Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Evolučná nesmrteľnosť – Prekonanie smrti a jej prvej fázy starnutia

Po prvom otvorení očí, prvom nadýchaní sa čerstvého vzduchu vstupuje človek do sveta plný sily a nádejí, nechápajúc, že ​​skôr či neskôr príde chvíľa, keď vydýchne naposledy a keď sa oči navždy zatvoria. Od prvého dňa svojho života človek začína svoju cestu životom, ktorej konečným bodom bude smrť.

Človek, ako všetko živé, je odsúdený na smrť. Toto je zákon prírody, hoci človek vždy sníval o večnom živote, usiloval sa nájsť elixíry nesmrteľnosti, tajomstvá, ktorých riešenie by pomohlo oklamať „zubatú“ zbierajúcu svoju „úrodu“. V prvom rade by som rád poznamenal, že nesmrteľnosť, o ktorej väčšina ľudí sníva, je v skutočnosti smrť, presnejšie evolučná smrť, pričom smrť je príčinou evolučnej nesmrteľnosti.

Paradox?! Áno aj nie.

Ak predpokladáme, že smrťou fyzického tela zmizne všetko: skúsenosti nahromadené počas života, vedomosti, múdrosť, naše emócie, naša pamäť, všetko, čo nám umožňuje uvedomiť si, že žijeme, v tomto prípade dôjde k paradoxu.

Ak však predpokladáme, že smrťou fyzického tela sa esencia zbavuje balastu, ktorý zasahuje do ďalšieho evolučného vývoja, nevzniká žiaden rozpor, žiaden paradox. Ktorý z týchto dvoch predpokladov však zodpovedá pravde a čo je vo všeobecnosti pravda?

A ako nájsť túto pravdu, keď spoľahlivú odpoveď možno dať len vtedy, keď každý, kto obhajuje prvú možnosť, ako aj každý, kto bráni to druhé, bude môcť dať kladnú odpoveď až po vlastnej smrti, ak budeme operovať s konceptmi založenými na vlastnej skúsenosti?

A vôbec, prečo bohovia skeptikov veria len tomu, čoho sa môžu sami dotknúť a skontrolovať?! A kto povedal, že všetko dokážu „ohmatať“ a že čoho sa dokážu dotknúť spoľahlivo a plne odráža realitu? Koniec koncov, všetky naše zmysly spolu sú schopné poskytnúť nášmu mozgu menej ako jedno percento informácií o realite okolo nás. Ale aj toto, ak k tomu pristúpite s otvorenou mysľou, stačí na to, aby ste sa aspoň zamysleli nad otázkou – čo sa stane v momente fyzickej smrti?!

Pred vyvodením akýchkoľvek záverov sa pozrime na skúsenosti a informácie, ktoré ľudstvo doteraz nazbieralo…

Výskum ukázal, že bunky tela sa periodicky obnovujú, staré bunky sa nahrádzajú novými. Okrem toho rôzne tkanivá tela majú neidentické cykly výmeny. Rozsah je dosť významný: od sto dní „života“ červených krviniek – jednej zo zložiek jedného tekutého tkaniva tela – krvi, až po pätnásť rokov „života“ kostného tkaniva. Inými slovami, každých pätnásť rokov sa obnovia všetky bunky tela. Staré, vyčerpané bunky sú resorbované a nahradené novými.

„Vek“ buniek v našom tele teda nepresahuje pätnásť rokov a väčšina buniek je dokonca „mladších“: desať, päť rokov a ako v prípade červených krviniek iba sto dní!

Ukazuje sa smiešny obraz – vo veku pätnásť, tridsať, štyridsaťpäť, šesťdesiat, sedemdesiatpäť a deväťdesiat rokov sú bunky úplne obnovené, a preto „vek“ buniek ľudského tela nepresahuje pätnásť rokov, bez ohľadu na to, koľko rokov uplynulo od narodenia. Okrem toho sa počas výmeny vytvárajú úplne nové bunky. Ale napodiv, pätnásťročný mladík a deväťdesiatročný muž nevyzerajú na rovnaký vek.

Biologický vek jedinca, v tomto prípade človeka, sa teda líši od biologického veku buniek jeho tela! Paradoxné, ale prírodný fakt, ktorý nemožno ignorovať. Moderná ortodoxná veda na to nedáva a ani nemôže poskytnúť žiadne vysvetlenie na základe „útržkovitej“ teórie reality, s ktorou pracujú súčasní vedci.

Ale bez ohľadu na to, či „veda“ nie je schopná poskytnúť vysvetlenie tohto prírodného javu, fenomén naďalej existuje a jeho ignorovanie nezmení podstatu. Zavretím očí a prijatím všetkého, čo sa dá „vidieť“ za východiskovú pozíciu, problém nevyriešite, bez ohľadu na to, ako veľmi by ste chceli.

Predstierať, že sa nič nestalo a vo všeobecnosti sa to nemôže stať, podľa tých predstáv o existujúcej realite, ktoré má moderná veda, je úplná absurdita.

Ak vytvorený obraz realitu neodráža, nie je schopný sprostredkovať realitu, pre ktorú bol vytvorený, je možné len jedno riešenie problému – vytvoriť nový obraz reality, ktorý dokáže vysvetliť tento a ďalšie prírodné javy, ktoré na rozdiel od človekom vytvorených teórií budú existovať dovtedy, kým bude existovať samotná príroda.

Takže z toho, že biologický vek buniek ľudského tela nepresahuje pätnásť rokov, pričom s biologickým vekom organizmu ako celku sa pomerne výrazne mení jeho vzhľad a stav, funkcie a výkonnosť, vyplýva jednoduchý záver – fyzická bunka je základom organizmu, je súčasťou, aj keď veľmi dôležitou súčasťou systému, ktorého je živá bunka.

Ak je fyzická bunka súčasťou živej bunky, záver napovedá o existencii ďalších častí bunky, ktoré spolu s fyzicky hustou bunkou tvoria zázrak prírody – živú bunku. Logické závery pri snahe pochopiť procesy prebiehajúce v živom organizme teda doslova „vedú za ručičku“ k pochopeniu nevyhnutnosti existencie iných (okrem fyzických) úrovní či úrovne živej bunky.

Príroda sama dáva náznak, smer, v ktorom hľadať odpoveď na túto ďalšiu záhadu prírody. Fyzicky hustá bunka je len „špičkou ľadovca“, ktorú sú zmysly schopné vidieť, cítiť atď., pretože sú (zmysly) navrhnuté tak, aby zabezpečili optimálnu existenciu organizmu v realite, ktorá ho obklopuje.

Preto zmysly nie sú schopné vnímať „podvodnú časť ľadovca“ živej bunky – druhé hmotné telo (éterické), tretie hmotné telo (astrálne) a v niektorých prípadoch aj štvrté hmotné (mentálne) telo bunky a organizmus ako celok. Ale obmedzené schopnosti zmyslov neznamenajú, že tieto úrovne neexistujú. Je potrebné rozširovať možnosti vnímania okolitej prírody evolučným vývojom zmyslov alebo v horšom prípade vytváraním nových prístrojov… Na pochopenie procesu starnutia organizmu je teda potrebné pochopiť „podvodnú“ časť živej bunky.

Čo sa teda stane s druhým (éterickým), tretím (astrálnym) a štvrtým (mentálnym) hmotným telom živej bunky, aké zmeny nastanú na týchto úrovniach, čo vedie k tomu, že fyzická bunka po ďalšom cykle nahradenia, sa líši od bunky, ktorá bola pred aktualizáciou?!. Aby sme pochopili tento prírodný jav, je potrebné pochopiť všetky mechanizmy a procesy vyskytujúce sa v tele od okamihu jeho vzniku.

Pripomeňme si, že počas počatia entita vstúpi do oplodneného vajíčka a začne vyvíjať nové fyzické telo. Esencia je architektom jeho nového tela a vytvára ho v úplnej kvalitatívnej harmónii so sebou samým. To je zabezpečené projekciou kvalitatívnych štruktúr esencie na deliace sa bunky embrya, čo vedie k vývoju zygotických buniek (buniek embrya) v obraze a podobe druhého (éterického), tretieho (astrálneho) a štvrtého (mentálneho) hmotného tela podstaty.

Druhé hmotné (éterické) telo entity je tvorené druhými hmotnými (éterickými) telami buniek fyzického tela predchádzajúcej inkarnácie tejto entity. A podľa toho tretie hmotné (astrálne) telo entity – tretími hmotnými (astrálnymi) telami, štvrté hmotné (mentálne) – štvrtými hmotnými (mentálnymi) telami buniek fyzického tela predchádzajúcej inkarnácie. .

V hodine smrti fyzického tela predchádzajúcej inkarnácie druhé, tretie a štvrté (éterické, astrálne a mentálne) telo jeho podstaty plne odráža evolučnú úroveň vývoja, ktorú tento človek dosiahol v čase svojej smrti. Preto pri budovaní nového fyzického tela, už v novej inkarnácii, ho podstata vytvára v úplnej harmónii s jej evolučným stupňom vývoja.

Nemali by sme si myslieť, že podstata vedome riadi túto konštrukciu nového tela. Pravdepodobne mnohí pozorovali, ako zrnká železa pod vplyvom magnetického poľa vytvárali rôzne geometrické tvary. Ako kúzlom tieto zrnká zrazu „ožili“, začali sa pohybovať a pred očami užasnutých pozorovateľov „vytvorili“ úplne rozumný „zázrak“.

Ide len o to, že pohyb zŕn železa možno pozorovať očami, zatiaľ čo siločiary magnetického poľa jednoducho nie sú viditeľné, ale je to magnetické pole, ktoré spôsobuje, že sa tieto zrná pohybujú a „vytvárajú“ geometrické tvary.

Nikto netušil, že magnetické pole „vedome“ vytvára tieto geometrické útvary, jednoducho zrnká železa sa zmagnetizujú a ich magnetické polia začnú interagovať s magnetickým poľom, ktoré ich „generovalo“ a výsledkom tejto interakcie je rovnovážny stav, pri ktorom sú zrnká železa umiestnené pozdĺž siločiar silnejšieho magnetu, čo vedie k tvorbe geometrických tvarov.

Podobne sa druhé, tretie a štvrté (éterické, astrálne a mentálne) telá buniek, ktoré tvoria podstatu, premietajú na deliace sa bunky zygoty (embrya) a v dôsledku toho sa rodí ďalší „zázrak prírody“. Je to „magnetizácia“ buniek embrya druhým, tretím a štvrtým (éterickým, astrálnym a mentálnym) telom buniek podstaty, ktorá „núti“ identické bunky embrya, ktoré sú výsledkom delenia jediného oplodneného vajíčka, transformovať a formovať kvalitatívnu štruktúru mnohobunkového organizmu…

Nikolaj Levašov „Podstata a Rozum“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie