Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

V škole na hodinách biológie „zabudli“ povedať dievčatám, že nesmú piť vôbec alkohol

Asleep drunk woman holding an alcoholic drinkVýsledná správa výskumu, v ktorom sledovali 1500 matiek a detí tvrdí:

  1. Odchýlky od normy boli pozorované u 2 % detí narodených matkám, ktoré vôbec nepili alkohol.

  2. Odchýlky od normy boli pozorované u 9 % detí narodených matkám, ktoré konzumovali alkohol príležitostne. (4,5 krát častejšie)

  3. Odchýlky od normy boli pozorované do 74 % detí narodených matkám, ktoré konzumovali alkohol často. Pritom v tejto skupine bolo zaznamenaných aj niekoľko abnormalít naraz.

Toxický účinok alkoholu má obzvlášť zhubný efekt na ženské pohlavné bunky – vajíčka, ktoré navždy poškodí, bez možnosti následnej obnovy. Čím viac žena do tehotenstva vypije alkoholu, tím je väčšia šanca, že sa narodí dieťa s negatívnymi odchýlkami od normy.

Alkohol nepoškodzuje iba mozog, ale rovnako katastrofálne vplýva aj na reprodukčné tkanivá, zárodočné bunky a na potomstvo. To znamená, že alkohol ničí budúcnosť človeka a súčasne aj samotný národ. Vplyv alkoholu na potomstvo ide v dvoch smeroch:

  • Konzumovanie alkoholu je sprevádzané hlbokými zmenami v oblasti pohlavnej sféry, vrátane atrofie reprodukčných orgánov.

  • Priamy účinok alkoholu na zárodočnú bunku. Keď je človek v alkoholickej intoxikácií, všetky bunky jeho organizmu sú nasýtené etylovým jedom, vrátane zárodočných. Alkoholom poškodené zárodočné bunky spôsobujú začiatok degenerácie plodu a následne dieťaťa.

Dokonca aj malé dávky alkoholu zanechávajú následky na genetickej úrovni, čo môže priviesť k narodeniu postihnutého potomstva, alebo sa to môže prejaviť aj v nasledujúcich generáciách. Obzvlášť významný negatívny vplyv má konzumácia alkoholu u žien. Pritom narodenie postihnutého potomstva nemusí byť nutne iba u rodičov alkoholikov. Narodené potomstvo s negatívnymi odchýlkami u rodičov alkoholikov privádza na svet rovnaké potomstvo, a tým rastie pokles intelektuálnej úrovne národa.

Akútna a chronická intoxikácia alkoholom pôsobí veľmi škodlivo na zárodočnú plazmu. Pod vplyvom alkoholu vnútorné prvky zárodočnej bunky podliehajú hlbokým zmenám, ktoré sú začiatkom dedičnej degenerácie.

giphyV súčasnej dobe je medicíne už známe, že pokiaľ došlo k počatiu v čase, keď sa zárodočná bunka nachádzala v stave intoxikácie alkoholom, to znamená pokiaľ rodičia pri počatí konzumovali alkohol, tak sa deti často rodia psychicky alebo fyzicky poškodené. Vo Švajčiarsku bolo do výskumu zapojených 9000 mentálne postihnutých ľudí. Ukázalo sa, že drvivá väčšina z nich boli počatí počas sviatkov spojených s konzumáciou alkoholu, alebo počas osláv vinobrania, čiže v čase, keď ľudia viac konzumujú alkohol. Preto napríklad aj konzumácia alkoholu mladomanželmi na svadbe je veľmi nebezpečné riziko pre potomstvo.

D.I. Mendelejev, S.P. Botkin, I.M. Sečenov, I.P. Pavlov, V.M. Bechterev uskutočnili viac výskumov o pôsobení alkoholu na živé organizmy a zistili aké obrovské škody spôsobuje alkohol všetkým živým organizmom.

Gravidným morčatám počas určitej doby dávali malé porcie alkoholu. Z 88 narodených potomkov, 54 zahynulo hneď po narodení.

Do krmiva gravidnej samici psa dávali posledné tri týždne minimálne dávky alkoholu. Samica vrhla 6 potomkov, z ktorých 3 sa narodili mŕtve a ostatné 3 boli slabé a choré.

Pre umelý odchov kurčiat preniesli 160 vajec do miestnosti, pod ktorou sa nachádzalo zariadenie pre destiláciu alkoholu. Vyliahla sa iba polovica kurčiat, z ktorých 40 hneď zahynulo a 25 sa vyliahlo z degenerovanými fyzickými znakmi. Pritom cez miestnosť prechádzali iba výpary z alkoholu a kurčatá boli chránené s vaječnou škrupinou. Stačilo iba minimálne množstvo alkoholu, aby zanechalo katastrofálne dôsledky.

V experimente na králikoch dlhodobé podávanie malej dávky alkoholu spôsobilo patológie mozgu potomstva a zmenšenie masy mozgovej hmoty.

V súčasnej dobe sa alkohol považuje za najtoxickejší jed pre ľudskú zárodočnú bunku. Výskumy ukázali, že pri systematickej konzumácii alkoholu dochádza k vážnym anatomickým zmenám v reprodukčných orgánoch, aj v zárodočných bunkách, ktoré sú deformované a ich činnosť a životaschopnosť je narušená.

Výskum jednej z Akadémií lekárskych vied ZSSR prezentovali na konferencii, kde vedci demonštrovali zárodočné bunky dlhodobých konzumentov alkoholu pod mikroskopom. Takmer všetky boli zmrzačené, deformované, s jadrami rôznych rozmerov, s rôznym množstvom protoplazmy. Skoro nebolo možné nájsť normálnu bunku. Je jasné, že priviesť na svet zdravé potomstvo pri takých veľkých negatívnych zmenách v zárodočných bunkách je takmer nemožné.

Pokiaľ sa konzumácia alkoholu mužom nevyhnutne negatívne prejaví na potomstve, tak konzumácia alkoholu ženou nesie smrť budúcnosti v oveľa väčšom meradle.

Deti s vážnymi psychickými a fyzickými poruchami sa stávajú celoživotnou záťažou pre rodičov a spoločnosť. A čím je vyššia spotreba alkoholu na obyvateľa, tým je väčšie percento ľudí s degeneráciami, čo sa nevyhnutne prejaví na degenerácii národa.

Vo Francúzsku výskum ukázal, že z 1000 detí s mentálnymi poruchami malo 471 detí otcov alkoholikov, 84 detí mali matky alkoholičky, 65 detí mali oboch rodičov alkoholikov, u 170 detí sa zistiť nepodarilo a iba 209 detí malo rodičov, ktorí nekonzumovali alkohol. To znamená, že za väčšinu mentálne narušených detí môže v tomto prípade alkohol.

Profesor Viktor Pavlovič Krivonogov

 Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

triezvost+Projekt: Triezvosť ako norma života!

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie