Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Žena, ktorá hovorí 120 jazykmi

Image-261229 ročná zdravotná sestra Natália Beketová z mesta Anapa v Rusku, ktorá hovorí 120 jazykmi, sa stala známou, keď o nej pred niekoľkými rokmi začali písať noviny a rôzne časopisy. Neskôr si zmenila meno. Dnes sa volá Tatu Vela a žije niekde vo Fínsku, kde sa jej stopy stratili. Zaujímavosťou je to, že sa väčšinu jazykov vôbec v tomto živote neučila, ale tvrdí, že ich pozná zo svojich minulých životov.

Doslova od prvých minút zoznámenia sa s Nataliou Beketovou som bol ohromený, pretože do určitej doby mala schopnosť diagnostikovať ľudské choroby. Počas piatich minút pomenovala všetky moje choroby a podrobne popísala aj operáciu očí, ktorú som podstúpil. Okrem toho, určila vizuálnu ostrosť každého môjho oka. Pritom sa nepozerala na mňa, ale akoby dovnútra seba.

Asi po roku u mňa doma robila podrobnú diagnostiku mojej chrbtice a moja sesternica Galina, lekárka so 40 ročnou praxou, všetko zapisovala. Také vedomosti môže mať iba profesionálny terapeut, povedala.Natália vyštudovala medicínske a špeciálne kurzy masérov, ale znalosti a zručnosti, ktoré predvádzala, ďaleko prevyšovali tieto akademické inštitúcie.

Natália porozprávala o sebe nasledujúce:

„Keď som mala 10 – 14 rokov, mohla som vidieť vnútorné orgány ľudí. Mala som schopnosť vykonávať telekinézu. Niekoľkokrát sa mi stali prípady spontánnej levitácie, čiže som sa vznášala vo vzduchu. Mohla som vidieť paralelné svety. Jasne si spomínam na seba v dvoch rokoch, pretože práve od týchto rokov som mohla rozprávať starobylými jazykmi a myslieť v týchto jazykoch. Ja nepociťujem rozdiel rozmýšľať v japončine, ruštine, čínštine, alebo v nejakom inom jazyku, ani nepociťujem hranice prechodu z jedného jazyka do druhého. Poznám jazyky práve toho času a tej krajiny, kde som sa nachádzala v minulých životoch. Môžem si v pamäti spomínať na svoje prežité životy od začiatku 15. storočia.“

Ešte predtým ako sa orientalistka, profesorka Tatiana Petrovna Grigorieva zoznámila s Natáliou, som zorganizoval stretnutie Natálie s Jurijom P., profesionálnym tlmočníkom, ktorý perfektne ovláda nemecký jazyk a taktiež starogermánsky jazyk, ktorým hovorí Natália. Sedel som s nimi a sledoval ako sa rozprávajú, pritom sa všetko zaznamenávalo na videokameru.

Neskôr v televíznej relácií Júlie Menšovej predviedla Natália znalosť francúzskeho jazyka XIX. storočia. Bol som svedkom komunikácie Natálie s ľuďmi hovoriacimi rôznymi jazykmi. Bez problémov odpovedala na otázky zadané v japonskom, vietnamskom a v iných jazykoch. Na moju žiadosť napísala Natália jednu frázu v sedemdesiatich jazykoch.

20121029_0068Na moju prosbu sa Natália chopila dešifrovania takzvaného Festského disku, starovekého artefaktu, ktorý bol objavený archeológmi neďaleko mestečka Fest v Taliansku. Starobylý artefakt je niektorými odborníkmi datovaný do obdobia až 40 – 50 tisíc rokov pred naším letopočtom a nielen podľa Natálie Beketovej je text písaný v protoslovanskom jazyku. Natália relatívne v krátkom čase vyhotovila detailnú analýzu a dešifrovala špirálovitý text, pritom ma šokovala, keď popísala viac ako 200 strán.

Podľa nej, na jednej strane textu je zašifrovaná informácia o určitej pyramíde a na druhej strane o určitom kryštáli. So správou sa zoznámil dnes už nebohý vedec a prekladateľ starobylých textov, ktorý mimochodom strávil veľa času aj dešifrovaním Festského disku, Jurij Grigorievič Jankin. Skonštatoval, že text prekladu strany A sa viac zhodoval s jeho verziou prekladu a časť B menej. Jurij Grigorievič ocenil prácu Natálie Beketovej ako jeden z variantov a zaprotokoloval ho ako vedecký objav.

Aby sme sa uistili v tom, že Natália Beketová má fenomenálne schopnosti, navrhol som previesť experiment. Natália mi nechala podrobný opis svojich troch minulých životov. Navrhol som začať Anglickom, pretože v tejto krajine sú dobre udržiavané archívy. Je možné preveriť jej spomienky, pretože vo svojich spomienkach pomenúva veľa časových orientačných bodov. Po preskúmaní jej autobiografie naša spolupracovníčka žijúca v Londýne našla miesto, kde sa narodila a zomrela pani McDowell, čiže súčasná Natália Beketová.


Z archívu, protokol testu:

Zúčastnili sa: Natália O. Beketová, J.G. Jankin, A.V. Kibkalo

N. Beketovej boli vydané texty niekoľkých nápisov:

  1. Festský disk – Kryto-mykénsky dialekt

  2. Rituálny nôž – Etruský dialekt

  3. 14 nápisov na pečatných a bronzových doskách – dialekt štátu Mlechcha

  4. Alekanovský nápis (archeológ Gorodcov)

  5. Nápis na krivjanskej nádobe (Smolenská gubernia)

  1. Nápis na Festskom disku strana A. Beketová najprv plynule čítala text po praslovansky a potom urobila preklad do ruštiny. J. Jankin porovnal preklad s prekladom profesora Grineviča. Ukázala sa podobnosť oboch prekladov. Preklad strany B ukázal rozdielnu interpretáciu textu Grineviča a Beketovej.

  2. Nápis na rituálnom noži. Preklady Jankina a Beketovej sa dosť odlišovali. Expertom bola stanovená príčina spôsobená v odlišnom chápaní znakov praslovanského jazyka.

  3. Nápisy na doskách. Preklady zodpovedajú. Voľný slovosled v tomto druhu textov všeobecne dáva väčší rozmach v dešifrovaní.

  4. a 5. Preklad nápisov Grineviča a Beketovej sa nezhodovali.

V závere prevedených testov sa potvrdila schopnosť Natálie Beketovej čítať a chápať praslovanské texty v rozličných dialektoch (etruskom, kryto-mykénskom, indskom). Znalec sa domnieva, že N. Beketová používa genetickú pamäť, to znamená, pamäť svojich predkov, ktorí ovládali rôzne jazyky.

Podpisy: J. Jankin, A. Kibkalo. r.2001

 M. Rečkin

https://www.youtube.com/watch?v=xu4cqdVc8RM#t=40

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie