Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Výskum ukázal, že deti z religióznych rodín sú viac chamtivé a bezohľadné

gr2Mnoho detí vyrastá v rodinách, ktoré sa pridržiavajú v rôznom stupni náboženských tradícií a tieto často poskytujú základné princípy každodenného života a morálneho správania. Avšak, len málo je známy vplyv náboženských rodín na altruizmus (nesebecký, láskavý vzťah k druhému človeku, láska k blížnemu) detí. Náboženské hodnoty a presvedčenie sa odovzdávajú deťom prostredníctvom opakujúcich sa rituálov, praktík a filozofie v ich komunitách. Pokiaľ náboženstvo podporuje socializáciu, tak deti z náboženských rodín by mali preukázať menej sebeckého správania ako deti z neveriacich rodín.

Avšak výskum, ktorý financoval Fond Johna Templetona (John Templeton Foundation), ktorého účastníkmi boli deti vo veku 5 – 12 rokov zo šiestich krajín (USA, Kanada, Jordánsko, Turecko, Juhoafrická republika, Čína), a to z relatívne ekonomicky silných metropol, ukázal úplne iné výsledky. John Templeton je známy americký podnikateľ, ktorý daroval viac ako 1 miliardu dolárov na dobročinné účely. Sám Templeton vyznával kresťanské hodnoty a bol otvorený k hodnotám iných náboženstiev.

gr1ušľachtilosť, štedrosť

gr3sebeckosť, lakomstvo

gr4detská vnímavosť voči krivde, neprávosti

Výsledky tohto výskumu ukazujú, že religiózna zložka vo výchove má negatívny vplyv na formovanie osobnosti človeka. Výskum bol vykonaný u detí 5 – 12 rokov, keď je vplyv rodiny najväčší. V staršom veku sa úloha rodiny vo výchove znižuje a tým aj negatívny vplyv religióznej zložky klesá.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie