Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Čo naši predkovia nazývali Nocou Svaroga a za akým účelom umiestnili Zdroj života do útrob Midgard-Zeme?

„Po úplnom zničení katastrofou infraštruktúry civilizácie Midgard-Zeme, sa len malej časti ľudí podarilo udržať si svoju civilizovanú úroveň, ale situáciu už nedokázali kontrolovať. Jediné, čo mohli urobiť, bolo zachovať vedomosti a informácie o udalostiach, ktoré sa odohrali.

Temné sily už boli pripravené oslavovať víťazstvo, no ich oslava sa ukázala byť akosi predčasná. Hierarchovia Svetelných síl predvídali možnosť takéhoto vývoja udalostí a umiestnili Zdroj života do útrob Midgard-Zeme. Tento zdroj života mal slúžiť ako protiváha k negatívnej evolučnej nerovnováhe, ktorá vznikla, keď Midgard-Zem vstúpila do oblastí vesmíru s negatívnym rozložením primárnych hmôt pre rozvoj človeka. Počas rotácie našej Galaxie sa Midgard-Zem spolu s ňou pravidelne dostávali do takých zón priestoru, ktoré vytvárali negatívnu evolučnú nerovnováhu. A Zem sa pohybovala dlho v tejto zóne priestoru, až kým ju neopustila (oblasť s negatívnou evolučnou nerovnováhou – negatívny vplyv energetických primárnych hmôt na rozvoj vedomia človeka). Čas prechodu cez takéto priestorové zóny s negatívnym evolučným vplyvom sa pohyboval od niekoľkých stoviek rokov až po niekoľko tisíc. Naši predkovia nazývali čas prechodu Midgard-Zeme týmito priestorovými zónami Noci Svaroga. Posledná, najťažšia Noc Svaroga zahalila Midgard-Zem na sedem kruhov života – na 1008 rokov – od leta 6496 (988 po Kr.) do leta 7504 (1995-1996 po Kr.).

„Závažnosť“ Noci Svaroga je určená veľkosťou negatívnej evolučnej nerovnováhy vytvorenej v každej z týchto oblastí vesmíru. Čím väčšia je negatívna evolučná nerovnováha, tým „tmavšia“ je Noc Svaroga. Čím „tmavšia“ bola Noc Svaroga, tým ľahšie bolo pre Temné parazitické sily zajať a podriadiť si obyvateľov planéty Zem pod svoju kontrolu.

Čím silnejšie je vonkajšie negatívne evolučné skreslenie priestoru, tým ťažšie je pre každého jednotlivca harmonicky sa rozvíjať. Inými slovami, pre človeka je ťažšie vyhnúť sa prejavom agresivity, krutosti, odolávať nízkym inštinktom a emóciám atď. Priestorové negatívne evolučné skreslenie rekonfiguruje kvalitatívnu štruktúru ľudskej podstaty, a to obzvlášť ľahko nastáva v počiatočných evolučných štádiách. To je dôvod, prečo Temné sily tak radi využívajú čas nocí Svaroga na zajatie civilizácií. Len veľmi pevná vôľa a vysoké morálne princípy môžu človeku umožniť prekonať vplyv negatívnej evolučnej nerovnováhy Noci Svaroga a prekonať evolučnú fázu racionálneho zvieraťa. Naši predkovia a Svetelní hierarchovia o týchto prírodných javoch vedeli a práve pre maximálnu neutralizáciu negatívnej evolučnej nerovnováhy Noci Svaroga umiestnili Zdroj života do útrob Midgard-Zeme…“

Nikolaj Levašov – „Zdroj života“

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie