Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Voda je najrozšírenejším a najuniverzálnejším nosičom energeticko-informačných štruktúr na Zemi

Ľudský organizmus pozostáva zo 65 – 70 % vody. Organizmus dospelého človeka s telesnou hmotnosťou 65 kg obsahuje v priemere 40 litrov vody, z toho asi 25 litrov je vo vnútri buniek a 15 – v zložení extracelulárnych tekutín organizmu. Voda je hlavným prostredím, v ktorom prebiehajú početné fyzikálno-chemické procesy podstaty života.

Stálosť vnútorného prostredia organizmu, vrátane určitého obsahu vody je jednou z hlavných podmienok normálneho života.

Voda existuje v rôznych skupenstvách (para, kvapalina, ľad) a formách izotopových zlúčenín (deutérium, trícium atď.).

Má veľa životne dôležitých vlastností: maximálna tepelná kapacita zo všetkých známych látok, je diamagnetom (oslabuje účinok magnetického poľa) atď.

Podľa nedávnych štúdií sa tiež ukázalo, že voda má pamäť a môže niesť negatívne aj užitočné informácie pre organizmus. Napríklad minerálne vody nie sú liečivé zložením látok, ktoré sú v nich rozpustené, ale informáciou, ktorú voda absorbovala pri prechode cez štruktúry Zeme.

Voda sa môže v organizme prejaviť ako elixír života, ale aj ako aktívny nepriateľ. Voda obsiahnutá v organizme sa kvalitatívne líši od bežnej vody. Toto je štruktúrovaná voda.

Pri použití súčasných metód fyzikálneho experimentu sa už zistilo, že pri najbližšom kontakte s biologickými molekulami sú molekuly vody akoby v zmrazenom stave – majú štruktúru ľadu. Tieto „ľadové štruktúry“ vody sú matricami živého organizmu.

Všetky ostatné molekuly v bioorganizme sú spočiatku akoby vnorené v „ľadovú mriežku“ vodnej štruktúry v určitom poriadku. To naznačuje, že porušenie tohto poriadku v konštrukcii ideálnych štruktúr matrice vedie k porušeniu ideálnej práce živého organizmu.

To znamená, že každý organizmus od okamihu svojho vzniku má založenú svoju pôvodnú informačnú štruktúru, podľa ktorej má v prípade potreby schopnosť obnovovať zničené molekulárne spojenia a štruktúry v súlade so svojím ideálne stanoveným informačným programom.

Môžeme tiež povedať, že každý organizmus má svoju vlastnú pamäť a „pamätá si“ do nej vloženú ideálnu matricovú informáciu týkajúcu sa práce celého organizmu ako celku, ako aj na úrovni rôznych fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v bunkách a aj na úrovni molekulárnych štruktúr.

V procese života dochádza pod vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov k narušeniu a zničeniu počiatočnej ideálnej štruktúry stavu a práce vnútorných systémov ľudského organizmu. To znamená, že je porušená vodná štruktúra, aj energeticko-informačné štruktúry.

Voda môže aktívne pomôcť človeku obnoviť prácu jeho organizmu na zlepšenie a udržanie si zdravia. Ale nie bežná voda, ale štruktúrovaná, ktorá obsahuje informácie a energiu užitočnú pre človeka, ktorá pomáha jeho samoregulačnému systému obnoviť systém práce celého organizmu ako celku, a to nielen na úrovni molekulárnych štruktúr, ale aj na energeticko-informačnej úrovni.

Vo vode sa skrývajú veľké možnosti obnovy zdravia, čo sú v skutočnosti programy na riadenie práce buniek a obnovenie informačnej pamäte organizmu.

Jedným z najefektívnejších spôsobov prevencie zdravia, zlepšovania zdravia, zvyšovania priemernej dĺžky života, posilňovania energetickej ochrany organizmu a zvyšovania imunity možno teda bezpečne označiť použitie rôznymi spôsobmi štruktúrovanej vody.

„Aurogramy vytvorené počítačovou diagnostikou metódou výboja plynu (GRV).

Pri použití štruktúrovanej (bioaktívnej) vody, sa obnoví a zlepší biopole človeka. Metóda GRV bola použitá na získanie aurogramov osoby, ktorá mesiac používala štruktúrovanú vodu.

Aurogramy zobrazujú stav pred a po aplikácii štruktúrovanej vody, účinok je jasne viditeľný, že ide o pozitívny, liečivý účinok.

Voda odobratá 19. januára je tiež štruktúrovaná, pri dlhodobom používaní sa dostaví tiež pozitívny liečivý účinok.

Výskum uskutočnený E. Bembelovou v Ťumeni.“ „

https://www.biosferaklub.info/category/voda/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie