Kategórie

Naši partneri

Flag Counter

Prichádza čas bratského zjednotenia ľudí a národov…

„Spamätajte sa ľudia! Zastavte sa na chvíľu, zamyslite sa nad tým, čo všetci robíme…

Pochopte, že naši nepriatelia nie sú Angličania, ani Francúzi, ani Nemci, ani Česi, ani Fíni, ani Rusi, ani Ukrajinci… Ale naši nepriatelia sú naši spoloční nepriatelia – naše slabosti, naša nevedomosť, náš nedostatok vôle a zbabelosť.

Pochopte, že všetko zlo, od ktorého trpíte, si robíte sami sebe, podriaďujúc sa tým vplyvom, ktorými vás klamú králi, poslanci, cisári, vojaci, kapitalisti, duchovní, spisovatelia, umelci – všetci tí, ktorí potrebujú tento podvod, aby mohli žiť na úkor vašej práce.

Ktokoľvek ste – Francúz, Rus, Ukrajinec, Poliak, Angličan, Ír, Nemec, Čech – pochopte, že všetky vaše skutočné ľudské záujmy, nech sú akékoľvek – poľnohospodárske, priemyselné, obchodné, umelecké alebo vedecké, všetky tieto záujmy, ako aj potešenia a radosti, v žiadnom prípade neodporujú záujmom iných národov a štátov, a že ste zviazaní vzájomnou pomocou, výmenou služieb, radosťou zo širokej bratskej komunikácie, výmenou nielen tovarov, ale aj myšlienok a citov s ľuďmi iných národov.

Pochopte, že od všetkých svojich nešťastí môžete byť zachránení len vtedy, keď smelo vstúpite do oblasti tej najvyššej idey bratskej jednoty národov, ktorá už dávno vznikla a volá vás k sebe zo všetkých strán.

Kiežby ľudia pochopili, že nie sú synmi žiadnych krajín, domovín a vlád, ale synmi Božími, a preto nemôžu byť ani otrokmi, ani nepriateľmi iných ľudí!“

Lev Nikolajevič Tolstoj

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Páčilo sa? Zdieľajte:

Ďalšie články z tejto kategórie