Kategórie

Naši partneriFlag Counter

Stratená zbierka Williama Nivena

Existuje veľa archeologických artefaktov, ktoré vôbec nezapadajú do verzie oficiálnej histórie. Väčšina z nich je spravidla opatrne ukrytá v skladoch múzeí ukrytých pred zrakmi verejnosti alebo v súkromných zbierkach, aby nevzbudili v ľuďoch celkom oprávnené podozrenia, že oficiálna história ľudstva je zjavne sfalšovaná.

Medzi týmito archeologickými artefaktmi sú aj nálezy škótskeho banského inžiniera Williama Nivena (1850–1937) z mexického údolia, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou priamo súvisia s predpotopnou civilizáciou. Za niekoľko rokov zhromaždil Niven úžasnú zbierku pozostávajúcu z tridsaťtisíc rôznych artefaktov, z toho viac ako 2,5 tisíc tvorili petrografické tabuľky s neznámym písmom. Od svojho objavenia v roku 1921 tieto tabuľky vyvolali prudké polemiky o ich pôvode.

Niektorí z vedcov tvrdili, že sú totožné so škandinávskymi petroglyfmi a petroglyfmi ruského severu. Písmo z týchto tabuliek sa však nikomu nepodarilo rozlúštiť.

Informácie o týchto artefaktoch sú navyše veľmi vzácne a oficiálna veda ich otvorene utajuje. Jeden z nezávislých vedcov James Churchward napriek tomu navrhol, že symboly zobrazené na týchto tabuľkách súvisia s petrografickým písmom legendárneho kontinentu Mu, ktorý skončil vo vodách Tichého oceánu. A samotné tabuľky sa dostali na americký obsah spolu s obyvateľmi tohto legendárneho kontinentu, ktorí unikli kataklizme.

Tento predpoklad stačil ortodoxným učencom na to, aby tieto tabuľky a zvyšok zbierky Williama Nivena vyhlásili za falošné. Navyše tieto artefakty zmizli bez stopy počas pokusu Nivena previezť ich z Mexika do Spojených štátov a zostali po nich iba kresby týchto tabuliek.

Skutočnosť ich neočakávanej straty však skôr svedčí o ich skutočnej hodnote a s pomerne vysokou pravdepodobnosťou sa dá predpokladať, že spolu s mnohými ďalšími najcennejšími historickými artefaktmi sú dnes uchovávané v súkromných zbierkach, alebo depozitoch. Svedčí o tom ignorovanie, alebo utajovanie skutočnosti objavov Nivena oficiálnou vedou.

Napríklad ruský bádateľ tajomstiev starovekých civilizácií, vedec – fyzik A. Skljarov vo svojej knihe „Staroveké Mexiko bez krivých zrkadiel“, o tom píše: „Banský inžinier William Niven v mexickom údolí začiatkom 20. storočia, v hĺbke 9 metrov od povrchu, objavil stopy starej civilizácie s rozvinutou architektúrou, remeslami a dokonca aj písmom.

Počas dosť zdĺhavých vykopávok Niven zhromaždil asi 30 tisíc (!!!) artefaktov, z toho viac ako dva a pol tisíc boli tabuľky s neznámym piktografickým písmom. A celá táto zbierka po Nivenovej smrti v roku 1937 zmizla v skutočnosti neznámym smerom (niečo smerovalo do New Yorku, niečo podľa povestí skončilo v nejakej súkromnej zbierke v Mexico City, niečo skončilo v mexických múzeách).

Dôvod je banálne jednoduchý – takáto civilizácia absolútne nezapadala do historikmi akceptovaného obrazu minulosti Strednej Ameriky. A túto obrovskú zbierku práve oni pochovali (takmer doslovne). Ak je niekde uvedená samotná komplexná zbierka, ktorú zhromaždil Niven, je to iba v takzvaných neoficiálnych publikáciách (keďže informácie obsiahnuté v takýchto publikáciách sú často pochybné a vyžadujú si dôkladné overenie, neuvádzam tu podrobnejší popis samotnej zbierky, aj keď ho mám pod rukou) …

Tridsaťtisíc artefaktov!!! Dokonca aj v Národnom antropologickom múzeu v Mexico City je teraz pre turistov vystavených menej exponátov! “

A ďalším veľmi zaujímavým detailom, ktorý prinúti každého adekvátne uvažujúceho človeka zamyslieť sa, sú veľmi zriedkavé informácie v sieti o samotnom Williamovi Nivenovi a takmer úplná absencia o artefaktoch, ktoré objavil.

Napríklad som bol schopný nájsť iba stručné informácie o Nivene a niektorých jeho archeologických nálezoch na jednom webe anglickej univerzity o archeológii. Tu sa hovorí, že William Niven sa od 90. rokov 19. storočia zaujímal o archeologické nálezy v Mexiku. Zorganizoval veľa vykopávok v juhozápadnom mexickom štáte Guerrero predtým, ako sa jeho pozornosť upriamila na oblasť v okolí Mexico City, kde začal vykopávky v hlinených lomoch používaných na výrobu tehál.

Nakoniec sa mu podarilo nájsť tisíce artefaktov súvisiacich s neznámou predhispánskou kultúrou. Po dohode s mexickou vládou boli niektoré z nálezov darované Národnému múzeu, zatiaľ čo mnohé ďalšie boli predané na pokrytie nákladov na financovanie archeologického výskumu.

Zbierka „mexických indiánskych starožitností“, ktoré našiel Niven, pozostávala z mnohých hrnčiarskych a kamenných rezieb, ktoré sa našli na predmestí hlavného mesta Mexika. Vek nálezov bol stanovený na viac ako 3,5 tisíc rokov (1 500 – 2 500 pred n. l.). Presnejšie informácie o nich sa však nezachovali.

Ešte vzácnejšie sú informácie o petrografických tabuľkách s neznámym písmom, ktoré objavil Niven a ktoré Wikipedia iba okrajovo spomína. Všeobecne existuje dôvod na zamyslenie: kto a prečo potreboval tieto tabuľky pred verejnosťou skryť…

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie