Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Zdravé bydlení. Česko–Slovenské feng šuej

img_328678_origZrcadlo v bytě – zdroj odrazových polí

„Zrcadlo, pověz, která z žen v celé zemi je nejkrásnejší?“ Túto otázku zrcadlu kladla v pohádce o Sněhurce zlá macecha. Já jsem si ji dnes dovolil položit jako parafrázi, zohledněnou podle kriterií moderní stavební biologie. „Zrcadlo, pověz, která žena je nejmouřejší?“ Správná odpověd zní: „Ta, která nemá v malé ložnici nasměrované velké zrcadlo na lůžka.“

Co znali již naše babičky?

Za starých časů bývalo na vesnicích zvykem, že celá rodina spávala v jedné velké místnosti, ale dospívajíci dcera spávala v malé komůrce. Obvyklé tak malé, že sa do ní vešla jen velká postel a truhla s výbavou. Pokud si dívka pro nedostatek místa zavěsila šikmo na stěnu zrcadlo tak, aby se v něm z lůžka dobře viděla, tak najednou se ji dostavily poruchy spánku a bolesti hlavy, zvláště při změnách počasí. Po přemístění zrcadla na druhý konec místnosti potíže zmizely.

Dnes, v době, kdy nám do bytu zvenčí nepronikají jen dráždivá elektromagnetická pole, doprovázejíci příchod studené pověternostní fronty a ostatní přirozená elektromagnetická pole, ale i celá řada elektromagnetických polí technického původu od telekomunikačních spojů, televizního a rozhlasového vysílaní, často i velmi silné impulsy z magnetronů radarových lokátorů ze vzdálenosti i několika set kilometrů, elektromagnetická pole z výbojkových osvětlovacích těles pouličního osvětlení, elektrické pouliční dráhy, elektromagnetická pole od našich i sousedových elektropřístrojů a elektronických zařízení, je pak efekt působení odrazových ploch pro elektromagnetická pole mnohem účinnejší a jejich dráždivé působení výraznější. Následky se pak pokoušíme zmenšit zvýšenou konzumací různých analgetik proti bolestem hlavy, kloubů a proti nespavosti. Je to sice rychlé a účinné opatření, ale často s vedlejšími nežádoucími účinky.

Často by však po chvilce zamyšlení a přešetrení příčin postačilo přemístit zrcadlo v ložnici nebo z ložnice, a tak odstranit zdroj rušení.

Co bychom měli znát my dnes?

images (2)V blízkosti našich lůžek a míst dlouhodobého pobytu bychom neměli bezmyšlenkovitě umísťovat odrazové plochy pro různá elektromagnetická pole, jako zrcadla, velké zasklené plochy příborníků a knihoven, velké plochy vysoce leštěného nábytku. Při odrazu různých elektromagnetických polí od těchto ploch dochází k jejich interakci a polarizaci, čímž se i při velmi nízkých hustotách mohou stát při dlouhodobém působení pro některé citlivější lidi dráždivé a lidský organizmus oslabující. Pokud si tyto citlivé osoby lehnou do takto elektromagnetickým zářením zasaženého místa a uvolní své svaly jako při usínaní, po chvilce pocíti stahování v hrdle nebo u srdce, solární pleteně. Jiní křečovité napínaní svalů v předloktí a pod.

V Německu je již 30 let pro objektivní posouzení biologického dráždění různými fyzikálními poli používana přístrojová metoda Georytmogram, vyvinutá MUDr. Ernstem Hartmannem. V podstatě se registruje odezva vegetativní nervové siustavy na vnější dráždění. Pro naši domáci potřebu postačí jednoduché zjištení dráždivých míst v bytě pomocí známych biodetekčních metod, které jsou podrobně popsány v dnes běžně dostupné literaturě a časopisech.

Pro daný účel obvykle při prohlídkách bytů doporučuji jejich uživatelům používat snadnou metodu z distančních inerakcí člověka s jeho fyzikálnym prostředím pomocí biodetekce. K tomu nepotřebujeme žádné pomůcky, ale postačí nám doslova holé ruce, ktoré s otevřenými dlaněmi pozvolna kývavými pohyby dopředu a dozadu přibližujeme směrem k zrcadlu, od kterého se postupně pomalu vzdalujeme. V určité vzdálenosti od odrazné plochy pocítime v dlaních nebo předloktí teplotní vjem, chlad, teplo nebo mravenčení. Jiní odpor nebo přitahování.

Tyto pocity jsou u různých lidí různé a asi 25 % lidí tuto citlivost zcela postrádá. Velkým překvapením býva, když detekující osoby vytyčí průbeh kruhových vlno-ploch ještě i ve vzdálenosti tři i více metrů od zrcadla. Velmi citliví lidé nepříjemně pociťují vyzařování amalgámové vrstvy zrcadla. Protože při tomto vjemu distanční interakce hraje důležitou roli vjem tzv. třetím okem, tj. čidlem v prostoru mezi obočím, ktoré si Indky zvýrazňují velkou barevnou tečkou, snažme sa při této biodetekční metodě dívat do přoměrovaného místa a nezavírat oči a soustředit  se na pocitové vjemy na různých místech na našem těle. Osoby trpící epileptickými záchvaty nesmí tuto biodetekční metodu používat, neboť jim hrozí nebezpečí vyvolání záchvatu. Též osoby trpící křečemi a srdeční slabosti a psychicky labilní.

fe1444b30269620a937a4d93bc1980d4Závěrem lze stručně shrnout. Bytový architekti a uživatel bytu majíci potřebné znalosti z oboru moderní stavební biologie a distančních interakcí člověka s jeho prostředím, mohou jednoduchými prostředky vytvořit optimální místa pro pobyt osob a pro získaní zdraví a dobré pohody a výrazně omezit zdraví škodlivé působení různých fyzikálních polí přirozeného i technického původu. Otevřenou otázkou však zůstává, kdy se tyto poznatky do širší praxe dostanou, zvláště když se dosud na školách o nich nic neučí.

Z knihy: „Zdravé bydlení. Česko–Slovenské Feng–Šuej. Výskyt rakoviny v souvislosti s místem pobytu.“

Tieto dôležité knihy – dva diely, si môžete kúpiť tu:

http://eshop.biosferaklub.info/?product_cat=&post_type=product&s=zdrav%C3%A9+bydlen%C3%AD

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie