Kategórie

Naši partneri





Flag Counter

Čo vplýva na rozvoj a rozkvet národov..

Rôzne národy majú rozdiely v genetike, čo znamená, že mechanizmy evolúcie podstát s rôznou genetikou sa navzájom líšia. Jeden typ genetiky zabezpečuje maximálnu absorpciu energie jedného kvalitatívneho zloženia a rýchly vývoj, zatiaľ čo iný typ genetiky sa za rovnakých podmienok vyvíja pomaly alebo sa nevyvíja vôbec. Z času na čas sa pre tú či onú genetiku vonkajšie podmienky (štruktúra energie prenikajúca povrchom planéty) dokonca stávajú negatívnymi. Vtedy sa tento typ genetiky nevyvíja, ale naopak potláča sa jej vývoj.

Keď sú energetické toky Zeme a toky padajúce z vesmíru v súlade s genetikou (akoby v energetickej rezonancii), ľudia a národ prekvitajú. Tento národ začína aktívne pôsobiť v historickej aréne a dosahuje rozkvet štátnosti, kultúry a ekonomiky. A keď dôjde k zmene kvalitatívnej štruktúry energetického sektora, nastáva po etape prudkého rozvoja tohto národa, alebo ľudí postupný úpadok. Na historickú scénu sa vynárajú ďalší ľudia, alebo národy, pre ktorých sú tieto energetické toky v súlade s genetikou.

Zaujímavé sú evolučné javy národov spojené s migráciou. Ak národ žil v geografickej oblasti s energiou nepriaznivou pre jeho genetiku, potom bol jeho vývoj pomalý, jeho éterické telá sa vyvíjali slabo. Muži nemali veľkú fyzickú silu a aktivitu, čo znamená, že títo ľudia nemali silných a statočných bojovníkov. Astrálne telá sa vyvíjali slabo – kultúra, umenie a spiritualita sa vyvíjali slabo. A nedostatočný rozvoj duševných tiel mal negatívny vplyv na rozvoj ekonomiky a techniky.

To všetko spolu viedlo k tomu, že títo ľudia neboli schopní odolať silným susedom, ktorí sa aktívne rozvíjali. Susedia začali vytláčať takýchto ľudí a oni, aby unikli, migrovali na veľké vzdialenosti a opustili zónu záujmov svojich nebezpečných susedov. Pri pohybe na veľké vzdialenosti sa takíto ľudia ocitli v geografickej oblasti s inou energetickou štruktúrou. A ak bola táto energia a genetika vo vzájomnom súlade, začal sa opäť rýchly vzostup vo vývoji týchto ľudí. Takéto drastické zmeny vo vývoji rôznych národov zostávajú pre historikov stále záhadou…

Nikolaj Levašov

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie