Kategórie

Naši partneri





Flag Counter

Tajomstvá Svetlany de Rohan Levašovej

„Z nejakých pre ňu nepochopiteľných dôvodov z času na čas začala Svetlana počuť myšlienky ľudí, okolo ktorých prechádzala. Bolo pre ňu obzvlášť neznesiteľné, keď sa na verejných miestach spúšťalo jasnovidenie. Keď v jej hlave začali súčasne znieť hlasy tisícov ľudí. Myšlienky ktorejkoľvek osoby zneli v jej hlave ako slová vyslovené nahlas.

…Tak sa rozhodla povedať mi o tomto svojom probléme. V tom čase som už celkom dobre chápal z môjho pohľadu podstatu telepatie, a tak som ju ukľudnil, že dúfam, že jej s týmto problémom pomôžem. Jej problém bol spôsobený tým, že od prírody mala vyslovene paranormálne schopnosti, no v detstve a dospievaní ich nebolo možné správne rozvíjať. Svetlana preto tieto schopnosti nemohla ovládať. Pochopiac príčinu problému, urobil som potrebné evolučné zmeny, po ktorých mohla sama ovládať príjem telepatických informácií podľa ľubovôle.

…Možnosti telepatického prijímania informácií sa mnohonásobne zvýšili, ale teraz mohla tento dar sama ovládať, stala sa nie otrokom svojho daru, ale jeho pánom. Získala schopnosť „zapnúť“ a „vypnúť“ telepatický príjem informácií podľa vlastného uváženia, prijímať ich od toho, koho chcela, a nie od nikoho, kto bol náhodou nablízku, a oveľa, oveľa viac.

Človek musel vidieť radostnú tvár Svetlany, aby si aspoň ako-tak vedel predstaviť, aké ťažké bremeno sa mi svojím konaním podarilo sňať z jej pliec. Stala sa skutočne pánom samej seba a dar ju už neovládol, ale začal prekvitať veľkou rýchlosťou. Moje príbehy o vesmíre, o iných civilizáciách ju zaujali natoľko, že sa ma raz spýtala, či je pre ňu možné vidieť „očami“ Veľký kozmos, galaxie, hviezdy a iné civilizácie?! Jej prirodzené schopnosti boli jednoducho úžasné a moje mozgové premeny, potrebné na prácu vo vesmíre, tvorili vynikajúci základ. Po kvalitatívnej premene Svetlaninho mozgu, nevyhnutnej pre prácu vo Veľkom kozme, do tejto práce „vstúpila“, akoby to robila odjakživa.

Pre mnohých ľudí, ktorí prešli transformáciou mozgu, bolo veľmi ťažké „zvyknúť si“ na svoje nové schopnosti, bolo ťažké zvyknúť si na úplne iné podmienky a princípy, pre mnohých sa takáto zmena v princípe myslenia vo všeobecnosti stala „kameňom úrazu“. Je potrebné zbaviť sa návykov trojrozmerného sveta, naučiť sa inak myslieť, inak reagovať, inak vnímať a inak konať. To sa ukazuje byť pre väčšinu ľudí najťažšie. A tak začnú pre seba vymýšľať obvyklé veci a predmety.

Obyvatelia Midgard-Zemi majú jedinečnú príležitosť preniknúť do hlbín Vesmíru na vzdialenosti, ktoré sú pre väčšinu civilizácií jednoducho nemysliteľné. Človek Midgard-Zeme, so správnym vývojom a prítomnosťou vhodného základu, má možnosť ovplyvňovať svojím vedomím, len snahou svojej vôle, globálne procesy, a to na úrovni Malého aj Veľkého Vesmíru.

Svetlana sa teda veľmi líšila od mnohých tých, ktorým som musel prebudovať mozog. Veľmi rýchlo „vstúpila“ do nových pravidiel, akoby si ich jednoducho osviežila v pamäti a boli pre ňu prirodzené, ako napríklad dýchanie. Neskôr sa zistil dôvod tohto javu. Ale všetko má svoj čas… Medzitým som jej otvoril svet Veľkého Vesmíru a ona sa do tohto sveta ponorila, akoby to bol jej skutočný svet (čo sa ukázalo nie až tak ďaleko od pravdy).

Robil som pre ňu nové a nové premeny, vymýšľal nové „vecičky“ a skúšal som ich na sebe, kým som pre ňu vytvoril to isté. Zvyčajne som každý z mojich nových nápadov „testoval“ na sebe, urobil som nové premeny svojho mozgu a … pozrel na svoju reakciu na inováciu. A ako som „trávil“ nové vlastnosti a kvality, priviedol som ich k optimu a až potom robil nové premeny na iných. V tých prípadoch, keď som reštrukturalizáciu robil najskôr niekomu inému, potom zvyčajne obdobie adaptácie na nové kvalitatívne štruktúry mozgu bolo pre týchto ľudí veľmi ťažké vydržať. Preto som po niekoľkých takýchto pokusoch experimentoval len na sebe a s prihliadnutím na vlastné skúsenosti som inováciu doviedol do takej miery, že pri reštrukturalizácii mozgu iných ľudí nemali prakticky žiadne nepríjemné pocity, rovnako ako nedochádzalo k nadmerným preťaženiam z kvalitatívnych premien.

