Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Vplyv začiatku školského vzdelávania na funkčný stav zrakového analyzátora detí

Analýza údajov literatúry ukazuje, že spôsob školskej výučby prispieva k rozvoju určitých, niekedy významných odchýlok vo funkčnom a fyzickom stave organizmu školáka. Je známe, že hlavná záťaž učebných záťaží leží na zrakovom analyzátore. Pri štúdiu literatúry sme sa však nestretli s komplexnými štúdiami venovanými štúdiu vplyvu začiatku školskej dochádzky na funkčný stav a vývoj zrakového analyzátora. Jediná práca, v ktorej sa uskutočnil pokus o analýzu tohto problému, nemôže odpovedať na položené otázky, pretože autori analyzovali anatomické zložky orgánu zraku, ktoré nemohli preukázať spoľahlivú dynamiku počas jedného akademického roka.

Tento problém je obzvlášť dôležitý v súvislosti so školskou reformou, ktorá si vyžaduje ďalšie zintenzívnenie vizuálneho zaťaženia v dôsledku začatia prípravy od 6 rokov, ako aj zavádzanie informačných technológií do vzdelávacieho procesu.

Uskutočnené vedecké štúdie ukázali, že prechod z predškolského do školského režimu, v ktorom hlavná záťaž leží na vizuálnom zrakovom analyzátore, nepriaznivo ovplyvňuje funkčný stav a vývoj funkcií zraku.

Napríklad iba u 57,8 % školákov prvého stupňa bol pozorovaný ďalší rozvoj zrakovej ostrosti, ktorý, ako vieme, prebieha až do 11 – 12 rokov. U 42,2 % školopovinných detí sa na konci prvého roku vzdelávania zaznamenalo oneskorenie vo vývoji zrakovej ostrosti alebo jeho pokles v dôsledku počiatočnej myopizácie očí. Medzi posledne menovanými je zaznamenaná veľká časť detí funkčne „nezrelých“ v čase ich vstupu do školy.

V tomto ohľade vyvstáva otázka diferencovaného hodnotenia pripravenosti každého dieťaťa na začatie školskej dochádzky, a to tak z hľadiska celkovej „zrelosti“, ako aj z hľadiska pripravenosti organizmu fungovať v intenzívnom vizuálnom zrakovom režime.

Záver:

1. Na začiatku školskej dochádzky má 42,2 % študentov odchýlky vo vývoji zrakovej ostrosti.

2. Jednou z príčin odchýlok vo vývoji zraku u prvákov je ich všeobecná funkčná „nezrelosť“ v čase prijatia na školu. V tejto súvislosti je vhodné vyhodnotiť „školskú zrelosť“ detí vrátane kritérií vytrvalosti fungovania v intenzívnom vizuálnom zrakovom režime.

Dr. Vladimír Bazarnij – vedec, pedagóg, akademik Ruskej akadémie kreatívnej pedagogiky.

Ústav lekárskych problémov severnej Sibírskej akadémie lekárskych vied, Krasnojarsk, 1987

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie