Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Triezve obce v Jakutsku dokázali jednoznačný prínos zákazu alkoholu

V období od roku 2008 do roku 2019 prijalo 188 dedín v Jakutsku SUCHÝ ZÁKON – úplný zákaz predaja akéhokoľvek alkoholu. Tieto zákony v obciach boli prijaté z iniciatívy miestnych orgánov s cieľom zachrániť obyvateľstvo pred degeneráciou alkoholom. Čo priniesol tento zákaz?

Tu je časť štatistík výsledných zmien, ku ktorým došlo od roku 2010 do roku 2018 v triezvych obciach Jakutska v Ruskej federácii v dôsledku zavedenia zákona triezvosti – zákazu predaja alkoholu:

– Počet vrážd a pokusov o vraždu sa znížil o 39 %;

– Počet prípadov úmyselného zapríčinenia vážnej ujmy na zdraví sa znížil o 46 %;

– Počet krádeží a lúpeží sa znížil o 76 %;

– Úmrtnosť na vonkajšie príčiny sa znížila o 32 %;

– Počet samovrážd sa znížil o 31 %;

– Počet alkoholikov a alkoholických psychóz sa znížil o 52 %;

– Podiel mužov, ktorí zomreli v produktívnom veku, sa znížil o 10 %;

– Podiel študentov stredných škôl, ktorí konzumujú alkohol raz týždenne alebo viac, sa znížil o 90 %;

– Počet trestných činov v triezvych obciach v porovnaní s bežnými dedinami v Jakutsku je 6-krát nižší.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Projekt: Triezvosť ako norma života

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie