Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Swidník bez LGBT

Vo východnej Európe prebieha „genderová vojna“ medzi normálnymi ľuďmi a homosexuálmi – LGBT ideology-free zone.

Zdá sa, že svet je plný problémov, od nového vírusu a hrozby veľkej vojny na Blízkom východe, až po veľký hladomor v Afrike so zodpovedajúcim prúdom utečencov, ale Západ by nebol Západom, keby ani počas nových problémov prestal podporovať sexuálne zvrátenosti. Ako popredná francúzska publikácia Le Monde nedávno uviedla vo svojom článku „Vo východnej Európe prebieha „genderová vojna“. Genderovou sa tu nerozumie vojna medzi ženami a mužmi, ale vojna medzi normálnymi (heterosexuálnymi) ľuďmi a homosexuálmi.

Francúzi vo svojom článku píšu o tom, ako „dúhová“ strana vykonáva svoje „vojenské operácie“. „Swidník nie je mesto, ale stav ducha“, ako to hovoria obyvatelia tohto mestečka so 40 000 obyvateľmi vo východnom Poľsku. Koncom januára sa stal Swidník centrom pozornosti sociálnych sietí a celej Európy. Na fotografii bola pod značkou názvu mesta ďalšia značka v štyroch jazykoch: „Zóna bez LGBT“. Obrázok obletel sociálne siete a spôsobil rozhorčenie. Niekoľko európskych poslancov okamžite vyjadrilo rozhorčenie v Európskom parlamente a vyzvalo Európsku komisiu, aby reagovala na to, čo sa stalo. V skutočnosti išlo o vystúpenie miestneho umelca v boji za práva homosexuálov.

Týmto chcel umelec reagovať na to, že mestské úrady prijali v marci 2019 deklaráciu o „oslobodení“ regiónu od „ideológie LGBT“ a protiopatreniam proti „radikálom, ktorí sa usilujú zorganizovať kultúrnu revolúciu v Poľsku, ako aj o zasahovaní do slobody prejavu, nevinnosti detí, autority rodiny a školy “, ako je uvedené v preambule dokumentu.

Swidník bol prvým poľským mestom, ktoré takúto deklaráciu prijalo. Následne jeho príklad nasledovali orgány 90 obcí a miest, väčšinou v konzervatívnych oblastiach na juhovýchode krajiny. „Toľko ľudí uverilo mojim fotografiám, pretože žijeme vo veľmi ťažkom období, keď sa takýto zákaz už nezdá byť nemožný,“ hovorí autor projektu Bart Staszewski. „Chcel som ukázať, ako sa ľudia za týmito uzneseniami odklonili od európskych hodnôt a priblížili sa k hodnotám Ruska, kde je propaganda homosexuality zákonom zakázaná,“ píše vedúca francúzska publikácia.

Celkovo máme provokáciu zo strany ďalšieho prívrženca LGBT, ktorý sám vytvoril nápis, sfotografoval ho a poslal poslancom a obvinil vo všetkom „zapredancov“ z mesta. Známy príbeh, však? Rovnako ako falošné účty na sociálnych sieťach, z ktorých sa údajne vyhrážali chudákovi prívržencovi LGBT – je to bežná vec pre „propagátorov“ antihodnôt. Starosta mesta sa nakoniec musel ospravedlniť, keď povedal, že nikto nezakázal sodomitov. Úrady iba odporučili, aby rodičia kontrolovali propagandu homosexualizmu medzi deťmi a ich okamžite za to zaradili k Putinovým agentom.

Tento príbeh však nie je o zápase kreatívneho zvrhlíka s autoritami samostatného poľského mesta. Podľa francúzskej publikácie vojna za rodinu zachvátila takmer všetky krajiny bývalého socialistického tábora.

„Aj keď bol Swidník najviditeľnejším prípadom, je len jedným z mnohých príkladov boja o hodnoty, ktoré sa odohrávajú v strednej Európe okolo práv homosexuálov. V posledných rokoch vyvoláva otázka LGBT v mnohých krajinách regiónu stále aktívnejšiu obrannú reakciu. Poľsko, Maďarsko, pobaltské štáty, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko… Rétorika proti „genderovej – rodovej ideológii“, zmienka o výlučne heterosexuálnych manželstvách v ústave, odmietnutie uznať rodičovské práva homosexuálov – to všetko možno sledovať vo viacerých štátoch.

V decembri 2019 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom kritizuje „rastúci počet prejavov agresie voči komunite LGBT, ktorý sa pozoruje v EÚ. Katolícke Poľsko hrá v tejto oblasti dôležitú úlohu. Prijatie „charty LGBT+“ liberálnym starostom Varšavy Rafalom Tszaskowskim s niekoľkými antidiskriminačnými opatreniami (prvý prípad v Poľsku) viedlo k aktívnej kampani provládnych médií a cirkvi na obranu tradičnej rodiny a proti presadzovaniu homosexuality.

Vrchol bol dosiahnutý v lete roku 2019, keď fyzické útoky na sprievody homosexuálov (najmä v Bialystoku na východe krajiny) šokovali celú Európu. Rovnako ako v Poľsku, aj maďarské hnutia idú na vlne vyhlásení vlády. V roku 2019 Laszlo Kever, hovorca parlamentu a člen strany Fidesz Viktor Orban, porovnal pedofíliu s adopciou detí homosexuálnymi pármi, čo je v Maďarsku zakázané.

Existujúci zákaz sa dá obísť, ak potenciálni kandidáti vyhlásia, že nie sú vo vzťahu. Viktor Orban však považuje takúto právnu medzeru za neprijateľnú a prisľúbil ju čoskoro riešiť. V roku 2011 Maďarsko v ústave ustanovilo, že manželstvo je „zväzok muža a ženy“. Táto definícia bola prijatá aj v Chorvátsku, kde v referende v roku 2013 zvíťazili protivníci manželstva osôb rovnakého pohlavia s výsledkom 66 %. Estónska vláda o tom tiež premýšľa. V roku 2018 sa v Rumunsku uskutočnilo podobné referendum, ale zlyhalo z dôvodu nízkej účasti voličov…

V roku 2017 sa dve lesbičky v Bulharsku obrátili na súd s cieľom získať uznanie svojho manželstva v Spojenom kráľovstve, ale najvyšší súd v Sofii ich v decembri minulého roka odmietol s odvolaním sa na ústavu. Verejná diskusia v tejto krajine rýchlo nadobúda iracionálne rozmery. V roku 2018 vyvolala ratifikácia Istanbulského dohovoru (prijatá Radou Európy v roku 2011) rozsiahlu vlnu protestov, pretože dokument hovorí o „rodovo motivovanom násilí“ a podporuje „rodovú politiku“. Výsledkom bolo, že dohovor nikdy neratifikovalo Bulharsko ani iné východoeurópske krajiny“, uvádza sa vo francúzskej správe.

Ukazuje sa teda, že všetko, čo sa snažia propagátori LGBT pretláčať v Rusku a čo vzbudzuje odpor, je viac ako relevantné aj vo východnej a juhovýchodnej Európe. A dodatok ruskej ústavy o manželstve ako zväzku muža a ženy už bola prijatá tiež v Chorvátsku a plánuje sa jej prijatie v Maďarsku. A „boj proti domácemu násiliu“ z istanbulského dohovoru a LGBT ich oponenti priamo spájajú s propagáciou homosexuality v krajine. Novinári okrem toho poznamenávajú, že „zmena mentality“ v krajinách bývalého socialistického tábora viedla k opačnému účinku – stále viac ľudí odmieta „európske hodnoty“. A dôvod je tiež dobre známy, uvedomili si tiež, že masová homosexualita je priama cesta k vymieraniu národa.

„Obyvateľstvo týchto štátov je vo všeobecnosti skeptické voči homosexuálom. Dôkazom toho sú výsledky štúdie názoru Európanov na diskrimináciu, ktorú Európska komisia vykonáva každé štyri roky. Výsledky poslednej štúdie vyšli v septembri minulého roka a článok hovorí o skutočnej priepasti medzi východom a západom. Vo väčšine týchto štátov drvivá väčšina populácie tvrdí, že by boli „nespokojní“, ak by ich deti boli homosexuálmi… V týchto spoločnostiach, ktoré zažívajú vážnu demografickú krízu, je homosexualita vnímaná časťou populácie ako hrozba pôrodnosti.

Priepasť medzi východom a západom sa v porovnaní s predchádzajúcou štúdiou Európskej komisie (2015) zväčšila. V Bulharsku sa počet podporovateľov rodovej rovnosti znížil o 12 % a na Slovensku a v Českej republike o 5 %. Počet Maďarov, ktorí sa domnievajú, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia by mali byť povolené v celej Európe, sa znížil o 6 %“, píše Le Monde.

Mimochodom, podľa tejto štúdie je v Rusku počet takýchto priaznivcov ešte nižší – iba 5 % (v skutočnosti je toto číslo veľmi pochybné: v skutočnosti tieto štúdie uskutočňujú samotní homosexuáli, ktorí majú záujem mnohonásobne nadhodnotiť svoju populáciu).

„V niektorých členských štátoch EÚ existujú dokonca aj anti-LGBT spojenectvá medzi protiliberálnymi stranami, neokonzervatívnymi katolíckymi, pravoslávnymi a protestantskými hnutiami. Napríklad v Bulharsku niekoľko evanjelických náboženských vodcov, ktorí sú obklopení ministrami vlády, viedlo kampaň na sociálnych sieťach proti Istanbulskému dohovoru a všetkým otázkam rodovej rovnosti. Neskrývajú skutočnosť, že bojujú proti „neziskovým organizáciám, ktoré chcú zmeniť zákony o manželstve a adopcii“.

Na referende v roku 2018 v Rumunsku vzniklo nové spojenectvo pravoslávnej cirkvi a protestantských hnutí v rámci „koalície pre rodinu“, ktorá dokázala zhromaždiť 3 milióny podpisov na podporu zavedenia zákazu manželstva osôb rovnakého pohlavia v ústave. CitizenGO, ultrakonzervatívna webová stránka pre petície, ktorá bola spustená v Španielsku, v auguste 2019 spustila kampaň v Maďarsku proti reklamám coca-cola s pármi osôb rovnakého pohlavia. Spoločnosť bola nútená odstrániť plagáty z ulíc v Budapešti a v októbri bola odsúdená na pokutu 1 500 eur za „zásah do mentálneho a morálneho vývoja detí“.

Tieto podobné schémy pozorované v rôznych európskych krajinách vyvolávajú obavy u európskych hnutí LGBT. Stali sa nepriateľmi anti-liberálnych autorít. Existuje medzinárodná sieť oponentov LGBT, ktorá má vzťahy s Ruskom – uviedol belgický expert a aktivista Remy Bonnie. Tento špecialista na homofóbiu v postsovietskom priestore pracuje v Bruseli na vytvorení databázy na porovnanie rozsahu tohto javu v rôznych krajinách. Systém by sa mal spustiť v apríli a umožní „zistiť, kto sa zúčastňuje na nenávistných a falošných kampaniach“.

Remy Bonnie poukazuje na Svetový kongres rodín, americkú organizáciu vedenú katolíckym aktivistom Brianom Brownom, ktorý nesúhlasí s potratmi a s manželstvom osôb rovnakého pohlavia. Kongres usporiadal stretnutia vo Verone a Budapešti, na ktorých sa zúčastnili viacerí európski ultrakonzervatívni politici, odporcovia potratov a manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Remy Bonnie poukazuje na účasť Rusov v tomto hnutí, ktorí majú kontakty s expertnými skupinami sponzorovanými Moskvou. „Boj proti právam lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov je súčasťou hnutia, ktoré Moskva podporuje pri oslabovaní EÚ,“ je si istý odborník…

Konzervatívne hnutia zo strednej Európy čerpajú veľkú časť svojej inšpirácie v Moskve, kde sa Vladimír Putin predstavuje ako ochranca tradičných hodnôt z údajne upadajúceho Západu. Ruský prezident tiež zvažuje zavedenie zákazu sobášov osôb rovnakého pohlavia do ústavy. „Manželstvo je spojenie muža a ženy,- povedal 13. februára – a pokiaľ som ja prezidentom, nebudeme mať „rodiča číslo 1“ a „rodiča číslo 2“. Budeme mať „otca“ a „mamu“.

Význam správy Le Monde je jasný ako deň – jediný dôvod, prečo Poliaci, Maďari, Chorváti, Bulhari, Slováci a iní nechcú milovať homosexuálov, ako ich Kanaďania, Švajčiari alebo Francúzi – je vplyv Ruska, z ktorého sa teraz rozhodli urobiť „hlavné svetové centrum konzervatívnych hodnôt“.

Jednoducho pripustiť, že invázia zvrhlíkov v krajinách, kde boli ľudia vychovaní v systéme sovietskych hodnôt a mnohí potom prišli k Bohu, spôsobila medzi ľuďmi prirodzené odmietnutie a výsledky tejto invázie v podobe krízy tradičnej rodiny a vymierania národa vytvorili proti – LGBT a v dôsledku toho aj protiliberálny front, nie je možné. Ak by sa to pripustilo a ukáže sa, že tieto hodnoty nie sú také „univerzálne“ a nie sú ani také krásne a namiesto démonizácie oponentov, ich označenia za „fašistov a tmárov“, budú musieť s nimi viesť dialóg, a to znamená dať im slovo. A to je pre propagandu LGBT horšie ako nukleárna vojna.

Preto je potrebné prísť s tým, kto stojí za týmto „frontom“, a to sú samozrejme „hrozní agenti homofóbneho Ruska“. Tu však sami globálni sodomiti kladú mínu pod seba, pretože vyhlásili Moskvu za svetové centrum konzervatívnych rodinných hodnôt, s ktorými bude Rusko schopné zhromažďovať nových spojencov po celom svete.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie