Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Arbuskulárna mykoríza – symbióza húb a rastlín

62l9p_mvjnqVäčšina suchozemských rastlín nemôže žiť bez symbiotických húb, ktoré im poskytujú potrebné živiny, a to najmä fosfáty.  Na snímke je malý smrekovec opadavý, ktorý od samého začiatku svojho života žije v symbióze s hubou. Symbióza rastlín s hubami je známa pod názvom mykoríza. Celková dĺžka hubových vlákien môže 5 krát prevýšiť celkovú dĺžku koreňov.

Koncom 20. storočia vyšlo najavo, že zdanlivo rôzne formy symbióz rastlín a mikróbov sú založené na veľmi podobných genetických, bunkových a molekulárnych mechanizmoch. Ich štúdium priviedlo väčšinu odborníkov k záveru, že všetka pozorovaná rozmanitosť symbióz rastlín s pôdnymi hubami a baktériami pochádza z jednej najstaršej primárnej formy takejto symbiózy – arbuskulárnej mykorízy (AM). Huby podieľajúce sa na AM prenikajú do rastlinných buniek a vytvárajú tam špecifické vnútrobunkové štruktúry – arbuskuly..

Ešte v 70.-tych rokoch 20. storočia bola vyzdvihnutá hypotéza, že presun rastlín z vody na pevninu bol možný vďaka symbióze z AM hubami (Pirozinski, Malloch, 1970). Táto hypotéza bola neskôr potvrdená nielen paleontologickými dátami, ale aj molekulárna fylogenetická analýza génov 18SrRNA preukázala, že AM huby pochádzajú zo spoločného predka, ktorý žil pred 400-500 miliónmi rokov, keď sa na pevnine objavili prvé rastliny.

Zdá sa, že už na začiatku evolúcie suchozemských rastlín sa u nich vyvinula schopnosť regulovať činnosť mikroorganizmov kolonizujúcich podzemné orgány. Génové systémy AM sú veľmi univerzálne a následne sa opakovane rekonštruovali pre organizáciu rôznych symbióz v rôznych skupinách rastlín.

Rastliny aj huby sa podľa všetkého boli schopné pripraviť na dlhý spoločný život dlho pred presunom na pevninu. Pravdepodobne predkovia vyšších rastlín sa už vo vodnom prostredí zapájali do symbiózy s rôznymi vodnými hubami ako to dnes robia zelené a červené riasy. Huby, ktoré sa objavili na pevnine oveľa skôr ako rastliny, mohli vytvárať symbiózu so sinicami, u ktorých prebieha nielen fotosyntéza, ale aj hromadia atmosférický dusík. To umožňuje hubám žiť na extrémne chudobných substrátoch.

Týmto spôsobom, ešte pred presunutím rastlín na pevninu, mohli pôdne huby vyvinúť účinné systémy pre spracovanie organickej hmoty vytvorenej fotosyntetickými symbiotmi a tiež pre zásobenie týchto symbiotov fosfátmi absorbovaných hubami z pôdy.

auml2lxp2ji

Na druhej snímke je arbuskulárna mykoríza: huba v bunkách koreňa orchidei.

N.A. Provorov:  Rastlinné- mikróbne symbiózy ako evolučné kontinuum (2009)

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie