Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Existuje účinná a bezpečná liečba ochorenia covid-19?

Keďže vo svete boli za posledné mesiace vyvinuté rôzne prístupy k prevencii, profylaxii a liečbe ochorenia covid-19 spôsobovaného novým čínskym vírusom, rád by som sa podelil o moju osobnú rešerš k danej téme.

Keďže nie som lekár ani zdravotník, berte informácie, ktoré podávam, kriticky. Najlepšie odporúčam si uvádzané zdroje naštudovať, dávať do súvislostí a diskutovať so svojím okolím. Takmer každý z nás má v okolí aj nejakého zdravotníka.

Existuje veľké množstvo zdrojov, ale keďže som narazil na web stránku pána doktora Mesíka, uvediem linky na jeho články, kde uvádza verejne dostupné informácie o proxylatických a liečebných postupoch. Informácie, ktoré uvádza považujem za veľmi konzistené a môj subjektívny dojem je, že sa o skutočnostiach, ktoré uvádza informuje široká verejnosť len veľmi málo ak vôbec.

  1. Účinné lieky?

Pán doktor Mesík uvádza, že existuje 100 % účinný, bezpečný a lacný prostriedok na prevenciu ochorenia a včasnú liečbu. Rád by som extra vyňal nasledovnú časť jeho článku, citujem z článku:

„Osobitnú pozornosť venujte svedectvu Dr.  Pierre Kory-ho, ktoré začína v 49. minúte záznamu. https://www.hsgac.senate.gov/early-outpatient-treatment-an-essential-part-of-a-covid-19-solution-part-ii: „We have a solution to this crisis…If you take it, you will not get it!  There is a scientific recommendation based on mountains of data, that have emerged over the last three months…“, konštatuje Dr. Kory. Svoje tvrdenia ilustruje výsledkami niektorých z už desiatok odborných, peer reviewed štúdií potvrdzujúcich znovu a znovu účinnosť liečiva. Z tej najčerstvejšej uvádza (v 54-tej minúte záznamu): „Profylakticky podávali ivermectin 800 zdravotníkom. Ani jeden neochorel. Zo 400 zdravotníkov ktorým ho nepodávali ivermectin ochorelo 58 % – 237 zdravotníkov. Keď ho beriete, neochoriete.“ “

Najlepšie je ale si prečítať celý článok s celým kontextom:

https://mesik.wordpress.com/2020/12/10/otvoreny-list-slovenskym-novinarom-a-novinarkam-zomieranie-stoviek-ludi-na-covid-19-a-vladne-lock-downy-su-zbytocne/

(Poznámka pisateľa: prof. Beran Jiří hovorí o profylaxii a liečbe isoprinosinom, ktorý sa podľa jeho vyjadrení úspešne používa pri liečbe. Tlačová konferencia z decembra 2020 na pôde českého parlamentu tu: https://www.youtube.com/watch?v=2NEDW09sp2E)

  1. Naučiť sa s tým žiť

Sú opatrenia zavádzané nielen na Slovensku rozumné a udržateľné? Raketový nárast dlhov, bankrotov, celkové zhoršovanie nálady v spoločnosti, vznik nových závislostí atď. Je terajšia situácia a nastavenie spoločnosti prospešné pre človeka resp. nie je kontraproduktívne?

https://mesik.wordpress.com/2020/11/14/navrh-opatreni-na-znizenie-zdravotnych-a-ekonomickych-dopadov-pandemie-covid-19/

A postupuje vôbec štátna moc systematicky pri riešení krízy alebo je to naopak? Pripájam opäť dokument od pána Mesíka:

https://mesik.files.wordpress.com/2020/11/navrh_opatreni_covid_november_20.pdf

  1. Petícia

Doktor Mesík založil aj nasledovnú petíciu, kde nájdete cenné informácie aj o konkrétnych návrhoch na uvedenie do praxe a liečebných protokoloch:

https://www.peticie.com/iadame_uinnu_ochranu_a_uinnu_liebu_covid-19

Rád by som tento príspevok ukončil možno zdanlivo nesúvisiacou úvahou a želaním pre budúcnosť, keďže si myslím, že súčasná situácia okolo nového čínskeho vírusu je aj následom krízy ľudí, rôznych kríz, ale najmä tej mravnej a krízy zodpovednosti voči životom, ktoré často iba žijeme.

Myslím si, že najmä poznanie a vedomosť oslobodzuje a môže pomôcť nám, človečenstvu, postaviť sa na nohy a budovať zmysluplnú budúcnosť a skutočne rozumne spravovanú spoločnosť. Otázkou je, ako vyzerá spoločnosť, kde budeme šťastní, plní elánu a optimizmu? Zistiť kto sme, prečo tu sme, čo máme vykonať a čo s nami bude po smrti? Zmenili by odpovede na tieto otázky náš prístup k životu a nášmu konaniu? Som presvedčený o tom, že celkom určite áno.

Je potrebné manifestovať veľmi konkrétne predstavy o tom, ako táto naša spoločnosť má vyzerať. Držím všetkým ľuďom a každému človeku palce k realizácii cesty, ktorá má pre všetkých zmysel.

Tomi Gavenda

Zdroje: všetky linky sú uvádzané v príspevku. Článok obsahuje aj úvahy prispievateľa, ktoré nemusia byť v súlade s presvedčením odkazovaných alebo citovaných autorov. Preto je nutné si dané odkazované zdroje naštudovať v plnom kontexte a nespoliehať sa na subjektívne ponímanie a interpretáciu prispievateľa.

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie