Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Stromy sú nenahraditeľné prírodné filtre vzduchu

fullsizeStromy sú známe ako nenahraditeľný filter prírodného charakteru. Listy stromov obsahujú chlorofyl, ktorý absorbuje oxid uhličitý a dodáva planéte kyslík.

– V lete je jeden strom schopný recyklovať znečistený vzduch na čistý v objeme, ktorý je dostatočný pre dýchanie štyroch ľudí.

– Zelené plochy stromov o výmere jeden hektár sú schopné za jednu hodinu absorbovať okolo osem litrov oxidu uhličitého a následne ho spracovať na kyslík, ktorý je dostatočný pre 30 ľudí.

– Stromy prinášajú prospech aj pôde tým, že jej zabezpečujú ventiláciu a čistia vrstvu pôdy o ploche v priemere 45 m².

Niektoré druhy stromov sa používajú predovšetkým pre mestskú zeleň. Často je možné stretnúť pagaštan a topoľ. Pagaštan je schopný spracovať v priemere okolo 20 tisíc metrov kubických znečisteného vzduchu. 25 ročný topoľ 7 krát prevyšuje smrek schopnosťou čistiť vzduch a 10 krát ho prevyšuje schopnosťou zvlhčovať vzduch.

Lístie stromov má schopnosť pohlcovať prach, neutralizovať a znižovať mieru škodlivých látok v ovzduší. V tomto majú dobré parametre listy brestu, agátu, bazy. Stačí iba 400 mladých stromov topoľu, aby sa zneutralizovalo 340 kg mestského prachu, ale rovnaké množstvo stromov brestu zneutralizuje až 1900 kg prachu.

Horúca letná sezóna je charakteristická horúcimi vzdušnými prúdmi, ktoré pochádzajú z horúceho asfaltu, striech, budov, automobilov, atď. Tento vzduch nesie v sebe množstvo nečistôt, prachu a karcinogénov. Je dobré, ak sú blízko stromy, ktorých lístie ochladzuje vzduch a neutralizuje prach. Pod korunami stromov je vzduch vždy čistejší a menej suchý.

63518927634Komfort vlastnenia automobilu nás zbavil prírodného a čistého vzduchu, hlavne v mestách. Až jeden kilogram kovu je schopný vypustiť do ovzdušia jeden automobil v priebehu jedného roka jeho práce. To má negatívny vplyv na dýchanie a potraviny.

Nadbytok olova v ovzduší spôsobuje stratu listov u stromov. Pre stromy je tento kov veľmi škodlivý. Pri jeho hromadení strácajú listy schopnosť spracovávať oxid uhličitý. Za jedno vegetačné obdobie je strom schopný nahromadiť v sebe také množstvo olova, ktoré je možné získať zo 130 l benzínu. Pre neutralizáciu znečisteného vzduchu automobilmi v meste je potrebných 10 stromov vysadených vedľa ciest na jeden automobil.

Stromy sú multifunkčné organizmy schopné neutralizovať škodlivé mikróby. Fytoncídy sú prchavé látky obsiahnuté v stromoch, ktoré neutralizujú škodlivé baktérie. Najviac sú prítomné napríklad vo vŕbe, breze, smreku, borovici, topoli, čerešne vtáčej a v agáte. Dôležité je, že tieto látky ničia aj ľudské patogény. Zvlášť sa  tento efekt prejavuje v ihličnatých porastoch, kde je dvakrát menej baktérií vo vzduchu ako v listnatých lesoch.

Stromy sú nevyhnutné v mestských a vidieckych zástavbách, pokiaľ chceme dýchať čistý vzduch, pretože čistý vzduch je základom zdravia.

fabulous_trails_everyone_need_take_walk_8

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie