Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

O runách a tajnom poznaní

58095986„Naši ďalekí predkovia, aj keď urobili niektoré závažné chyby a kalkulácie, nikdy neboli hlupáci. Tajné znalosti, ktoré zanechali, mohol plnohodnotne pochopiť iba človek, ktorý k nim prišiel svojím vlastným rozumom. Naši predkovia si boli dobre vedomí toho, že skôr či neskôr by sa knihy s tajným poznaním dostali do rúk Temných síl, čo sa aj čiastočne stalo. Preto boli tieto knihy s tajným poznaním napísané tak, že v prípade, ak sa dostanú do rúk sociálnych parazitov, tak títo jednoznačne uveria, že sa jedná o sakrálne znalosti Slovanov a chytia sa do pasce.

To sa aj stalo. Sociálni paraziti, ktorí získali podvodom prístup k tajným znalostiam v starovekom Egypte, uverili, že získali do svojich rúk „kameň mudrcov!“ V skutočnosti  im to niečo dalo a to im umožnilo uspokojiť sa, veriť v to, že sú teraz nezraniteľní! Naozaj dlhú dobu vládli nad inými ľuďmi vďaka tomu, že všetci ostatní nemali prístup k tým tajným znalostiam, ktoré sa im dostali do rúk.

Ale aj tak Temné sily dostali do svojich rúk iba „obal“ pravého poznania o prírode, bez toho, aby o tom vedeli.  A ako by to neuveriteľne znelo, ale žreci – strážcovia, ktorí zostali po poslednej planetárnej katastrofe, ktorá nastala pred 13 019 rokmi (od roku 2010), chránili a chránia… tiež iba „obal“ pravého poznania.

Samozrejme, že to, čo bolo zverejnené, je iba malý zlomok z toho, čo je zhromaždené u volchvov ochrancov, ale… to už dáva možnosť urobiť nejaké závery. Tajné znalosti Svetlých síl umožňujú iba vybudovať správny základ pre rozvoj! Áno, áno..iba základ!  Oni dávajú správne pochopenie zloženia Vesmíru a hlavných zákonov Prírody opísateľným spôsobom.

roksten2Slovansko-árijské runy obsahujú v sebe náznak, ktorý mnohí nechápu, alebo chápu nesprávne. Každá runa má tri horizontálne línie, ktoré symbolizujú svety Jav, Nav a Prav! Volchvovia ochrancovia vedia, že runy obsahujú v sebe tajné obrazy, ale chápu to po svojom a …mýlia sa! Bohužiaľ, tajné obrazy v runách  chápu ako správnu interpretáciu významu samotnej runy!  Snažia sa nájsť tento tajný zmysel v poradí usporiadania rún v texte a v kombinácii významov, ktoré v sebe nesú obrazy každej runy samostatne, aj v celku.

Niet pochýb o tom, že toto je dôležité pre správne pochopenie runového písma, ktoré je založené na pochopení obrazov, ktoré nesú v sebe samotné runy, ale… to nemá nič spoločné s tajnými obrazmi, o ktorých hovorili ich tvorcovia. Nemá! Bohužiaľ, každý chápe všetko iba zo svojej „zvonice“ a „zvonice“ bývajú rôzne! Pokiaľ má „zvonica iba jednu úroveň – poschodie, tak aj chápanie bude iba „jednoúrovňové!“

A výklad o tom, že v runách sú minimálne tri úrovne, prednášajú tí, u ktorých je „zvonica“ iba s jednou úrovňou! Výklad sa im darí iba jednoúrovňový a bez ohľadu na to, ako veľmi by sa snažili, nič iné sa im nepodarí. A nie je to preto, že títo ľudia sú zlí alebo hlúpi, ale preto, že na otvorenie informácií na druhej, tretej, atď. úrovni rún, musia mať tieto úrovne oni sami! To nie je predpoklad, ale fakt!“

Z knihy: Nikolaj Levašov „Zrkadlo mojej duše“ Diel 2

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie