Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Hudba ako psychologická zbraň

„Hudbu možno považovať za jeden z nástrojov ovplyvňovania ľudského vedomia, a teda aj za druh psychologickej zbrane. Osobitnú pozornosť by som chcel venovať frekvencii opakovania nízkych zvukov, takzvanému rytmu. Každá nízkofrekvenčná zvuková vlna v zóne prechodu zvukovej vlny vytvára špecifický obraz redistribúcie primárnych hmôt. S prechodom zvukovej vlny sa tento vzor vráti do pôvodného stavu. Veľký význam má interval medzi koncom pôsobenia jednej nízkofrekvenčnej zvukovej vlny a príchodom ďalšej.

A ak príde nový front zvukovej vlny pred momentom, keď sa stav bunky ešte nestihol vrátiť do pôvodného stavu?! Čo sa stane potom? A nič neočakávané sa nedeje, jednoducho zvukový front novej vlny nedovolí bunke vrátiť sa do pôvodného stavu a je nútený udržiavať bunku na tejto kvalitatívnej úrovni, čo môže spôsobiť čiastočnú deštrukciu jej kvalitatívnych štruktúr a evolučné blokovanie.

A ak sa tento proces opakuje s rovnakou periódou, astrálne telo bunky sa bude kývať ako kyvadlo. Prirodzene to vedie k destabilizácii bunky ako celku a čiastočnej deštrukcii astrálneho tela bunky, predovšetkým horných astrálnych štruktúr bunky, ktoré sú u mladých ľudí vo fáze vývoja, a preto môžu byť ľahko zničené takýmto procesom.

Periodicky sa opakujúce nízkofrekvenčné zvuky nielenže vyvolávajú u človeka určitú emocionálnu reakciu, ale dokážu mu tento emocionálny stav vnútiť aj proti jeho vôli. Tým, že mladej generácii podsunieme ako návnadu hudbu istého typu, z ktorej tá chytí „blaženosť“, JE MOŽNÉ VEĽMI ĽAHKO A SPOĽAHLIVO ZNIČIŤ JEJ EVOLUČNÚ BUDÚCNOSŤ. Čo sa prakticky deje pod vplyvom „hudby“ v podobe „rapu“ a „metalu“…“

Nikolaj Levašov

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie