Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Posledný apel ľudstvu

„Ak bude človek pokračovať v „dobývaní“ prírody rovnako bezmyšlienkovito, zasahovať do nej, bez pochopenia základných zákonov, potom to povedie ľudstvo k sebazničeniu rýchlejšie ako jadrová vojna.

Ozónová vrstva planéty Zem vzniká a vznikla v chaose bleskov počas štyroch miliárd rokov a život na súši sa stal možným práve vďaka ozónu: ozónová vrstva atmosféry odráža intenzívne kozmické žiarenie prichádzajúce z vesmíru, ktoré je pre človeka a všetok život na planéte ničivé.

Morská voda aktívne absorbuje toto žiarenie, a preto prvý život mohol vzniknúť len vo vode a rozvinúť sa v nej, kým ozónová vrstva planéty nebola schopná odrážať väčšinu žiarenia škodlivého pre život. A až potom život začal dobývať pevninu …

Technológie, ktoré ľudia používali a používajú teraz, viedli k tomu, že od roku 1961 „inteligentná“ ľudská činnosť zničila takmer 30 % ozónovej vrstvy planéty. A ako ukazujú výpočty, intenzívne štarty kozmických lodí a vplyv množstva technológií, ktoré ľudia považujú za najvyšší úspech svojich vedomostí, v nasledujúcich 15 – 20 rokoch pokračovania takýchto „činností“ zničia všetok zostávajúci ozón na našej planéte.

Všetok život na súši zahynie pod drsným žiarením vesmíru, život zostane len vo vode. A všetko sa začne od začiatku… Navyše, človek nepoznajúc zákonitosti ekologického systému svojimi nepremyslenými aktivitami výrazne narušil jeho rovnováhu, čo už viedlo k vyhynutiu tisícok druhov živých organizmov. Táto istá nevedomosť viedla k tomu, že ľudstvo postihlo AIDS a iné predtým neznáme choroby, pre ktoré sa nenašla žiadna ochrana, čo tiež ohrozuje ľudskú existenciu.

Aké sú dôvody tohto všetkého?!

Ľudstvo sa v jednom bode svojho vývoja vybralo nesprávnou cestou. Pripomeňme si, že Sokrates povedal: „Poznaj sám seba a poznáš celý svet…“ Žiaľ, ľudia nepočúvali – začali spoznávať svet okolo seba bez toho, aby poznali seba. A ich potomkovia, ktorí kráčali po tej istej ceste poznania, sa dnes dostali do slepej uličky…“

Nikolaj Levašov – Posledný apel ľudstvu

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie