Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vakcíny majú ďalekosiahly negatívny vplyv

Piata generácia očkovaných králikov na DTP, BCG a iné sa nedožila reprodukčného veku

Problémom súčasnosti sú alergické, kardiovaskulárne, onkologické, endokrinné a iné ochorenia. Tieto starecké ochorenia dnes neuveriteľne omladli. Príčiny rastu a „omladenia“ mnohých chorôb odhalila profesorka Dr. Raisa Amandžolova.

Koreň tragédie začal v 20. storočí, stimulácia absorpčnej funkcie leukocytov, spôsobená umelým zavedením antigénov na úroveň vnútorných bariér prvého a druhého rádu a týmto spôsobený nedostatok enzýmov.

Antigény – dráždivé faktory pre imunitný systém (vakcíny). Antigénom je aj krv zavedená počas transfúzie a intravenózne podávané antibiotiká – preparáty vyrobené z rastlín, plesní a mikroorganizmov. V skutočnosti, na základe podráždenia dochádza k stimulácií práce buniek a v jednom prípade k ochrane pred infekčným agentom a v druhom prípade k paralýze funkcií imunokompetentných buniek. Bariérami na ceste antigénov do organizmu sú lymfatické uzliny, týmus, pečeň, slezina a kostná dreň.

Dr. Amadžolova počas 30 rokov skúmala príznaky bežných ochorení spôsobených zavedením antigénov, ako aj dlhodobých účinkov imunizácie piatich generácií králikov.

Dr. Amadžolova upozorňuje, že výrobcovia vakcín nezohľadnili mnohé objavy v oblasti biochémie a molekulárnej biológie, ktoré dokazujú, že antigény následkom podobnej štruktúry dedičného aparátu všetkého živého a identických elementárnych „tehličiek“, z ktorých sú postavené bunky, spôsobujú vážne poruchy na bunkovej úrovni a menia funkcie leukocytov a erytrocytov.

Tieto zmeny sa postupne zhromažďujú a spôsobujú symptómy všeobecnej patológie – tvorbu krvných zrazenín, zhoršenie lymfatického a krvného obehu, narušenie výživy tkanív, odumieranie buniek atď. Akékoľvek antigény spôsobujú v rôznej miere tieto príznaky. Je to spôsobené nedostatkom enzýmov potrebných organizmu na neutralizáciu cudzích látok, ktoré sa do neho dostali.

Opakované dávky antigénov (vakcín) ešte viac zhoršujú nedostatok enzýmov a negatívny efekt sa hromadí. A keďže tieto negatívne zmeny sú už v krvi plodu v maternice očkovanej matky, tak následne očkovanie dieťaťa ešte viac zhoršuje jeho stav. Zaujímavé je, že tieto zmeny sa neprenášajú na úrovni génov, ale ako akumulované zmeny v biochémii buniek.

Navyše absolútne nepreskúmaným sa ukázal vplyv umelo zavedených antigénov na jemné biochemické mechanizmy v systéme matka – placenta – plod.

Nebrali sa do úvahy veľmi zložité interakcie buniek matky a plodu na úrovni imunity. Štatistika Dr. Amandžolovej je šokujúca. Ukázalo sa, že v piatej generácii očkovaných králikov, sa nikto nedožil do reprodukčného veku a v štvrtej generácii zahynulo 75 % potomkov, oproti 10,5 % v kontrolnej skupine.

U zvierat sa niekoľko desiatokkrát zvýšila miera komplikácií v tehotenstve, vrodené deformácie a neplodnosť u samíc. Boli pozorované tiež poruchy reprodukčného chovania. Podobné príznaky sú pozorované aj u ľudí. Epidémia AIDS sa začala v Afrike, kde sa prvýkrát objavila tretia generácia očkovaných ľudí. Práve tam vo francúzskych kolóniách pobočky Inštitútov Pasteura prvýkrát začali robiť masové očkovania proti kiahňam, besnote a iným chorobám.

Na príklade analýzy štatistík výskytu tuberkulózy v Kazachstane sa ukazuje, že iba v prvom štádiu zavedenie BCG vakcíny spôsobuje zvýšenie počtu protilátok produkovaných leukocytmi. To na začiatku bráni vzniku ochorenia, ale pri následných kontaktoch s chorými pacientmi, sa samotné baktérie začínajú živiť protilátkami a infikujú bunky.

Potvrdzujú to aj ďalšie štúdie. Napríklad podľa údajov vedúceho oddelenia ftiziológie a pulmonológie Doneckej štátnej univerzity profesora Norejka, prítomnosť vakcíny BCG v anamnéze, nezlepšuje, ale zhoršuje prognózu priebehu „normálnej“ tuberkulózy.

Pokiaľ predtým v štruktúre choroby prevažovala dobre pretekajúca primárna tuberkulóza, ktorá zvyčajne končila spontánnym zotavením, tak v súčasnosti ho nahrádza sekundárna. Sekundárna je preto, že prvé stretnutie s Mycobactériou už prebehlo vo forme vakcíny BCG. Sekundárna forma tuberkulózy je charakterizovaná ťažkým priebehom a vysokou úmrtnosťou.

Výskumy Dr. Amandžolovej hovoria o tom, že nie je možné zastaviť „mor“ 20. storočia, bez zastavenia aplikácie antigénov za vnútorné bariéry, pretože sa prejavuje, ako bolo povedané, kumulatívny efekt hromadenia negatívnych zmien v imunitnom systéme.

Týmto spôsobom sú hlavnými podmienkami, ktoré prispievajú k zvýšeniu chorobnosti, poklesu pôrodnosti a zníženiu dĺžky života – vnútorné, to znamená endogénne faktory. V prvom rade očkovanie, vplyv životného prostredia atď. na organizmus je tiež samozrejme prítomný, ale menej, tento vplyv je sekundárny.

K takýmto záverom prišla Dr. Amandžalova a vyzýva každého, komu nie je ľahostajné zdravie ľudí, aby prispel k zastaveniu vakcinácie obyvateľstva.

Profesorka Dr. Raisa S. Amandžalova (1918 – 2011) zastávala funkciu hlavného gynekológa – pôrodníka Kazachstanu, dlhé roky riadila Katedru pôrodníctva Lekárskej univerzity v Alma-Ate. Je autorom viac ako 150 odborných publikácií.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie