Posledný apel ľudstvu

Ľudstvo ani netuší aký kolosálny evolučný potenciál vlastní. Je iba nutné poznať „kľúč“ k otvoreniu tohto potenciálu. Možno táto kniha pomôže niekomu z Vás nájsť tento „kľúč“. Je dôležité iba pozorne čítať a zamyslieť sa. A otvoria sa dvere do „nemožného“, na bezhraničnú prekrásnu cestu Pravdy a Poznania Kozmu a samých seba… „Posledný apel ľudstvu“, Nikolaj Levašov Viac »

Tag Archives: Nikolaj Levašov

Vnímajme rozmanitosť prírody

b11Tí ľudia, ktorí sú schopní počuť celú rozmanitosť zvukov okolitého sveta Prírody, môžu počuť tlkot svojho srdca v jedinom súzvuku s Vesmírom. A tí, ktorí počujú iba seba a svoje úvahy, nikdy nebudú počuť veľkolepú nebeskú hudbu.

Slovansko – Árijské Védy

Ako sa začať posúvať v evolučnom vývoji vedomia

snimokAby sa evolučný vývoj uberal správnym smerom a rýchlym tempom je potrebné pochopiť niektoré jednoduché veci: aby sa človek naučil ovplyvňovať vonkajšie procesy a udalosti, nemôže „hrabať pre seba“, ale dávať! To znamená, jeho skutky musia byť nasmerované von a nie na seba. Keď sa človek stará iba o svoje telo – žalúdok, nie je schopný významne ovplyvniť vonkajšie procesy. Ale pokiaľ sa snaží pracovať navonok, potom aj účinok sa prejaví tam, kam je nasmerované jeho úsilie!

Rastliny majú svoje vlastné zmysly, cítia bolesť, radosť a smútok

elka_2Raz na vojenskom cvičení, keď som sa so svojou čatou presunul do určenej polohy a výpočty mojich staníc nasadili do bojových operácií, tak po obedňajšej prestávke vznikla u mňa myšlienka preveriť jeden nápad. V poľných podmienkach sa moja čata rozmiestnila v blízkosti lesného porastu a ja som sa rozhodol zistiť, ako rastliny reagujú na človeka a jeho konanie.

Vypýtal som si u fajčiarov zápalky a požiadal som svojich dobrovoľných pomocníkov, aby sledovali, čo sa bude diať. Spálil som zápalkou list na jednom strome. Na čo strom zareagoval zmenou svojej aury z modrozelenej farby na sýtočervenú. Týmto spôsobom s najväčšou pravdepodobnosťou strom „zakričal“ od bolesti a tento „krik“ bolesti počuli aj iné stromy v lesnom poraste. Alebo týmto spôsobom zasiahnutý strom mojím konaním varoval ostatné stromy, že spôsobujem bolesť, pretože stačilo, že som sa iba priblížil k iným stromom, pri ktorých som ani nepomyslel na to páliť im listy a ich aura sa menila podobne ako u stromu, ktorému som spálil list.

Čierna tantra

тантра„Pri každom pohlavnom kontakte dochádza k vzájomnej výmene potenciálu a kvalít medzi mužom a ženou. Pri tom existuje niekoľko variantov tejto výmeny. Každý človek nezávisle na tom, či je žena alebo muž, má energetický potenciál, ktorý sa produkuje organizmom počas dňa (JO) ako výsledok rozštiepenia organických a anorganických molekúl v bunkách. Pritom tento potenciál závisí od fyzického a emocionálneho stavu človeka a nie je rovnaký u tej istej osoby počas jeho života. S vekom sa tento potenciál znižuje (1) a vplývajú naň aj biorytmy organizmu človeka.

Je dôležité chápať reálne prebiehajúce procesy

%d0%b4%d0%b0%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%203%20%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8„Ľudia, ktorí prežili planetárnu katastrofu pred 13 017 rokmi (od r. 2009) sa ocitli na úrovni doby kamennej, preto  museli premýšľať o prežití a nie tráviť mnoho rokov učením a snahou o dosiahnutie osvietenia znalosťami. Preto s cieľom dostať sa z tejto situácie zostávajúci vysokí zasvätenci vymysleli systém riadenia tokov primárnych hmôt prostredníctvom slov.

Každé človekom – ktorý má aspoň iskru daru, vyslovené v určitom stave slovo, vedie k zmenám tokov pretekajúcich cez každého človeka. S týmto vedomím Vyšší Volchvovia zostavili pre ľudí rôzne zaklínania, modlitby, slová vyslovené v určitej postupnosti, ktoré mali taký, alebo iný vplyv na silu a zloženie prúdov hmôt pretekajúcich cez nich.

Vplyv alkoholu na úroveň vývoja budúceho dieťaťa

obraschenieAlkohol, nikotín, narkotiká a iné jedy, ktoré sú prítomné v organizme rodičov pri počatí dieťaťa, vytvárajú silné negatívne pole, ktoré tlmí energetický „výboj“, ktorý vytvára priechod medzi jednotlivými úrovňami. A pokiaľ organizmy rodičov boli dlhú dobu vystavené pôsobeniu týchto jedov, tak energetický „výboj“ pri počatí vzniká taký slabý, že je schopný dosiahnuť iba úroveň nižšieho astrálu, alebo éteru. V tomto prípade sa inkarnuje podstata nízkej úrovne rozvoja a narodené dieťa bude mentálne neplnohodnotné…

Nerob druhým to, čo nechceš zažiť sám

1279028„Začať by sa malo s jednoduchými vecami: naučiť sa nerobiť druhým to, čo by ste nechceli zažiť sami. Ide o veľmi jednoduchú, ale veľmi správnu myšlienku, ktorá nám umožní ľahko zistiť kvalitu vlastných a cudzích skutkov a vďaka tomu rýchlo zhodnotiť s kým máme dočinenia – so spolubojovníkom, hlupákom, alebo nepriateľom.

Pravda o Templároch

„…Paraz0142iti zlikvidovali skutočných templárov, a tým zvrátili a zdeformovali podstatu toho, čo a kým bola táto organizácia. Templári prví pochopili stratégiu a taktiku sociálnych parazitov a začali ako protiváhu vytvárať svoj finančný systém a dosiahli v tejto oblasti veľké úspechy. Templármi vytvorený finančný systém sa stal oveľa silnejší ako ten, ktorý vytvárali sociálni paraziti.

Kto bol v dávnych dobách elitou na Zemi?

vedas_spaceV minulosti elitu na Midgard Zemi tvorili ľudia, ktorí dosiahli vysokú úroveň rozvoja. Okolo ich hlavy bolo možné pozorovať úžasné vo svojej kráse štruktúry, ktoré mohli vidieť mnohí v podobe luminiscencie – vyžarovania svetla. Temní vytvárali z prírodných kryštálov niečo podobné v podobe koruny, ktorú si nasadili na hlavu a mysleli si, že tým potvrdzujú svoju príslušnosť k „elite“. Logika na úrovni materskej škôlky. Bez ohľadu na to aké krásne by koruny boli, ony jednoducho zostávajú iba šperkami a nič viac. Koruna je iba žalostná napodobenina! Korunu si môže nasadiť na hlavu ktokoľvek, kto ju získal v boji, alebo ju zobral predchádzajúcemu vládcovi, ale nasadením koruny na hlavu v nej nič nepribudne.

Religiózne systémy riadenia ľudí na Zemi nahradí jeden planetárny systém riadenia

untitled…Na kvalitatívne novej úrovni rozvoja sociálneho prostredia sa musí objaviť nová organizácia psi-systému a zároveň nová organizácia psi-kontroly, bez ktorej je akákoľvek civilizácia odsúdená na zánik.

Nasledujúcim stupňom super psi-systému bude planetárny, čo je prirodzené, pretože akýkoľvek systém sa rozvíja od menšieho k väčšiemu. Každá civilizácia prechádza vývojom od rozdrobeného systému k jedinému a v tom je jej sila.