Chcel by som tiež poznamenať, že kvalitatívnu premenu mozgu, ktorú som vykonal, sprevádzala kvalitatívna zmena podstaty človeka, vytváranie nových tiel podstaty, ktoré človek pred tým nemal, ale bez ich vytvorenia jednoducho nebolo možné vytvárať nové kvalitatívne štruktúry, alebo vytváranie kvalitatívnych štruktúr mozgu bez zodpovedajúcej kvalitatívnej zmeny podstaty človeka bolo nebezpečné.

Aktivácia takýchto štruktúr bez prítomnosti vhodnej štruktúry podstaty by mohla značne zničiť podstatu človeka alebo ju dokonca úplne vypáliť silou prúdov hmoty prechádzajúcich takýmito štruktúrami. A to sa nehovorí iba pre pekné slovo, ale preto, že to je pravda! Bez kvalitatívnej zhody medzi štruktúrami mozgu a podstatou človeka sa môže stať práve toto. A to je fakt založený na osobnej skúsenosti.

…Akékoľvek kvalitatívne zmeny v mojom mozgu som sprevádzal zodpovedajúcimi kvalitatívnymi zmenami v mojej podstate. Preto, berúc do úvahy všetko uvedené, bolo zásadne dôležité pri takejto práci dostať čo najspoľahlivejšie informácie o tom, ako prebieha ďalšia zmena počas mojej ďalšej práce. Preto sa veľkolepé videnie a veľmi kvalitný telepatický príjem informácií, ktoré Svetlana začala vlastniť po tom, čo svoj prirodzený dar priviedla na patričnú úroveň, stali v mojej práci jednoducho nepostrádateľnými.

Svetlanina neoceniteľná pomoc mi umožnila zrealizovať moje nápady veľmi rýchlo, s minimálnymi vedľajšími účinkami, ktoré som musel „stráviť“, a to mi dalo možnosť veľmi rýchlo napredovať. V priebehu tejto práce som Svetlanu aj kvalitatívne pretvoril, bola takmer vždy druhou osobou, ktorá „prešla“ mojimi premenami. Aby mi mohla pomáhať v mojej práci, musela mať rovnaké vlastnosti a schopnosti ako ja. Inak by mi nebola schopná pomôcť ani pri všetkej svojej túžbe. Aby bolo možné niečo kvalitatívne vidieť, je potrebné mať rovnaké vlastnosti, s ktorými som pracoval.

…Na to, aby vzniklo porozumenie, osvietenie poznaním, je potrebné, aby človek, ktorý prezrel a získal sluch, mal možnosť všetko správne pochopiť na zásadne úplne nových úrovniach chápania.

…Ukazuje sa to nelogické, ale prakticky nikto sa nad tým nezamýšľa a nepripisuje tomu žiadnu dôležitosť, keď sa na to konkrétne zameriate. Väčšina ľudí si myslí, že vedia lepšie využiť to, čo im vytvorím, napriek tomu, že v tejto situácii sú to tí „slepí“ a „hluchí“ od narodenia, ktorým som dal v zásade nový zrak a sluch. Ale očividne takto človek funguje. Svetlana si teda veľmi ľahko a rýchlo osvojila toto nové vnímanie, zdalo sa, že si „len“ spomenula na niečo už dobre známe. Rovnako ako v prípade amnézie (strata pamäti v dôsledku traumy alebo stresu) sa človeku „náhle“ vybaví zdanlivo navždy stratená spomienka na minulosť.

Tak to bolo aj v prípade Svetlany – po premene jej mozgu, ktorú som vykonal, vnímala všetko tak, akoby si „jednoducho“ dlho pamätala niečo dobré a známe, a ako sa neskôr ukázalo, bolo to tak. To všetko je spôsobené tým, že jej podstata bola pred inkarnáciou na Midgard-Zemi na veľmi vysokej úrovni vývoja a vedome sa inkarnovala na tejto planéte s vedomím, že po inkarnácii veľa zabudne, vediac, že ​​jej podstata „zaspí“ do tej chvíle, kým sa neprebudí.“ A to je veľké riziko, pretože môže existovať veľa dôvodov, v dôsledku ktorých by sa takéto prebudenie mohlo stať jednoducho nemožným. Ale ona, napriek všetkému, dobrovoľne prišla na Midgard-Zem, ale toto je už ďalší príbeh…

Vynikajúce prirodzené danosti, excentricita a dynamika osobnosti Svetlany jej umožnili veľmi rýchlo a jednoducho „vstúpiť“ do môjho sveta, ktorý sa veľmi rýchlo stal jej svetom. Stav „spiacej krásky“, do ktorej dobrovoľne vstúpila pred inkarnáciou na Midgard-Zem, je v porovnaní s rozprávkovou spiacou kráskou, ktorá sa prebúdza z bozku pekného princa, oveľa nepredvídateľnejší a plný mnohých nebezpečných situácií.

Tak či onak, stalo sa to, čo sa v ideálnom prípade malo stať, čo je samo o sebe zázrak, a stalo sa prebudenie! Len kľúčom k prebudeniu z evolučnej „kómy“ nebol bozk od rozprávkového princa, ale premena mozgu, ktorú som urobil. Táto premena takmer okamžite vytiahla podstatu Svetlany z evolučnej „kómy“ a nielen to! Tie premeny mozgu a podstaty, ktoré som jej urobil, nielenže plne prebudili jej podstatu z evolučného „spánku“, ale dali aj také možnosti a vlastnosti, ktoré jej podstata pred inkarnáciou na Midgard-Zem nemala…”

Nikolaj Levašov – Zrkadlo mojej duše

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie