Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Narušené životné prostredie spôsobuje rýchlejšie starnutie ľudských buniek

Ľudia, ktorí žili v detstve v zlých ekologických podmienkach, starnú na bunkovej úrovni rýchlejšie ako ich rovesníci, ktorí žili viac menej v dobrých nenarušených ekologických podmienkach – tvrdia vedci v správe zverejnenej v časopise Environment International.

„Dĺžka telomér počas pôrodu a v prvých rokoch života značne ovplyvňuje pravdepodobnosť rôznych ochorení v dospelosti. Je nutné uskutočniť ďalšie vedecké štúdie na posúdenie všetkých následkov ich skrátenia spôsobeného znečistením ovzdušia“ – povedal Deliang Tang z Kolumbijskej univerzity v New Yorku v USA.

Teloméry sú koncové časti chromozómov nachádzajúce sa v jadre každej bunky ľudského organizmu. Teloméry chránia DNA pred poškodením. Pri každom delení buniek sa stávajú kratšími a pokiaľ ich dĺžka nepostačuje na nové delenie, tak bunka hynie.

Iba nedávno vedci zistili, že dĺžka telomér a ich stav sa môžu meniť nielen vekom, ale aj v dôsledku rôznych procesov v organizme spojených s depresiou a stresom. Najmä veľké množstvo oxidantov a iných agresívnych molekúl v bunkách vedie k abnormálnej rýchlej kontrakcii dĺžky telomér a ich zrýchlenému starnutiu.

Deliang Tang a Frederica Perera z Kolumbijskej univerzity a Mailman School of Public Health našli ešte jednu súvislosť medzi dĺžkou telomér a životnými podmienkami človeka. Vedci preštudovali dĺžku telomér v bunkách pupočníkovej krvi u približne 250 detí a analyzovali jej chemické a proteínové zloženie.

Táto analýza ukázala na neobvyklú zákonitosť – teloméry u detí, ktorých rodičia žili v blízkosti miestnej uhoľnej elektrárni, boli o niekoľko desiatok „písmen“ – nukleotidov kratšie, ako  u detí, ktoré sa narodili po jej uzavretí v roku 2004. Dôvodom podľa genetikov bolo znečistenie ovzdušia veľkým množstvom aromatických uhľovodíkov a iných karcinogénov, ktoré vznikajú počas spaľovania uhlia.

Vedci pokračovali v pozorovaní a porovnali dĺžku telomér a rýchlosť vývoja týchto detí počas ďalších dvoch rokov. Ako sa ukázalo, skrátenie telomér neovplyvnilo rýchlosť fyzického a psychického vývoja, ale deti trpeli väčším rizikom vzniku zdravotných problémov a ich mozog produkoval viac hormónu BDNF stimulujúceho nervovú sústavu.

Podľa vedcov podobné výskumy naznačujú, že narušené životné prostredie priemyslom, nadmernou dopravou a inými vplyvmi majú negatívny vplyv na zdravotný stav ľudského organizmu a urýchľujú jeho starnutie.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie