Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vplyv LED osvetlenia na život netopierov

Prečo netopiere potrebujú našu pomoc?

Verejné LED osvetlenie špeciálne vyvinuté pre oblasti, v ktorých sa vyskytujú netopiere, nie je v našom portfóliu žiadnou novinkou. Naliehavou sa však stáva otázka ochrany viacerých druhov zvierat, ktoré sú ohrozené, netopiere nevynímajúc. Napriek tomu, že človeku poskytujú neoceniteľné služby, ich populácia sa za posledné desaťročia alarmujúco znížila. Vzdelávanie o základných úlohách (nielen) netopierov pre udržiavanie zdravých ekosystémov tak nikdy nebolo dôležitejšie.

Jednou z medzinárodných dohôd, zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov netopierov, je Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Agreement on the Conservation of Bats in Europe) z roku 1994. Dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov a dôvodom jej prijatia bola skutočnosť, že stav ich ochrany nebol veľmi priaznivý a v mnohých európskych krajinách patria netopiere k silne ohrozeným druhom. Na Slovensku žije podľa odborníkov 28 druhov netopierov a všetky sú zákonom chránené. Slovenská republika podpísala medzinárodnú dohodu o ochrane netopierov v Európe 8. augusta 1998.

Napriek tomu, že netopiere nemajú takmer žiadnych prírodných nepriateľov, v posledných desaťročiach čelili mnohým hrozbám – súvisiacich najmä s ľudskou činnosťou. Prirodzené biotopy netopierov sa zmenšujú a nútia ich, aby sa dostali do kontaktu s ľuďmi. Netopiere si však v prípade potreby dokážu na človeka zvyknúť. Zvyšovaním povedomia o ich živote môžeme prekonať mýty, strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z toho dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život. No a práve človek vo veľkej miere prispieva k ohrozeniu ich života.

Vážne ohrozenie a úbytok netopierov predstavuje ničenie ich prirodzeného prostredia a narúšanie ich zhromaždísk – znečisťovanie prírody, riek, vyrubovanie lesov a brehových porastov – čím netopiere prichádzajú o svoje úkryty a nemajú dostatok potravy. Okrem toho stále agresívnejšie používanie pesticídov v poľnohospodárstve vedie k výraznému poklesu hlavného zdroja potravy netopierov. Väčšina netopierov sa živí hmyzom čím významne prispieva k jeho regulácii v prírode. Netopier vodný dokáže za jednu noc zožrať až tritisíc komárov. Netopiere žijú vo veľkých skupinách a majú vyvinuté sociálne väzby a správanie. Kolónie, ktoré môžu mať až stotisíce jedincov, dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu.

Netopiere tvoria samostatný rad z triedy cicavcov s vedeckým názvom Chiroptera (chiro – ruka, ptera – krídlo). Sú to jediné lietajúce cicavce, vďaka čomu sú pravdepodobne opradené množstvom mýtov a povier

Vplyv osvetlenia na hľadanie potravy

Netopiere dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom. Veľká časť populácie netopierov na Slovensku je v súčasnosti viazaná na panelové budovy. Častým príkladom výskytu netopierov sú podkrovia kostolov a iných starých stavieb, ktoré sú kvôli pokoju a tme vyhľadávaným miestom výchovy mláďat viacerých druhov. Dôležitým faktorom je nízka miera reprodukcie netopierov – väčšina samíc rodí iba jedno mláďa za rok. Kvôli osvetleniu v blízkosti svojich úkrytov vylietavajú niektoré druhy pomalšie lietajúcich netopierov neskôr, čím sa skracuje doba hľadania potravy. Netopiere tak vyčerpávajú svoje tukové zásoby – bola pozorovaná zmena v telesnej hmotnosti medzi jedincami žijúcimi v umelo osvetlenej a neosvetlenej kolónii – mláďatá sú menšie a kvôli nižšej zásobe tuku často neprežijú zimný spánok. Rýchlejšie druhy netopierov zasa priťahuje vyššia koncentrácia hmyzu v blízkosti svietidiel, preto sa umelo zhromažďujú v okolí svietidiel v parkoch, záhradách alebo sídliskách. Preto je potrebné hľadať riešenia, ktoré umožnia netopierom existovať a zároveň nebudú problémom pre človeka.

Netopierom môžeme pomôcť vyvesovaním špeciálnych búdok v záhradách, parkoch alebo v lesoch. Od vtáčích sa odlišujú tým, že majú vletový otvor v dolnej časti

Svetlo a netopiere  ako to funguje?

Zvieratá, ktoré potrebujú na orientáciu mesiac alebo prirodzené nočné svetlo, sú podráždené umelými zdrojmi svetla. Zmiznutie prirodzenej nočnej tmy v zásadnej miere ovplyvňuje mnoho druhov živočíchov. Obzvlášť citlivé na rušivé vplyvy svetla v blízkosti svojich príbytkov, na letových trasách a v revíroch, v ktorých lovia potravu, sú netopiere. Hlavne pouličné osvetlenie môže spôsobiť bolestivé oslnenie týchto nočných tvorov.

Jeden z účinkov svetla na správanie netopierov sa týka viditeľnosti kvôli citlivosti ich sietnice. Oči niektorých druhov netopierov sú prispôsobené tmavému prostrediu s vysokým pomerom tyčiniek na sietnici v porovnaní s inými druhmi denných cicavcov. Preto môže netopier v tme vidieť štyrikrát až päťkrát lepšie ako ľudská bytosť. Sietnica netopiera je citlivá pri veľmi nízkej intenzite svetla. Pri vysokej intenzite svetla (denné svetlo) je detekcia znížená nadmernou stimuláciou tyčiniek v sietnici. Zloženie sietnice sa líši podľa druhu netopiera, takže vplyv umelého svetla na druh sa môže líšiť. Netopiere môžu vidieť aj v ultrafialovom svetle, no toto svetlo môže skreslovať obraz. Existuje tiež určitá pravdepodobnosť, že verejné svietidlá, ktoré vyžarujú UV žiarenie, môžu spôsobovať problémy tým druhom netopierov, ktorých oko neobsahuje filter blokujúci UV žiarenie, čo môže spôsobiť poškodenie sietnice.

Výskum Rijkswaterstaat (súčasť holandského ministerstva pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo) z roku 2012 ukázal, že oči netopiera sú obzvlášť citlivé na ultrafialové žiarenie a na modrú časť farebného spektra, a oveľa menej na oranžové a červené svetlo. Citlivosť na svetlo je variabilná naprieč druhovou diverzitou, ale všeobecne platí, že citlivosť na červené viditeľné svetlo je vyššia ako citlivosť na biele svetlo. Na tomto základe vyvinul holandský výrobca Innolumis jantárovo sfarbené svetlo bez UV žiarenia. Vďaka oranžovo sfarbenému svetlu je prakticky nerozoznateľná od konvenčnej sodíkovej výbojky. Svietidlo vedome akceptuje nižšiu účinnosť a spolieha sa na najnižšiu možnú farebnú teplotu, čo zvieratá v noci omnoho menej dráždi.

Po prvýkrát boli svietidlá vyvinuté pre netopiere použité na konci roku 2011 na osvetlenie ekoduktu na diaľnici v Holandsku. Kontinuálne osvetlenie pozdĺž letových dráh netopierov (pozdĺž ciest či riek) vytvára pre niektoré druhy neprekonateľná bariéru, čím kolónie zostávajú izolované. Umelé osvetlenie fungujúce ako bariéra tak núti netopiere k tomu, aby menili svoje obvyklé letové trasy.

Posledný augustový týždeň patrí už od roku 1997 Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night), ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta – vrátane Slovenska

Verejné osvetlenie vhodné pre netopiere

Spektrum prirodzeného svetla poskytuje netopierom cenné informácie o ich polohe, časti dňa, roka a o celkovom okolitom prostredí. Naopak, umelé nočné osvetlenie má negatívny vplyv na každodennú činnosť netopierov akou je výletová aktivita, presun na lokalitu lovu i lov samotný. Ukázalo sa, že zrak niektorých nočných predátorov bol narušený umelým osvetlením a ich úspešnosť pri love sa podstatne znížila.

Pri výbere vhodného verejného osvetlenia sú zohľadňované viaceré faktory: spotreba energie, dizajn, a, v neposlednom rade, bezpečnosť obyvateľov. Verejné osvetlenie fungovalo v minulosti iba počas bezmesačnej noci alebo len do polnoci. V priebehu 20. storočia rozvoj elektrického osvetlenia, dopravnej infraštruktúry, ekonomickej aktivity a rapídny nárast ľudských obydlí zapríčinili trvalé osvetlenie v rozvinutých mestách od súmraku do úsvitu, 365 dní v roku.

V súčasnosti LED svietidlá nahradzujú tradičné osvetlenie vďaka ich zvýšenej energetickej úspornosti, flexibilite dizajnu, schopnosti meniť farbu svetla a vďaka dlhej životnosti. Preto je súčasťou nášho portfólia LED verejné svietidlo Nicole Bat, ktoré je špeciálne navrhnuté do oblastí, v ktorých sa vyskytujú netopiere. Svietidlo má dlhú životnosť a vyžaduje malú údržbu, vďaka čomu je udržateľným riešením, ktoré môže pomôcť tisíckam netopierov na Slovenku pred neželaným osvetlením. Osvetlené prostredie dáva človeku pocit bezpečia, nočným živočíchom však môže spôsobiť nemalé problémy.

Pre viac informácií o parametroch svietidla Nicole Bat nás neváhajte kontaktovať.

ZDROJE:
  • https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/176?
  • http://www.sopsr.sk/web/?cl=20548
  • https://tech.sme.sk/c/20062775/ako-sa-netopiere-dokazu-zblizit-s-clovekom.html#ixzz610sPlyxm
  • https://www.dw.com/en/international-bat-night-helping-endangered-bats-matter/a-18679165
  • https://www.bbc.com/news/science-environment-28402710
  • https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190327080702.htm
  • https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/#134793
  • https://www.innolumis.com
  • https://pixabay.com/sk/

Zdroj: https://freyaled.com/blog/vplyv-led-osvetlenia-na-zivot-netopierov

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie