Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Človek a zlatý rez

998Všetky ľudské kosti sú vyjadrené v pomere zlatého rezu. Proporcie rôznych častí nášho tela vyjadrujú číslo blízke zlatému rezu. Ak sú tieto proporcie v súlade so vzorcom zlatého rezu, tak vzhľad, alebo telo človeka, sa považuje za dokonale zložené.

Pokiaľ vezmeme za stred ľudského tela bod pupka a vzdialenosť medzi chodidlom a pupkom za jednotku merania, tak výška človeka je zodpovedajúca číslu 1,618.

Vzdialenosť od úrovne ramien po temeno hlavy a rozmer hlavy je v pomere 1:1,618.

Vzdialenosť od pupka po temeno hlavy a od úrovne ramien po temeno hlavy je v pomere 1:1,618.

Vzdialenosť od pupka po úroveň kolien a od kolien po chodidlá je v pomere 1:1.618.

Vzdialenosť od špičky brady po koniec hornej pery a od konca hornej pery po nos je v pomere 1:1,618.

Vzdialenosť od špičky brady k vrchnej línii obočia a od vrchnej línii obočia po temeno hlavy je v pomere 1:1,618.

Výška a šírka tváre sú v pomere 1:1,618.

Vzdialenosť od bodu spojenia hornej a dolnej pery po spodnú časť nosu a dĺžka nosu sú v pomere 1:1,618.

Šírka úst a šírka nosa sú v pomere 1:1,618.

Šírka nosa a vzdialenosť medzi nozdrami sú v pomere 1:1.618.

original

Keď si zoberieme ruku, stačí pozrieť na ukazovák a okamžite v ňom nájdeme zlatý rez. Každý prst našej ruky sa skladá z troch článkov. Súčet dĺžok prvých dvoch článkov prsta vo vzťahu k celej dĺžke prsta tvorí zlatý rez (mimo palca). Okrem toho, pomer medzi stredným prstom a malíčkom sa tiež rovná zlatému rezu.

Človek má 2 ruky, prsty každej ruky tvoria 3 články (okrem palcov). Na každej ruke je 5 prstov, spolu je to 10, ale bez dvojčlánkových palcov iba 8 prstov je vytvorených podľa princípu zlatého rezu. Tieto všetky čísla 2, 3, 5, a 8 sú čísla Fibonacciho postupnosti. Môžeme spomenúť aj skutočnosť, že u väčšiny ľudí je dĺžka roztiahnutých rúk rovná výške.

Zlatý rez je v nás, aj okolo nás. Zvláštnosťou priedušiek, ktoré tvoria ľudské pľúca, spočíva v ich asymetrii. Priedušky sa skladajú z dvoch hlavných dýchacích ciest, z ktorých jedna (ľavá) je dlhšia a druhá (pravá) je kratšia. Bolo zistené, že táto asymetria pokračuje v bronchiálnych rozvetveniach vo všetkých menších dýchacích cestách. Pritom pomer dĺžky krátkych a dlhých priedušiek tvorí zlatý rez 1:1,618.

Vo vnútornom uchu človeka je orgán Kochlea (slimák), ktorý vykonáva funkciu prenosu zvukovej vibrácie. Táto štruktúra je naplnená kvapalinou a obsahuje stabilnú formu logaritmickej formy špirály 73043′.

Krvný tlak sa mení v procese práce srdca. Najvyššie hodnoty dosahuje v ľavej komore v okamihu kompresie (systoly). V tepnách počas systoly komôr srdca dosahuje krvný tlak maximálnu hodnotu rovnú 115-125 mm ortuťového stĺpca u mladého zdravého človeka. V okamihu uvoľnenia srdcového svalu (diastoly) sa tlak zníži na 70-80 mm. Pomer maximálneho a minimálneho tlaku sa v priemere rovná 1,6, to znamená, blízko zlatého rezu.

Ak vezmeme za jednotku priemerného krvného tlaku tlak v aorte, tak systolický krvný tlak je v aorte 0,382 a diastolický 0,618, teda ich pomer zodpovedá zlatému rezu. To znamená, že činnosť srdca v súvislosti s časovými cyklami a zmenami krvného tlaku sú optimalizované podľa rovnakého princípu zlatého rezu.

Molekula DNA sa skladá z dvoch vertikálne medzi sebou prepletených špirál. Dĺžka každej z týchto špirál je 34 angströmov, šírka 21 angströmov. Čísla 21 a 34 tvoria Fibonacciho postupnosť, to znamená pomer dĺžky a šírky špirály molekuly DNA nesie v sebe vzorec zlatého rezu 1:1,618.

golden-ratio-human-body

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie