznúť črty typické pre opačné pohlavie. Mohlo sa zdať, pravda zvíťazila. Tento model vzdelávania však existoval iba tak dlho, pokiaľ bol Stalin živý. V roku 1954 chlapcov a dievčatá opäť zmiešali do všeobecných tried podľa veku.

U geneticky menej vyspelých chlapcov sa stávajú zástupci „slabšieho pohlavia“ duchovným emocionálnym príkladom a vzorom pre nasledovanie. Takýto vzorec správania aktívne podporovali učiteľky ženy. Postupne zo školského života a pocitu chlapcov zmizli hodnoty mužského charakteru. Zmizlo mužské hrdinstvo, mužská symbolika. Chlapci boli ponorení do čisto ženského duchovného prostredia s jeho zmyslami a hodnotami. Navyše, duchovne zrelšie dievčatá začali samé očkovať menej vyspelým chlapcom čisto ženské symboly, starosti, hry, emócie, sny, fantázie, zvyky, motívy, významy života, obavy. V dôsledku toho, počas niekoľkých školských generácií, zo škôl zmizla pohlavná osobnostná samo-identifikácia mladých ľudí, najmä chlapcov.

Prirodzené sklony chlapcov ako sú chuť riskovať, testovanie vôle a sily ducha, smäd byť statočný a odvážny, sa začali potlačovať a neutralizovať. Vzhľadom na to, že emócie majú určitú a jasnú hormonálnu aktiváciu a hormóny ako je známe sú látky priameho genetického vplyvu, hovoríme o potláčaní a neutralizácii mužských predpokladov na genetickej úrovni. Okrem toho, mužská povaha je taká, že je najviac ponižujúce, hanebné a negatívne byť slabším ako dievčatá. Na túto tému je veľa správ vo vedeckej literatúre z celého sveta.

Zženštilí muži stále viac zapĺňajú priestor spoločenského života. Možno aj to jedna z príčin rýchleho rozvoja feministického hnutia na západe a boj za „ženskú rovnoprávnosť“. Lekári stále častejšie pri zisťovaní príčin neplodnosti u žien nájdu namiesto ženského chromozómu X, mužský Y. Nakoniec to je nielen zánik reprodukcie materského mlieka, ale aj materinského citu.

My sme v dvadsiatom storočí vykonali na sebe tragický experiment. Ignorovali sme výchovu zameranú špeciálne na chlapcov a špeciálne na dievčatá a aktívne sme zavádzali bezpohlavnú pedagogiku. Tu je výsledok… Situácia, keď je do základov narušená výchova kultúry národa, narušená rodinná výchova, úroveň vzdelania klesá vo všetkých parametroch, vzdelanie, ktoré nevedie človeka k citom je zločin proti ľuďom.

Zaoberať sa znova otázkou oddeleného vzdelávania v školách začalo niekoľko pedagógov asi pred 25 rokmi v Rusku. Medzi pedagógmi novátormi ako sú Amonašvili, Šatalov, Ščetinin, zaujal svoje miesto aj Vladimír Bazarnij. V tom čase vytvoril pod Moskvou v Sergievom Posade laboratórium zamerané na fyziologické a zdravotné problémy vzdelávania. Po mnohopočetných sociologických výskumoch, akademik Vladimír Bazarnij, prišiel k jednoznačnému záveru: Hlavný nepriateľ zdravia detí je súčasná škola v tej podobe v akej existuje.

Jedným z pilierov, na ktorých stojí metodika pedagóga je rozdelenie tried podľa pohlavia.

„Miešanie chlapcov a dievčat v školách a škôlkach podľa veku je niečo neodpustiteľné. Dievčatá na začiatku vzdelávania predbiehajú o 2 – 3  roky duševne a fyzicky vo vývoji chlapcov. Výskumy dokázali, že v prípade, pokiaľ sú chlapci obklopení silnými dievčatami, tak sa u nich formujú ženské črty a vlastnosti charakteru a u iných sa tvorili komplexy neurotickosti, neschopnosti a  menejcennosti,“ povedal Vladimír Bazarnij.

Nasledovníci metodiky akademika Bazarnija sa presvedčili, že výborné výsledky prináša práve oddelené vyučovanie. Napríklad v jednej zo škôl v Krasnojarskom kraji, ktorá prešla na oddelené vzdelávanie, je viac ako 60 % študentov jednotkárov a 90 % absolventov na prvýkrát spravilo skúšky na vysoké školy.

Hlavná príčina úspechu v oddelených triedach spočíva v tom, že chlapci a dievčatá sú geneticky predurčení na úplne odlišné životné realizácie, preto ich učiť podľa jednej schémy je chybou. Učiť sa majú podľa rôznych programov a rôznym štýlom.

Pred rokom 1918 vzdelanie dievčat napríklad zahŕňalo 108 ženských umení, vrátane: umenie viesť domácnosť, poskytovať zdravotnícku pomoc, umenie krásne sa obliekať, pohybovať sa a hovoriť, spievať, písať verše, rozoznávať liečivé byliny, atď. U dievčat sa rodičia snažili vypestovať také kvality ako napríklad: nežnosť, ženskosť, vernosť, pracovitosť, stať sa nevestou a matkou.

m-K8sjHig-A

Chlapcov učili k tomu, čo mu bolo od prírody dané, aby to bolo v súlade s jeho povahou. Niekto vynikal v práci, iný v množení bohatstva, iný chránil a viedol, niekto vyučoval a radil. Pestovali v nich odvahu, vôľu, silu ducha, schopnosť byť lídrom a zobrať na seba zodpovednosť, pripravenosť chrániť slabších, byť pripravený stať sa hlavou rodiny, byť schopný brániť svoju vlasť, atď. V dávnych dobách vedeli, že mužské je u chlapca dané od prírody, ale samé od seba sa neotvorí. Preto boli skúšky na prekonanie strachu, rozvoj síl, obratnosti, vytrvalosti, odvahy, atď.

r416018E_io

„Nešťastie očakáva ten národ, tú civilizáciu, ktorá prestane vychovávať statočnosť u svojich chlapcov. V tom národe sa rozšíri strach, paralyzuje vôľa, rastie chaos v duchovnej sfére,“ hovorí Vladimír Bazarnij.

V súčasnej dobe takmer všade učia dievčatá rovnako ako chlapcov. Týmto spôsobom im vštepujú nesprávnu predstavu o svojej životnej úlohe, tam je jadro nešťastného života mnohých žien. Chlapcov neorientujú na príslušnú pre nich sociálnu aktivitu, tam je problém profesionálne stratených mužov, ktorí nie sú spokojní so svojou prácou, postavením, výsledkami.

Učiteľom sa napríklad odporúča opatrne vykonávať v dievčenských triedach súťaže, pretože emocionálne dievčatá niekedy prudko reagujú na neúspech, keď prehrajú. U chlapcov naopak, súperenie môže pomôcť začať rýchlejšie myslieť, hľadať správnu odpoveď. Nehovoríme o dvoch vzdelávacích programoch, iba jednu disciplínu sa deti učia rôznym tempom, často sú aj inak konštruované lekcie. Dievčatá potrebujú vysvetliť podrobne tému, uviesť príklady a potom preveriť, ako si osvojili materiál tým, že im ponúkneme hádanku, úlohu. Chlapci majú tendenciu hľadať nové spôsoby ako byť priekopníkmi. Je lepšie im najprv ponúknuť vyrovnať sa s úlohou sami a potom povedať ako a prečo bolo nutné takto riešiť. Treba vziať do úvahy aj také špecifikum, že chlapcov treba vtiahnuť do pátracej činnosti, mali by sme ich nabádať k nájdeniu princípu riešenia. Chlapcom sa lepšie pracuje vtedy, keď si môžu sami domyslieť riešenie a nielen opakovať po učiteľoch.

392_300_15672_pionbigjpg

Takmer všetci učitelia hovoria, že v triede chlapcov sa pracuje ťažšie, ale zaujímavejšie. Pokiaľ im ponúkajú konať podľa šablóny, vzoru, snažia sa uniknúť z takej situácie, z pod kontroly učiteľa, nevyplniť pre nich nezaujímavé činnosti.

Nikto, ani v tábore odporcov oddeleného vzdelávania nespochybňuje, že v oddelených triedach sú výsledky lepšie aj disciplína lepšia, osvojenie vedomostí rýchlejšie a fyzicky silnejší chlapci.

Argument, že deti v oddelených triedach sú ochudobnené pri pohlavnom dozrievaní v puberte je pritiahnutý za vlasy. V súčasnej dobe, keď ma každý prístup k masmédiam, dokonca mobilným, sa deti učia skôr, ako si myslíme. Okrem toho, deti sa stretávajú na mimoškolských aktivitách a krúžkoch.

Problém je iného druhu a to sú pedagogickí pracovníci. V oblastiach, kde sa vykonával experiment, hľadali spravidla do chlapčenskej triedy učiteľa muža a tu sa ukázalo, že je to veľký problém.

Napriek tomu, oddelené vzdelávanie naberá na obrátkach. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a súčasné výsledky výskumu, stále viac učiteľov sa snaží obnoviť túto nesporne efektívnu metódu vzdelávania. Stále viac rodičov hľadá školy s oddelením vyučovaním. Okrem toho, učiť sa v „inej“ škole je určitá prestíž.

Experimentálne triedy sa otvorili už v 35 regiónoch Ruskej federácie, spolu asi 70 tried. Monitoring zdravia vykonaný lekármi po 4 rokoch učenia v oddelených triedach ukázal, že deti oveľa menej podliehajú chorobám. Oddelené hodiny telesnej výchovy mali neočakávane výrazný účinok, chlapci sa stali silnejšími a vyšší rastom ako ich rovesníci z obyčajných škôl. Na Ukrajine je oddelené vzdelávanie tiež populárne a naberá na obrátkach.

Pokiaľ sa pozrieme na skúsenosti západných krajín, napríklad v nemeckých štátnych školách, je oddelené vyučovanie prísne zakázané. Výnimku má iba niekoľko veľmi prestížnych a drahých súkromných škôl.

Americké ministerstvo školstva nedávno zaviedlo nové pravidlá pre uľahčenie organizácie oddeleného vzdelávania. Od roku 1998 sa počet škôl v USA, ktoré ponúkajú oddelené vzdelávanie chlapcov a dievčat, zvýšilo zo 4 na 223.

 Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie

Najnovšie články