Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Objavy, ktoré nezapadajú do rámca oficiálnej vedy

Businessman Walking Up Impossible Stairway„V republike Gabon, ktorá sa nachádza v Afrike, sú bohaté náleziská uránovej rudy. Je to málo rozvinutá krajina, ktorá sama nemôže spracovávať urán, preto ho musela exportovať do vyspelých krajín. V roku 1972 jeden spracovateľský závod vo Francúzsku odtiaľ dovážal rudu. Analýza ukázala, napodiv,že táto ruda je už obohatená a používaná. Odborníci boli prekvapení a poslali do uránového náleziska vedecký a technický personál. Nakoniec sa tam zišli vedci z viacerých krajín.

Nakoniec sa potvrdilo, že uránová baňa je najväčší jadrový reaktor. Okrem toho, jeho konštrukcia bola veľmi racionálna, ktorú nie je možné v súčasnosti zostrojiť. A kedy bol teda postavený? Odborníci odhadli vek reaktora na dve miliardy rokov a pracoval 500 tisíc rokov. To sú astronomické čísla. To nie je možné objasniť evolučnou teóriou Darwina. Takých príkladov je veľa.

c4016138ecc7d7a27a991cfb0cb219eeV súčasnej dobe je nových objavov v oblasti vedy a techniky dostatočne na nápravu a prepísanie súčasných učebníc. Stáročná koncepcia ľudstva vedie k vytvoreniu celého radu pracovných metód a myslenia, v dôsledku čoho ľudia ťažko prijímajú nové poznanie. Pravda vyšla najavo, ale oni sa ju neodvážia prijať a inštinktívne ju odmietajú. Pod vplyvom tradičných postojov sa dnes nikto nezaoberá systematizáciou a objasnením týchto otázok, takže pochopenie ľudí zvyčajne zaostáva za vývojom života. Stačí, keď sa spomenú tieto fakty, aj keď ešte nie sú rozšírené, ale už sa objavili a ľudia človeka odsúdia, pretože pre nich je to neprijateľné.“

Z publikácií „Falun Dafa“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie