Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prebieha boj o dominanciu v systéme psi-kontroly ľudstva

„Ďalším krokom super psi-systému bude planetárny, čo je prirodzené – každý systém sa vyvíja od menšieho k väčšiemu. Každá civilizácia prechádza vývojom od rozdrobeného systému k jedinému, v tom je jej sila.

To neznamená, že náboženské super psi-systémy zmiznú z historickej arény. Iba ustúpia dominancii novému systému, ktorý odráža kvalitatívne novú etapu vo vývoji pozemskej civilizácie. A to nesúvisí s túžbou niektorých alebo s neochotou iných. To je skutočný evolučný proces, ktorý sa nedá zastaviť.

Odpor existujúcich systémov psi-kontroly môže len spomaliť príchod nových, ale tento príchod je nevyhnutný, či sa nám to páči alebo nie, či to chceme alebo nie. Otázkou je len to, kto sa stane hlavou tohto prichádzajúceho super psi-systému a ako, na aké účely sa bude využívať?

V súčasnosti prebieha boj medzi bielymi a čiernymi o dominanciu v tomto systéme psi-kontroly, ktorý sa tvorí. Podľa toho, kto vyhrá, pozemská civilizácia bude buď prekvitať a vstúpi do kvalitatívne novej, kozmickej fázy svojho vývoja, alebo bude odsúdená na sebazničenie. Čo sa stane, ukáže blízka budúcnosť…“

Nikolaj Levashov „Podstata a Rozum“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie