Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Zakázaná archeologie

archeology1. V roce 1840 byly ve Francii a v Dánsku, uvnitř pevných částí sopečné horniny, nalezeny části lidských koster. Stáří sopečné horniny a kostí v nich byl stanoven na „dva miliony let“. Nicméně, tato kostra, respektive jedna velmi dobře zachovalá čelní kost jedné z koster, je identická s dnešním člověkem. Když se na to podíváme podrobně, nijak to nesouhlasí s chronologií, která je nám představována materialisty a zakládá se na Darwinově teorii. Homo sapiens (člověk rozumný) se vyvíjel z opice před sto tisíci lety nebo existuje už dva miliony let??? Tohle jsou ale zatím ještě jen kvítečky. I když k plodům je to už celkem blízko.

2. V dubnu roku 1897, v šachtě Lehigh, poblíž města Webster Jova, byl v uhelném dole, v hloubce 130 stop, nalezen přesně vyřezaný kámen. Byl temně šedé barvy, okolo 2 stop na délku, 1 stopu na šířku a čtyři palce byla jeho tloušťka. Na jeho povrchu byly vyobrazené linie, které tvořily přesné kosočtverce. Uprostřed každého kosočtverce byl zobrazen velmi jasně obličej staršího člověka. Jeho čelo mělo individuální, dobře viditelnou zvláštnost (prohlubeň), která se na každém obrázku opakovala. Jak ukázala pečlivá vyšetřování, v místě, kde byl kámen nalezen, se nikdy před tím žádná zem ani uhelné sloje nenarušovaly. Podle odborníků pochází uhlí z Lehigh z doby před 320 – 360 miliony let, kdy podle Darwinistů ne, že homo sapiens byl schopný vytvořit takové obrazce do kamene (ještě k tomu zobrazení dnešního moderního člověka), nýbrž ani opici podobní humanoidi ještě neexistovali.150

3. V červnu 1844 byla v lomu hory, v blízkosti Tweed, asi čtvrt míle pod Rutherford-mile, objevena mistrovsky klenotnicky vyhotovená zlatá nit uvnitř pevné skály. Byla v hloubce okolo osmi stop od povrchu skály. Závěr moderních odborníků je takový, že kámen je starý 320 – 360 mil. let.

4. V r. 1844 ve Skotsku, v pískovcové skále v Kingudijském (Milifild) lomu, byl objeven kovový hřebík. Dovezený blok z lomu měl tloušťku 9 palců. Hřebík byl nalezen při procese očišťování kamene od nerovností, pro následné opracování. Odborníci jednohlasně oznámili, že nebylo žádným způsobem možné dostat hřebík dovnitř kamene za účelem falzifikace, technicky je to nemožné. To znamená, že stáří hřebíku souhlasí se stářím vzniku horniny, která ho obklopovala. Podle závěru doktora A. V. Medd, z Britské Geologické výzkumné fakulty, provedeného v roce 1985, se hornina váže k době Starověkého Červeného (devonského) období, tj. je mu 360 – 408 mil let. Když budeme věřit dnešním historikům, kteří využívají už pouze přefiltrované vědomosti, člověk se naučil tavit železo v prvním tisíciletí př. n l. A 360 – 408 milionů let zpět, nebyly nejen hřebíky, nýbrž neexistovali ani lidé, ani jakýkoliv savec. Védy nás ale utvrzují v tom, že v těch dobách i v dobách do nich, tu žili vedle sebe humanoidi a velice civilizovaní lidé.

5. V r. 1830 na Severo-západ od Filadelfie, byl v hloubce 60 – 70 stop nalezený pravoúhlý, pečlivě otesaný kus mramoru, na kterém byly jasně vyobrazeny písmena. Stáří nálezu 35-40 milionů let.

LzlVpylUOKc6. V roce 1979 objevil archeolog Fili v Tanzanii stopy lidských nohou v ztuhnuté lávě před cca čtyřmi miliony let. Výzkum nejvyšších odborníků ukázal, že se tyto stopy ničím neliší od stop moderního člověka. Jak je známo, všichni opicím podobní humanoidi mají prsty na nohou o hodně delší než moderní člověk. Tu palec nohy mířil přímo vpřed, stejně jako u lidí, ne do strany, jako u opic. Opice mohou mít palec na noze otočený skoro tak, jako palec na ruce člověka. I čtyři funkční oblasti chodidla (pata, nárt, přední část chodidla, prsty) se vtiskly do popela jako typické stopy lidí, kteří přešli po popelem pokryté zemi. Ale pokud se cifra 4000000 let nijak nedá spojit se lživou naučnou teorií Darwina, zednářští vůdcové proto oznámili, že se tu prošel nějaký humanoid se zatnutými prsty. Mohl by australopitekus – invalida nebo humanoid – srandista, který se procházel s pootočeným palcem zanechat stopy, které jsou podobné člověku? Archeologům se to zdá úplně nepravděpodobné. Jestliže laetoli „hominid“ měl na nohách dlouhé prsty, tak je jasné, že tam neprošel jen jeden, nýbrž celá skupina podobných bytostí a ne všichni jeho cestovatelé by ho hned začali napodobovat, takže by logicky musely zůstat dva druhy stop s dlouhými protáhlými prsty a s krátkými pootočenými prsty, s velmi hlubokými stopami po žilách. Ale tohle tu není. To znamená, že noha s dlouhými prsty tyto stopy nemohla zanechat. Skutečně vidíme stopy anatomicky moderního člověka, který po Darwinově teorii tehdy vůbec NEMOHL existovat. Byly prozkoumány za pomoci fotogrammetrické metody. To je nauka na dosažení přesnosti měření pomocí fotografií. Výzkum ukázal, že se stopy „blízce shodovaly s anatomií stopy anatomicky moderního člověka, přivyklého chodit bosým, což je úplně normální lidský stav“.

7. Vydáme se do USA do 19. stol., do státu Kalifornie. Jsou tam zjištěny ložiska zlata. Hledači a pátrači kopou gigantické tunely o délce tisíců stop v útrobách hor a skal. V těchto skalách objevují velké množství lidských koster, oštěpů, různé kamenné pracovní nástroje. Všechny tyto nálezy popsal doktor Whitney, bývalý vedoucí archeolog těch dob v USA. Stáří skal, ve kterých byly ukryty lidské kosti, se určují od 10 do 55 milionů let.

8. Všechny materiály doktora Whitneye byly shromážděny do knihy „Geologie Sierra Nevada“ a opublikovány Harvardskou Univerzitou v roce 1880. Nicméně, ani v jednom muzeu na světě nejsou tyto nálezy vystaveny a nikdy se o nich nepsalo ani v knihách a učebnicích našich dob. Odpověď je prostá. Poskytnul ji současník doktora Whitneye, vlivný vědec a ornitolog Smithsova Institutu ve Washingtonu, darwinista William Holmes. Napsal, že kdyby byl doktor Whitney zevrubným podporovatelem teorie Darwinovy evoluce, nikdy by neměl odvahu napsat o svých nálezech. To je přímý ukazatel toho, že pokud nálezy nepotvrzují materialistickou zednářskou koncepci, je potřeba je odstranit. Jsou to skutečná, „hromadná stanoviska k vědě“, proti vynálezům, jež byly vytvořeny před tisíciletím, které nepatří zastáncům Stalina, ani zednářské struktury. I takové jsou pozice těch, kteří kontrolují proces filtrace vědomostí s charakteristikou nejen pro 19. století.

9. V r. 1996 společnost TIS, největší telekomunikační společnost USA, vytvořila show po vzoru knihy Michaela Kremo a Richarda Thompsona „Tajná historie lidské rasy“. Producenti této show navštívili muzeum Kalifornské univerzity a objevili tam, že nálezy, popsané doktorem Whitneyem se skutečně nacházejí zde. Jen se nikdy nevystavují na pohled široké veřejnosti. Ředitel muzea kategoricky odmítnul nafilmování těchto exponátů pro televizi. Poukazoval na to, že má málo pracovníků, kteří by mohli exponáty těžko přemístit do hlavního sálu. Muzeum si nemůže dovolit zbytečné výdaje na pomocné pracovníky. Nabídka televize, že sami zaplatí VŠECHNY výdaje spojené s přemístěním i natáčením exponátů, byla zamítnuta. K tomu došlo koncem 20. stol., v nejdemokratičtějším státě, kde hlas a právo občanů na poskytnutí jakékoliv informace je národní fixní idea.

10. V 50. letech 19. stol., otevřel archeolog Georg Karter v San-Diegu, na Texaské ulici parkování s postavami starobylých obyvatel Ameriky, kteří měli věk okolo 80-90 tisíc let. Byly tam přivezeny i stovky předmětů, které patřily lidem z těch dob. Ale vědec byl pouze výsměchem pro představitele oficiální hypotézy o prvních obyvatelích Ameriky, kteří se měli objevit ne více než před 30. tisíci lety. Proto v r. 1973 provedl ještě grandióznější vykopávky v tom samém místě a přihlásil stovky vědců, včetně i těch velmi známých, aby přijali účast na přivezení a prozkoumání nálezů. VŠICHNI odmítli. Karter napsal: „Státní univerzita v San Diego kategoricky odmítla prohlídku práce, která se prováděla na jeho vlastním dvoře“. Sotva si čtenáři vytvoří takový závěr, že stovkám vědců se prostě nechtělo nebo ztratili zájem o senzační nálezy. Zkrátka jsou si jen VŠICHNI dobře vědomi toho, jak se skončí jejich kariéra, když se pouze dotknou anti-darwinistické, nedemokratické koncepce vzniku lidstva. To nápadně připomíná situaci v naší vlasti, když v Moskvě na teritoriu závodu „Dynamo“, byl nalezen masový hrob vojáků, kteří zahynuli v  bitvě Kulikova. VŠICHNI archeologové oznámili, že nález není z naučného hlediska zajímavým. Ještě aby! Protože to odporuje oficiálnímu tvrzení zednářských historiků o tom, že Kulikova bitva byla vedena pod Tulou a bojovali v ní ruští vojáci proti cizím kočovným plemenům. Dobře vědí, co je pravda, že Kulikova bitva se odehrála na místě ještě tehdy neexistujícího města Moskvy, mezi prozápadně orientovanými ruskými kněžími a regulérním RUSKÝM vojskem, které se v té době jmenovalo ORDA.

11. Ve státě Illinois, také v 19. stol., byla objevena kostra člověka v celistvém kusu zkamenělého uhlí, v hloubce 60 stop. Ale stáří právě této vrstvy uhlí je 320 milionů let. Z pohledu moderní materialistické vědy je existence člověka v té době absolutně vyloučena. Ale z pohledu starověkých Védských textů a Puran je existence člověka v té době bezesporná.

12. 5. června 1852, v době výbuchu skály Miting-haus ve městě Dorchester ve státě Massachusetts, vyletěla z celistvého kamene kovová nádoba. Kov připomíná zinek nebo nějakou slitinu, ve které je mnoho stříbra. Z jedné jeho strany je zobrazeno šest figur a na spodní části je dokola pokrytý stříbrným ornamentem. Starověký mistr uměl výborně gravírovat, vyřezávat a vykládat. Stáří nádoby je více než 600 milionů let, kdy podle zednářského ateistického datování nejen, že ještě nebyly pitekantropové, nýbrž ani člověk rozumný a dost těžko se tehdy začínaly rodit teprve primitivní formy života.

13. V r. 1928 bylo, ve státě Oklahoma v šachtě číslo 5 v hloubce dvou mil, po provedeném výbuchu, objeveno několik betonových bloků se stranou dvanáct palců. Jejich povrch na všech šesti plochách byl tak pečlivě vyleštěn, že do nich bylo možné hledět jako do zrcadla. Když některé z nich vědci rozbili, přesvědčili se, že je uvnitř štěrk. Nejspíše tam byla objevena celá stěna z takových bloků. Stáří uhelné sloje, ve které byly nalezeny bloky, je 36 milionů let.

14. Podle dnes přijatého názoru se první peníze objevily v Přední Asii, teprve v osmém století do narození Krista. Ale v r. 1871 byla ve velké hloubce nalezena mince ve státě Illinois při hloubení vrtu. Její stáří se odhaduje na 200-400 tisíc let. Vypadá jako šestiúhelník a jsou na ní vyraženy figury a nápisy na obou stranách. Po závěru vědců, odborníků z oblasti obrábění kovů, její standardní tloušťka svědčí o tom, že byla zhotovena na válcovací stolici.

15. V okolí mince byly nalezeny části lodního stožáru, sekáč, keramické výrobky, které se stářím odhadují do 410 milionů let.

16. V r. 1968 byla v uhelné šachtě v HammondVille, stát Ohio, nalezena břidlicová stěna, na které je vygravírováno několik řádků hieroglyfů. Stáří uhelné sloje je cca 37-45 milionů let.

17. 11. července 1891 byl v Morrisville ve státě Illinois nalezen v uhelné šachtě zlatý, zručným zlatníkem vyrobený řetízek, který zčásti vylézal z kusu uhlí a měl váhu 192 gramů a délku 10 palců. Illinoiská státní geologická služba poskytla oficiální závěr, že stáří uhelné sloje, ve které byl řetízek nalezen, je 260-320 milionů let.

18. Na Sibiři, v r. 1961, vedle horního Altaje, u řeky Utalinka, našli vědci A. P. Okladnikov a L. S. Ragožin stovky exemplářů pracovního nářadí, které bylo zhotoveno lidmi, vypadajícími vnějškem a rozumem na dnešního člověka, a to před 1,5-2 miliony let. Nicméně, zmínit se o tom mohli až v r. 1984.

19. Jiný vědec ze Sovětského svazu, Jurij Molčanov, nalezl podobné pracovní nářadí na řece Lena, u osady Uplak. Určení stáří podle způsobu draslíko-argonové a hořčíkové zkoušky vyšlo na datum okolo 2 milionů let. Nicméně Darwinisté utvrzují, že první vzpřímený člověk se objevil v Africe jen před milionem let a až potom odtud přešel do Eurasie. Žádné nálezy, které převracejí materialistickou zednářskou lež, nemají právo na svoje připomenutí v učebnicích, manuálech ani naučných publikacích.

20. V Turkmenistánu byla v roce 1983 objevena sovětským vědcem stopa lidské nohy na kameni hned vedle tříprsté dinosauří stopy. Stáří vulkanické lávy, ve které zůstaly tyto stopy, se odhaduje na 15 milionů let. Profesor Amanijazov, člen a korespondent vědecké akademie v Turkmenské SSR, oznámil, že to se nehodilo tehdejší dominující komunisticko-zednářské moci v SSSR. Zdálo se jim málo důkazů o tom, že je to zrovna lidská stopa.

21. V USA, v r. 1856 byla, při prorážení tunelu na Stolové hoře v okolí Tu Olaman, nalezena úplná lidská kostra, identická s dnešním člověkem. Stáří nálezu 33-55 milionů let.

22. Na hoře Beld v horách Sierra Nevada, byla v roce 1966 nalezena lebka, která byla identická dnešnímu člověku. Její stáří bylo určeno do 55 milionů let. Všichni vědci a religiózní činitelé přijali oficiální ustanovení vědeckého důkazu jako pravdu. Jen jak o nálezu začal psát tisk, všichni okamžitě mlčeli a křesťanský tisk představil nález jako mystifikaci. Ještě aby ne! Protože v souladu s „Tórou“ („starým zákonem“) byl svět stvořen před pouhými sedmi tisíci lety.

23. Určitě je vám známé, že velmi mnoho nálezů v oblasti antropologie a archeologie je provedeno vědci, kteří se učí z obrázků a popisků, které byly zhotovené ve velmi starověkých dobách na lidských kostech. Nicméně když se Michael Kremo, jeden z autorů knihy „Zatajená historie lidské rasy“, zeptal jednoho z největších paleontologů z USA v San Diego na to, co může říci o zkoumaných nápisech a obrazech, dostal odpověď: „Nikdy nepřicházím do styku s lidskými kostrami, protože to jsou velmi SPORNÉ a NEBEZPEČNÉ otázky“. I přesto čtenář uzřel kvítky zamlčené archeologie. Potom si prohlédl zelené plody. A my mu na podnose podáváme ten nejšťavnatější a nejsladší plod.

24. Za několik posledních desetiletí ve městě Ottsdal, v západním Transvaaluv Jižní Africe, byly havíři nalezeny stovky kovových koulí dvou typů: První jsou zhotoveny z tvrdého namodralého kovu s bílými fleky. Druhé jsou duté kuličky s bílým pórovitým středem. Mají vláknitou strukturu uvnitř i obal okolo sebe. Jsou neobyčejně tvrdé a není možné je podrápat dokonce ani ocelovým ostřím. Stáří určené vědci je 2 miliardy 800 milionu let, tedy v souladu se zednářskou materialistickou doktrínou to byla doba, kdy na Zemi neexistovaly ani mikroorganizmy. Na jedné z těchto koulí byly v oblasti podél rovníku zhotoveny tři prohlubně. Zhotoveny byly rozumnou bytostí. Dnešní technologie nedovolují zhotovit podobné věci, a to jak v průmyslových, tak ani v laboratorních podmínkách.

Donekonečna můžeme uvádět zatajené a skryté nálezy a pronásledování vědců za jejich odvahu říci pravdu. A těchto nálezů je nespočetně více, než těch, kterými účinkují Darwinisté. Ovšem ten, kdo se bude chtít dozvědět více, tomu nezbyde nic jiného, než se obrátit k nyní už unikátní literatuře o zakázané archeologii a porovnat závěry dnešních vědců s tím, co je popsáno před pěti tisíci lety o původu a minulosti lidstva.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie